Nederlands

Uitgebreide vertaling voor mening (Nederlands) in het Frans

mening:

mening [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord

 1. de mening (opinie; overtuiging)
  l'opinion; l'avis; la conviction
  • opinion [la ~] zelfstandig naamwoord
  • avis [le ~] zelfstandig naamwoord
  • conviction [la ~] zelfstandig naamwoord
 2. de mening (zienswijze; gezichtspunt; opvatting; )
  le point de vue; la conception; la prise de position; l'avis; l'opinion; la façon de penser; la perspective; la pensée; l'interprétation; le concept; la doctrine; l'idée; la notion; l'optique; la mentalité; la réflexion; l'intention; la conviction; la vision; l'exposé; la position
 3. de mening (visie; opvatting; zienswijze; )
  le point de vue; la vision; l'avis; la façon de voir; la perspective; l'opinion; l'optique; l'idée

Vertaal Matrix voor mening:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
avis denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; kijk; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; overtuiging; standpunt; visie; zienswijze aankondiging; aankondigingen; aanmaning; aanschrijving; aansporing tot plicht; aanzegging; advies; bekendmaking; bericht; bewering; boodschap; convocatie; deurwaardersexploot; gewag; gezindheid; herinnering; houding; informatie; journaal; kennisgeving; kennisneming; mededeling; melding; meningsuiting; nieuws; oordeel; opgave; oproeping; overtuiging; positie; raad; raadgeving; relaas; sein; sommatie; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; teken; thema; tijding; uitspraak; vaststaande mening; vermelding; verwittiging; wenk
concept denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze begrip; benul; conceptie; denkbeeld; gedachte; idee; mentale voorstelling; notie
conception denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze begrip; begripsvermogen; benul; bevattingsvermogen; brein; conceptie; denkbeeld; gedachte; gezindheid; hersens; idee; intelligentie; inzicht; meningsuiting; mentale voorstelling; notie; oordeel; overtuiging; vaststaande mening; verstand
conviction denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; overtuiging; standpunt; visie; zienswijze confidentie; fiducie; geloof; gezindheid; overtuigdheid; overtuiging; vaststaande mening; vertrouwen
doctrine denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze leerstelsel; leersysteem
exposé denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze bericht; betoog; declamatie; essay; geloofsleer; geschiedenis; grondplan; inleiding; introductie; leer; leerstelling; leerstuk; leesbeurt; lering; lezing; plattegrond; proloog; referaat; relaas; situatieschets; situatietekening; stadskaart; verdichtsel; verhaal; verhaaltje; verhandeling; verslag; versvoordracht; vertelling; vertelsel; voorbericht; voordracht; voorlezing; voorwoord; werkstuk
façon de penser denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze houding; instelling; mentaliteit
façon de voir denkbeeld; kijk; mening; oordeel; opinie; opvatting; visie; zienswijze
idée denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; kijk; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze begrip; begripsvermogen; benul; besef; bevattingsvermogen; bewustzijn; conceptie; denkbeeld; dunk; gedachte; hallucinatie; idee; mentale voorstelling; notie; zinsbegoocheling
intention denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze aansturen op; ambitie; aspiratie; azen; bedoeling; beduidenis; beduiding; beogen; betekenis; doel; doeleinde; geest; geneigdheid; gerichtheid op; inhoud; intentie; inzet; moedwil; neiging; oogmerk; opzet; oriëntatie op; plan; pogen; strekking; streven; streven naar; tendens; teneur; toeleg; trachten; trend; voornemen
interprétation denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze descriptie; geloofsleer; iemand nadoen; imitatie; interpretatie; leer; leerstelling; leerstuk; lering; nabootsing; nadere beschrijving; navolging; omschrijving; tolken; uitbeelding; vertaling; vertolking
mentalité denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze energie; geesteshouding; geestestoestand; geestkracht; houding; instelling; mentaliteit; wilskracht
notion denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze begrip; begripsvermogen; benul; besef; bevattingsvermogen; bewustzijn; conceptie; denkbeeld; gedachte; idee; inzicht; mentale voorstelling; notie; sjoege
