Nederlands

Uitgebreide vertaling voor kloppend (Nederlands) in het Frans

kloppend:

kloppend bijvoeglijk naamwoord

 1. kloppend (waar; juist; precies; uitgerekend)
  juste; corect; justement; exact

Vertaal Matrix voor kloppend:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
juste eerlijke; rechtschapene; rechtvaardige
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
corect juist; kloppend; precies; uitgerekend; waar
exact juist; kloppend; precies; uitgerekend; waar accuraat; bindend; conscientieus; correct; dwingend; exact; gedetailleerd; goed; haarfijn; juist; klemmend; krek; met klem; met nadruk; minutieus; nadrukkelijk; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; precies; ragfijn; secuur; stipt; streng; strikt; stringent; uitdrukkelijk; voorzichtig; zorgvuldig
juste juist; kloppend; precies; uitgerekend; waar aannemelijk; beslist; braaf; chagrijnig; correct; daarnet; degelijk; eerlijk; eng; fair; feitelijk; geconcentreerd; gefundeerd; gegrond; geheid; geldig; gewis; goed; grondig; heus; ingespannen; integer; juist; knorrig; korzelig; krap; krek; logisch; met weinig ruimte; nauw; nauwsluitend; net; nog maar; nors; nurks; onbesproken; onkreukbaar; op goede gronden steunend; pas; precies; rakelings; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig; reëel; solide; steekhoudend; stellig; strak; ternauwernood; valabel; valide; van sterk gehalte; vast; vast en zeker; verdiept; voorzeker; waarachtig; waarlijk; welzeker; zeker; zojuist; zonet; zorgvuldig
justement juist; kloppend; precies; uitgerekend; waar juist; krek; net; precies; terecht

kloppend vorm van kloppen:

kloppen werkwoord (klop, klopt, klopte, klopten, geklopt)

 1. kloppen (congruent zijn; overeenstemmen)
  correspondre; coïncider; concorder
  • correspondre werkwoord (corresponds, correspond, correspondons, correspondez, )
  • coïncider werkwoord (coïncide, coïncides, coïncidons, coïncidez, )
  • concorder werkwoord (concorde, concordes, concordons, concordez, )
 2. kloppen (aantikken; tikken; aankloppen)
  battre; frapper; cliqueter; toquer; taper sur; taper; heurter; claquer; cogner; craqueter
  • battre werkwoord (bats, bat, battons, battez, )
  • frapper werkwoord (frappe, frappes, frappons, frappez, )
  • cliqueter werkwoord (cliquette, cliquettes, cliquetons, cliquetez, )
  • toquer werkwoord (toque, toques, toquons, toquez, )
  • taper sur werkwoord
  • taper werkwoord (tape, tapes, tapons, tapez, )
  • heurter werkwoord (heurte, heurtes, heurtons, heurtez, )
  • claquer werkwoord (claque, claques, claquons, claquez, )
  • cogner werkwoord (cogne, cognes, cognons, cognez, )
  • craqueter werkwoord (craquette, craquettes, craquetons, craquetez, )
 3. kloppen (juist zijn; overeenstemmen)
 4. kloppen (lillen; trillen)
  trembler; vibrer; palpiter; frémir
  • trembler werkwoord (tremble, trembles, tremblons, tremblez, )
  • vibrer werkwoord (vibre, vibres, vibrons, vibrez, )
  • palpiter werkwoord (palpite, palpites, palpitons, palpitez, )
  • frémir werkwoord (frémis, frémit, frémissons, frémissez, )

Conjugations for kloppen:

o.t.t.
 1. klop
 2. klopt
 3. klopt
 4. kloppen
 5. kloppen
 6. kloppen
o.v.t.
 1. klopte
 2. klopte
 3. klopte
 4. klopten
 5. klopten
 6. klopten
v.t.t.
 1. heb geklopt
 2. hebt geklopt
 3. heeft geklopt
 4. hebben geklopt
 5. hebben geklopt
 6. hebben geklopt
v.v.t.
 1. had geklopt
 2. had geklopt
 3. had geklopt
 4. hadden geklopt
 5. hadden geklopt
 6. hadden geklopt
o.t.t.t.
 1. zal kloppen
 2. zult kloppen
 3. zal kloppen
 4. zullen kloppen
 5. zullen kloppen
 6. zullen kloppen
o.v.t.t.
 1. zou kloppen
 2. zou kloppen
 3. zou kloppen
 4. zouden kloppen
 5. zouden kloppen
 6. zouden kloppen
en verder
 1. ben geklopt
 2. bent geklopt
 3. is geklopt
 4. zijn geklopt
 5. zijn geklopt
 6. zijn geklopt
diversen
 1. klop!
 2. klopt!
 3. geklopt
 4. kloppend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

