Nederlands

Uitgebreide vertaling voor kordaat (Nederlands) in het Frans

kordaat:

kordaat bijvoeglijk naamwoord

  1. kordaat (ferm; standvastig)
    ferme; solide; décidé; résolument; inébranlable; tenace; résolu; solidement; tenacement
  2. kordaat (krachtig; beslist; doortastend; ferm; krachtdadig)
    agissant; ferme; résolu; intrépide; sûr; hardi; crâne; efficace; décidé; brave; expéditif; de façon décidée
  3. kordaat (gedecideerd; beslist; vastberaden; besluitvaardig; resoluut)
    déterminé; décidé; avec fermeté

Vertaal Matrix voor kordaat:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
crâne cranium; doodshoofd; hersenen; hersenpan; hersens; schedel
ferme boerderij; boerenbedrijf; boerenhoeve; boerenhofstede; boerenhuis; boerenwoning; dakstoel; hoeve
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
efficace beslist; doortastend; ferm; kordaat; krachtdadig; krachtig aantrekkelijk; afdoend; beproefd; beslissend; deugdelijk; doelmatig; doeltreffend; effectief; efficiënt; krachtig; opperbest; overtuigend; probaat
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
agissant beslist; doortastend; ferm; kordaat; krachtdadig; krachtig actief; bedrijvig; bezig; druk; fungerend; handelend
avec fermeté beslist; besluitvaardig; gedecideerd; kordaat; resoluut; vastberaden vastbesloten
brave beslist; doortastend; ferm; kordaat; krachtdadig; krachtig aangenaam; aardig; attent; behulpzaam; dapper; gemoedelijk; goedaardig; goedhartig; goedig; goedmoedig; goeiig; heldhaftig; heroïsch; hulpvaardig; joviaal; kloek; mild; moedig; onverschrokken; plezierig; stout; stoutmoedig; voorkomend; vriendelijk; zachtaardig; zachtmoedig; zachtzinnig
crâne beslist; doortastend; ferm; kordaat; krachtdadig; krachtig
de façon décidée beslist; doortastend; ferm; kordaat; krachtdadig; krachtig
décidé beslist; besluitvaardig; doortastend; ferm; gedecideerd; kordaat; krachtdadig; krachtig; resoluut; standvastig; vastberaden absoluut; dapper; ferm; flink; moedig; moreel sterk; niet beschroomd; onbedeesd; onbeschroomd; onvoorwaardelijk; pertinent; stoutmoedig; ten enenmale; vast en zeker; vastbesloten; vaststaand; volstrekt; vrijmoedig; vrijpostig; zeker
déterminé beslist; besluitvaardig; gedecideerd; kordaat; resoluut; vastberaden bepaald; een zekere; gedetermineerd; vastbesloten
expéditif beslist; doortastend; ferm; kordaat; krachtdadig; krachtig voortvarend
ferme beslist; doortastend; ferm; kordaat; krachtdadig; krachtig; standvastig absoluut; beslist; dapper; degelijk; doortastend; drastisch; energiek; ferm; fier; fiks; flink; fysiek sterk; geanimeerd; glorieus; groots; karaktervast; krachtdadig; krachtig; levendig; moedig; moreel sterk; onvoorwaardelijk; onwankelbaar; onwrikbaar; pal; pertinent; prat; ronduit; solide; standvastig; stellig; sterk; stevig; ten enenmale; trots; vast en zeker; vastbesloten; vasthoudend; vaststaand; vief; vol energie; vol fut; volhardend; volstrekt; zeker
hardi beslist; doortastend; ferm; kordaat; krachtdadig; krachtig brutaal; dapper; doldriest; gedurfd; gewaagd; halsbrekend; heldhaftig; heroïsch; kloek; koen; kranig; lichtzinnig; manhaftig; manmoedig; moedig; niet beschroomd; onbeducht; onbeschroomd; onbevangen; onbevreesd; onverschrokken; onvervaard; overmoedig; pikant; roekeloos; stout; stoutmoedig; vermetel; vrijmoedig; vrijpostig; waaghalzig
intrépide beslist; doortastend; ferm; kordaat; krachtdadig; krachtig brutaal; dapper; heldhaftig; heroïsch; kloek; koelbloedig; moedig; niet beschroomd; onbeschroomd; onversaagd; onverschrokken; stout; stoutmoedig; vrijmoedig; vrijpostig; zonder vrees
inébranlable ferm; kordaat; standvastig bestendig; ferm; fiks; flink; onaanvechtbaar; onbetwistbaar; onbuigzaam; onomstotelijk; onveranderlijk; onverzettelijk; onwankelbaar; onweerlegbaar; onwrikbaar; pal; rotsvast; standvastig; stevig; stijfkoppig; stug; taai; vasthoudend; volhardend
résolu beslist; doortastend; ferm; kordaat; krachtdadig; krachtig; standvastig belicht; beschenen; bijgelicht; dapper; doelbewust; doortastend; drastisch; energiek; ferm; flink; helder geworden; koelbloedig; krachtdadig; krachtig; moedig; moreel sterk; onverschrokken; opgehelderd; opgelost; opgetrokken; vastbesloten; verhelderd; verlicht; vol energie
résolument ferm; kordaat; standvastig daadkrachtig; dynamisch; energiek; vastbesloten
solide ferm; kordaat; standvastig aannemelijk; behoorlijk; bestendig; betrouwbaar; danig; dapper; degelijk; degelijke; deugdelijk; doorwrocht; duchtig; ferm; fiks; flink; fors; gedegen; gefundeerd; gegrond; hecht; logisch; moedig; moreel sterk; onderlegd; onveranderlijk; op goede gronden steunend; potig; robuust; solide; steekhoudend; sterk; stevig; stevig gebouwd; stoer; van goede hoedanigheid
solidement ferm; kordaat; standvastig aannemelijk; bestendig; degelijk; degelijke; ferm; fiks; flink; fors; gefundeerd; gegrond; logisch; onveranderlijk; op goede gronden steunend; potig; solide; stabiel; steekhoudend; stevig
sûr beslist; doortastend; ferm; kordaat; krachtdadig; krachtig absoluut; bekend; beslist; feitelijk; geheid; gewis; heus; mondig; ongetwijfeld; onvoorwaardelijk; pertinent; reëel; stellig; ten enenmale; vast; vast en zeker; vaststaand; veilig; vertrouwd; volstrekt; voor zichzelf opkomend; voorzeker; waarachtig; waarlijk; welzeker; zeker
tenace ferm; kordaat; standvastig halsstarrig; hardhoofdig; koppig; onbuigzaam; onverzettelijk; onwankelbaar; onwrikbaar; pal; standvastig; stijfhoofdig; stijfkoppig; stug; taai; vasthoudend; volhardend
tenacement ferm; kordaat; standvastig

Verwante woorden van "kordaat":


Wiktionary: kordaat

kordaat
adjective
  1. vastbesloten, vastberaden

Cross Translation:
FromToVia
kordaat courageusement; courageux beherzt — voller Herz, Mut
kordaat déterminé; résolu resolut — zum Handeln bereit, entschlossen