Overzicht


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor nader omschrijven (Nederlands) in het Frans

nader omschrijven:

nader omschrijven werkwoord

 1. nader omschrijven (preciseren)
  définir; préciser; désigner; déterminer; décrire; délimiter; détailler; expliciter; dénoter
  • définir werkwoord (définis, définit, définissons, définissez, )
  • préciser werkwoord (précise, précises, précisons, précisez, )
  • désigner werkwoord (désigne, désignes, désignons, désignez, )
  • déterminer werkwoord (détermine, détermines, déterminons, déterminez, )
  • décrire werkwoord (décris, décrit, décrivons, décrivez, )
  • délimiter werkwoord (délimite, délimites, délimitons, délimitez, )
  • détailler werkwoord (détaille, détailles, détaillons, détaillez, )
  • expliciter werkwoord (explicite, explicites, explicitons, explicitez, )
  • dénoter werkwoord (dénote, dénotes, dénotons, dénotez, )

Vertaal Matrix voor nader omschrijven:

WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
décrire nader omschrijven; preciseren afschilderen; bepalen; beschrijven; definiëren; doen lijken; karakteriseren; kenmerken; kenschetsen; mededelen; omschrijven; schetsen; typeren; uiteenzetten; verhalen; vertellen; zeggen
définir nader omschrijven; preciseren bepalen; beschrijven; definiëren; determineren; karakteriseren; kenmerken; kenschetsen; mededelen; omschrijven; typeren; uiteenzetten; uitstippelen; uitzetten; vaststellen; verhalen; vertellen; zeggen
délimiter nader omschrijven; preciseren afgrenzen; afsluiten; begrenzen; beknotten; beperken; beëindigen; een einde maken aan; eindigen; indammen; indijken; inperken; ophouden; stoppen; van grenzen voorzien
dénoter nader omschrijven; preciseren
désigner nader omschrijven; preciseren aanduiden; aangeven; aanstellen; benoemen; iets aanwijzen; indiceren; installeren; wijzen
détailler nader omschrijven; preciseren detailleren; preciseren; specificeren; uitwerken
déterminer nader omschrijven; preciseren adviseren; afwegen; bepalen; bestemmen; constateren; definiëren; determineren; een ereteken geven; iets aanraden; ingeven; karakteriseren; kenmerken; kenschetsen; lokaliseren; omschrijven; onderscheiden; opsporen; overdenken; overwegen; plaats toekennen; plaatsen; raden; suggereren; traceren; typeren; vaststellen; vinden
expliciter nader omschrijven; preciseren
préciser nader omschrijven; preciseren afbakenen; afpalen; afzetten; begrenzen; begrijpelijk maken; omlijnen; ophelderen; opklaren; toelichten; uitleggen; verklaren

Verwante vertalingen van nader omschrijven