opinion denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; kijk; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; overtuiging; standpunt; visie; zienswijze begrip; bewering; conceptie; denkbeeld; dunk; gedachte; gezindheid; houding; idee; meningsuiting; mentale voorstelling; notie; oordeel; overtuiging; positie; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; thema; vaststaande mening
optique denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; kijk; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze aspect; benadering; benaderingswijze; bewering; facet; gezichtshoek; gezichtspunt; houding; invalshoek; kans; kijkkast; oogpunt; optica; optiek; opzicht; perspectief; positie; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; thema; toekomst; vooruitzicht; zienswijs
pensée denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze begrip; benul; conceptie; denkbeeld; gedachte; gedachtegang; gedachteloop; idee; mentale voorstelling; notie; redenatie; redeneertrant
perspective denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; kijk; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze afwachting; doorzicht; gezichtshoek; gezichtspunt; hoop; invalshoek; inzicht; kans; oogpunt; panorama; perspectief; standpunt; toekomst; vergezicht; verreikend uitzicht; verwachting; vooruitzicht; zienswijs
point de vue denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; kijk; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze aspect; begrip; benadering; benaderingswijze; benul; beschouwing; bewering; facet; gezichtshoek; gezichtspunt; houding; invalshoek; inzicht; kans; mentale voorstelling; oogpunt; optiek; opzicht; perspectief; positie; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; thema; toekomst; uitzichtpunt; visie; vooruitzicht; zienswijs
position denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze aanname; ambt; baan; betrekking; bewering; dienstbetrekking; functie; gelid; gesteldheid; hiërarchie; houding; job; ligging; locatie; plaatsbepaling; positie; rang; rangorde; rechtspositie; staat; standpunt; standpuntbepaling; stelling; stellingname; thema; these; thesis; toestand; volgorde; werk; werkkring; werkplek
prise de position denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze aanname; bewering; gesteldheid; houding; positie; staat; standpunt; standpuntbepaling; stelling; stellingname; thema; these; thesis; toestand
réflexion denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze afspiegeling; afweging; begrip; bespiegeling; bezinning; conceptie; denkbeeld; echo; gedachte; geluidsweerkaatsing; gemijmer; gepeins; getob; heroverweging; idee; inkeer; meditatie; mentale voorstelling; mijmering; notie; overdenking; overdenking met commentaar; overpeinzing; overweging; reflectie; spiegelbeeld; tobben; weergalm; weerklank
vision denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; kijk; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze aanblik; aangezicht; anamorfose; begrip; benul; beschouwing; blik; chimère; drogbeeld; droombeeld; geest; geestverschijning; gelaat; gezicht; hallucinatie; hersenschim; illusie; inzicht; kijk; mentale voorstelling; oogopslag; panorama; prospect; schim; spook; spookbeeld; spookverschijning; uitzicht; vergezicht; verschijning; visie; visioen; vue; zicht; zinsbegoocheling
- oordeel; opvatting; standpunt
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
exposé belicht; beschenen; bijgelicht; geopend; helder geworden; ontsloten; opengelegd; opgehelderd; opgetrokken; toegelicht; uitgelegd; verhelderd; verlicht
optique optisch

Verwante woorden van "mening":

 • meningen

Synoniemen voor "mening":


Verwante definities voor "mening":

 1. wat je ervan vindt1
  • hij heeft geen mening over dat schilderij1

Wiktionary: mening

mening
noun
 1. oordeel, opinie
mening
noun
 1. Ce que l’on penser et aussi ce que l’on en dit, opinion.
 2. didactique|fr supposition que l’on fait sans se demander si elle est vraie ou faux, mais seulement pour en tirer des conséquences à vérifier.
 3. avis de celui qui opiner sur quelque affaire mise en délibération.

Cross Translation:
FromToVia
mening opinion Meinung — der selbst gebildete Standpunkt eines Menschen
mening position PositionMeinung
mening avis; opinion opinion — thought a person has formed about a topic

Verwante vertalingen van mening