Nederlands

Uitgebreide vertaling voor net (Nederlands) in het Frans

net:

net [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord

 1. de net (netwerk)
  le réseau; le filet; la chaîne; le treillis; l'antenne
  • réseau [le ~] zelfstandig naamwoord
  • filet [le ~] zelfstandig naamwoord
  • chaîne [la ~] zelfstandig naamwoord
  • treillis [le ~] zelfstandig naamwoord
  • antenne [la ~] zelfstandig naamwoord
 2. de net (televisiekanaal)
  la chaîne; l'antenne
  • chaîne [la ~] zelfstandig naamwoord
  • antenne [la ~] zelfstandig naamwoord

net bijvoeglijk naamwoord

 1. net (daarnet; pas; juist; zojuist; zonet)
  récemment; juste; il y a un instant; tout à l'heure; à l'instant
 2. net (nog maar pas)
  tout juste; récemment; de justesse
 3. net (krek; precies; juist)
  juste; exactement; justement; exact; précis; précisément; correct; correctement
 4. net (accuraat; zorgvuldig; precies; secuur; stipt)
  précis; consciencieusement; exact; soigneusement; vigilant; minutieusement; scrupuleusement; soigné; consciencieux; soigneux; minutieux; scrupuleux
 5. net (rein; schoon; kuis)
  propre
  • propre bijvoeglijk naamwoord