kloppen [het ~] zelfstandig naamwoord

 1. het kloppen
  le battement

Vertaal Matrix voor kloppen:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
battement kloppen gebeier; geklepper; gelui; klokgelui; roffel
battre afbeuken
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
battre aankloppen; aantikken; kloppen; tikken afkloppen; bekampen; beroeren; bestrijden; beuken; bevechten; bonken; hameren; hard slaan; hengsten; karnen; klakken; klapperen; kleppen; kloppen met een hamer; klutsen; meppen; omroeren; raken; rammen; roeren; slaan; timmeren; treffen
claquer aankloppen; aantikken; kloppen; tikken dichtgooien; dichtklappen; dichtslaan; dichtwerpen; klakken; klapperen; kleppen; klepperen
cliqueter aankloppen; aantikken; kloppen; tikken klakken; kleppen; klepperen; kletteren; klingelen; rammelen; rinkelen; tingelen; tinkelen
cogner aankloppen; aantikken; kloppen; tikken aanrijden; beuken; bonken; botsen; hameren; hard slaan; hengsten; meppen; op elkaar knallen; op elkaar stoten; rammen; slaan; stompen; stoten op; timmeren
concorder congruent zijn; kloppen; overeenstemmen corresponderen; een fusie aangaan; evenaren; fuseren; kloppen met; overeenkomen; overeenkomen met; overeenstemmen; overeenstemmen met; samengaan; samenlopen; samenvallen; stroken; stroken met
correspondre congruent zijn; kloppen; overeenstemmen aansluiten; bijvoegen
coïncider congruent zijn; kloppen; overeenstemmen overlappen
craqueter aankloppen; aantikken; kloppen; tikken knakken; knapperen; knetteren
frapper aankloppen; aantikken; kloppen; tikken beuken; bonken; een klap geven; een oplawaai geven; frapperen; hameren; hard slaan; hengsten; kloppen met een hamer; meppen; rammen; slaan; stompen; timmeren
frémir kloppen; lillen; trillen beven; bibberen; griezelen; gruwelen; gruwen; huiveren; knisperen; rillen; ritselen; sidderen; trillen; vibreren
heurter aankloppen; aantikken; kloppen; tikken aanrijden; aanstoot geven; aanvaren; bonken; bonzen; botsen; choqueren; hameren; hard slaan; hengsten; ketsen; luiden; meppen; op elkaar knallen; op elkaar stoten; opbotsen; rammen; schokken; shockeren; slaan; stoten op; timmeren
palpiter kloppen; lillen; trillen popelen
taper aankloppen; aantikken; kloppen; tikken beuken; bonken; dichten; dichtmaken; dichtstoppen; hameren; hard slaan; hengsten; kloppen met een hamer; machineschrijven; meppen; rammen; slaan; stompen; stoppen; tikken; timmeren; typen
taper sur aankloppen; aantikken; kloppen; tikken bekloppen; drukken op; tegen kloppen
toquer aankloppen; aantikken; kloppen; tikken aanroeren; aanstippen; even aanraken
trembler kloppen; lillen; trillen beven; bibberen; popelen; rillen; sidderen; trillen; vibreren
vibrer kloppen; lillen; trillen beven; bibberen; rillen; trillen; vibreren
être correct correct zijn; juist zijn; kloppen; overeenstemmen
- winnen

Verwante woorden van "kloppen":


Synoniemen voor "kloppen":


Antoniemen van "kloppen":


Verwante definities voor "kloppen":

 1. een bonzend of tikkend geluid maken1
  • er klopt iemand op de deur1
 2. juist zijn1
  • de rekening klopt1
 3. de beste zijn, de meeste punten halen1
  • in de laatste wedstrijd werden we geklopt1

Wiktionary: kloppen

kloppen
verb
 1. tegen iets slaan
 2. hoorbaar bewegen
 3. in overeenstemming zijn
 4. in toestand brengen
 5. verslaan
kloppen
Cross Translation:
FromToVia
kloppen battre beat — to hit, to knock, to pound, to strike
kloppen frapper knock — to rap one's knuckles against something
kloppen avoir du sens; tenir debout make sense — be coherent
kloppen battre; palpiter throb — To pound or beat rapidly or violently
kloppen frapper klopfen — Periodische Bewegung, die ein rhythmisches Geräusch entfaltet.
kloppen battre; circuler pulsieren — dem Pulsschlag entsprechend oder in regelmäßigen Abständen anschwellen und abschwellen