Vertaal Matrix voor net:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
antenne net; netwerk; televisiekanaal antenne; spriet; voelhoren; voelspriet
chaîne net; netwerk; televisiekanaal aaneengeschakelde ringen om iemand mee vast te binden; aaneenschakeling; boei; halsketting; halssieraad; halssnoer; keten; ketting; kettinkje; kluister; schering; sneeuwketting; snoer; tekenreeks
filet net; netwerk beheer; bestuur; bies; directie; draad; elektriciteitsdraad; filet; filetstuk; garen; geleiding; haasfilet; haasje; hechtdraad; kabel; kabelleiding; leiding; sliert; slingervormig ding; snoer; snoertje; strook; tennisnet; tongriem; valnet
juste eerlijke; rechtschapene; rechtvaardige
réseau net; netwerk elektriciteitsnet; hoogspanningsnet; lichtnet; netwerk
treillis net; netwerk afrastering; grendels; hekwerk; omheining; omrastering; raster; rastering; rasterwerk; rooster; schutting
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
- exact; laatst; nauw; precies
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
- nauwelijks; onlangs; zojuist
Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
- pas
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
consciencieusement accuraat; net; precies; secuur; stipt; zorgvuldig accuraat; angstvallig; bindend; conscientieus; consciëntieus; dwingend; exact; fundamenteel; gedetailleerd; gewetensvol; grondig; juist; met zorg; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; plichtsgetrouw; precies; ragfijn; scrupuleus; secuur; streng; strikt; stringent; vol zorg; voorzichtig; wezenlijk; zorgvuldig; zorgzaam
consciencieux accuraat; net; precies; secuur; stipt; zorgvuldig accuraat; angstvallig; bindend; consciëntieus; dwingend; exact; fundamenteel; gedetailleerd; gewetensvol; grondig; juist; met zorg; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; plichtsgetrouw; precies; ragfijn; scrupuleus; secuur; streng; strikt; stringent; vol zorg; voorzichtig; wezenlijk; zorgvuldig; zorgzaam
correct juist; krek; net; precies beschaafd; correct; decent; deugdzaam; eerbaar; eerzaam; fatsoenlijk; foutloos; gepast; goed; hebbelijk; juist; juiste; keurig; kies; loepzuiver; manierlijk; naar behoren; netjes; onberispelijk; onbesproken; ordentelijk; perfect; precies; respectabel; volmaakt; welgemanierd; welopgevoed; welvoeglijk; zedig
correctement juist; krek; net; precies correct; goed; juist; precies
de justesse net; nog maar pas op het nippertje; rakelings; ternauwernood
exact accuraat; juist; krek; net; precies; secuur; stipt; zorgvuldig accuraat; bindend; conscientieus; correct; dwingend; exact; gedetailleerd; goed; haarfijn; juist; klemmend; kloppend; met klem; met nadruk; minutieus; nadrukkelijk; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; precies; ragfijn; secuur; streng; strikt; stringent; uitdrukkelijk; uitgerekend; voorzichtig; waar; zorgvuldig
exactement juist; krek; net; precies accuraat; bindend; correct; dwingend; exact; gedetailleerd; goed; haarfijn; juist; met een scherp oog; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; precies; ragfijn; secuur; streng; strikt; stringent; zorgvuldig
il y a un instant daarnet; juist; net; pas; zojuist; zonet
juste daarnet; juist; krek; net; pas; precies; zojuist; zonet aannemelijk; beslist; braaf; chagrijnig; correct; degelijk; eerlijk; eng; fair; feitelijk; geconcentreerd; gefundeerd; gegrond; geheid; geldig; gewis; goed; grondig; heus; ingespannen; integer; juist; kloppend; knorrig; korzelig; krap; logisch; met weinig ruimte; nauw; nauwsluitend; nog maar; nors; nurks; onbesproken; onkreukbaar; op goede gronden steunend; precies; rakelings; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig; reëel; solide; steekhoudend; stellig; strak; ternauwernood; uitgerekend; valabel; valide; van sterk gehalte; vast; vast en zeker; verdiept; voorzeker; waar; waarachtig; waarlijk; welzeker; zeker; zorgvuldig
justement juist; krek; net; precies juist; kloppend; precies; terecht; uitgerekend; waar
minutieusement accuraat; net; precies; secuur; stipt; zorgvuldig accuraat; bindend; correct; dwingend; exact; gedetailleerd; goed; haarfijn; juist; met een scherp oog; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; onvermurwbaar; precies; ragfijn; secuur; streng; strikt; stringent; voorzichtig; zorgvuldig
minutieux accuraat; net; precies; secuur; stipt; zorgvuldig accuraat; bindend; correct; dwingend; exact; gedetailleerd; goed; haarfijn; juist; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; onvermurwbaar; precies; ragfijn; secuur; streng; strikt; stringent; voorzichtig; zorgvuldig
propre kuis; net; rein; schoon beleefd; beschaafd; brandschoon; fatsoenlijk; gekuist; gemanierd; gereinigd; hygienisch; hygiënisch; karakteristiek; kenmerkend; keurig; kuis; maagdelijk; netjes; onbevlekt; onschuldig; proper; puur; rein; schoon; smetteloos; tekenend; typerend; typisch; vlekkeloos; voorkomend; welgemanierd; wellevend; welopgevoed; zindelijk; zorgvuldig; zuiver
précis accuraat; juist; krek; net; precies; secuur; stipt; zorgvuldig accuraat; bindend; conscientieus; correct; dwingend; exact; gedetailleerd; goed; juist; klemmend; met klem; met nadruk; minutieus; nadrukkelijk; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; omlijnd; precies; ragfijn; secuur; streng; strikt; stringent; trefzeker; uitdrukkelijk; voorzichtig; zorgvuldig
précisément juist; krek; net; precies accuraat; bindend; conscientieus; correct; dwingend; exact; gedetailleerd; goed; juist; klemmend; met klem; met nadruk; minutieus; nadrukkelijk; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; precies; secuur; streng; strikt; stringent; uitdrukkelijk; zorgvuldig
récemment daarnet; juist; net; nog maar pas; pas; zojuist; zonet kortelings; kortgeleden; laatst; laatstelijk; onlangs; pas; recentelijk
scrupuleusement accuraat; net; precies; secuur; stipt; zorgvuldig accuraat; angstvallig; conscientieus; consciëntieus; gewetensvol; klemmend; met klem; met nadruk; met zorg; nadrukkelijk; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; precies; scrupuleus; secuur; uitdrukkelijk; voorzichtig; zorgvuldig
scrupuleux accuraat; net; precies; secuur; stipt; zorgvuldig accuraat; angstvallig; conscientieus; consciëntieus; gewetensvol; integer; klemmend; met klem; met nadruk; met zorg; nadrukkelijk; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; onbesproken; onkreukbaar; precies; rechtschapen; scrupuleus; secuur; uitdrukkelijk; voorzichtig; zorgvuldig
soigneusement accuraat; net; precies; secuur; stipt; zorgvuldig accuraat; correct; gedetailleerd; goed; grondig; juist; met een scherp oog; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; precies; secuur; vol zorg; voorzichtig; zorgvuldig; zorgzaam
soigneux accuraat; net; precies; secuur; stipt; zorgvuldig accuraat; angstvallig; bindend; conscientieus; consciëntieus; dwingend; exact; gedetailleerd; gewetensvol; grondig; juist; met zorg; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; precies; scrupuleus; secuur; streng; strikt; stringent; vol zorg; voorzichtig; zorgvuldig; zorgzaam
soigné accuraat; net; precies; secuur; stipt; zorgvuldig angstvallig; beleefd; beschaafd; chic; consciëntieus; elegant; esthetisch; geciviliseerd; gecultiveerd; gemanierd; gewetensvol; grondig; keurig; met zorg; modieuze verfijning; nauwlettend; netjes; onderhouden; ontwikkeld; proper; scrupuleus; smaakvol; stijlvol; verfijnd; verzorgd; voorkomend; voorzichtig; wellevend; welopgevoed; zorgvuldig
tout juste net; nog maar pas amper; bijna geen; eng; haast geen; krap; met weinig ruimte; nauw; nauwelijks; op het nippertje; rakelings; ternauwernood
tout à l'heure daarnet; juist; net; pas; zojuist; zonet aanstonds; direct; juist; later; naderhand; straks; terstond; weldra; zo; zo meteen; zojuist; zometeen; zonet; zoëven
vigilant accuraat; net; precies; secuur; stipt; zorgvuldig aandachtig; ad rem; alert; hoede; oplettend; opmerkzaam; paraat; slagvaardig; voorzichtig; waaks; waakzaam; wakend; wakker; zorgvuldig
à l'instant daarnet; juist; net; pas; zojuist; zonet dadelijk; direct; juist; momenteel; nou; nu; ogenblikkelijk; onverwijld; op dit moment; tegenwoordig; zo meteen; zojuist; zonet; zoëven

Verwante woorden van "net":


Synoniemen voor "net":


Antoniemen van "net":


Verwante definities voor "net":

 1. nog maar korte tijd (geleden)1
  • hij is net in dienst bij die baas1
 2. zonder afwijkingen naar boven of beneden1
  • ik eet net zoveel als jij1
 3. aantal wegen of kanalen die elkaar kruisen1
  • er loopt een net van wegen door de polder1
 4. schoon en verzorgd1
  • Joop is een nette jongen1
 5. televisiezender1
  • op het eerste net is een mooie film1
 6. van garen geknoopt voorwerp met gaten1
  • hij gebruikt een net om te vissen1

Wiktionary: net

net
Cross Translation:
FromToVia
net réseau grid — electricity delivery system
net juste; simplement just — only, simply, merely
net venir de just — recently
net net; ordonné neat — tidy, free from dirt
net filet net — device for catching fish, butterflies etc.
net réseau net — interconnecting system
net convenable; exact; juste; propre proper — following the established standards of behavior or manners

Verwante vertalingen van net