Overzicht
Nederlands naar Frans:   Meer gegevens...
 1. nietig verklaren:


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor nietig verklaren (Nederlands) in het Frans

nietig verklaren:

nietig verklaren werkwoord (verklaar nietig, verklaart nietig, verklaarde nietig, verklaarden nietig, nietig verklaard)

 1. nietig verklaren (annuleren; afzeggen; afbestellen; intrekken; afgelasten)
  annuler; suspendre; supprimer; révoquer; retirer; résilier; décommander; abandonner
  • annuler werkwoord (annule, annules, annulons, annulez, )
  • suspendre werkwoord (suspends, suspend, suspendons, suspendez, )
  • supprimer werkwoord (supprime, supprimes, supprimons, supprimez, )
  • révoquer werkwoord (révoque, révoques, révoquons, révoquez, )
  • retirer werkwoord (retire, retires, retirons, retirez, )
  • résilier werkwoord (résilie, résilies, résilions, résiliez, )
  • décommander werkwoord (décommande, décommandes, décommandons, décommandez, )
  • abandonner werkwoord (abandonne, abandonnes, abandonnons, abandonnez, )

Conjugations for nietig verklaren:

o.t.t.
 1. verklaar nietig
 2. verklaart nietig
 3. verklaart nietig
 4. verklaren nietig
 5. verklaren nietig
 6. verklaren nietig
o.v.t.
 1. verklaarde nietig
 2. verklaarde nietig
 3. verklaarde nietig
 4. verklaarden nietig
 5. verklaarden nietig
 6. verklaarden nietig
v.t.t.
 1. heb nietig verklaard
 2. hebt nietig verklaard
 3. heeft nietig verklaard
 4. hebben nietig verklaard
 5. hebben nietig verklaard
 6. hebben nietig verklaard
v.v.t.
 1. had nietig verklaard
 2. had nietig verklaard
 3. had nietig verklaard
 4. hadden nietig verklaard
 5. hadden nietig verklaard
 6. hadden nietig verklaard
o.t.t.t.
 1. zal nietig verklaren
 2. zult nietig verklaren
 3. zal nietig verklaren
 4. zullen nietig verklaren
 5. zullen nietig verklaren
 6. zullen nietig verklaren
o.v.t.t.
 1. zou nietig verklaren
 2. zou nietig verklaren
 3. zou nietig verklaren
 4. zouden nietig verklaren
 5. zouden nietig verklaren
 6. zouden nietig verklaren
en verder
 1. is nietig verklaard
 2. zijn nietig verklaard
diversen
 1. verklaar nietig!
 2. verklaart nietig!
 3. nietig verklaard
 4. nietig verklarend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Vertaal Matrix voor nietig verklaren:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
annuler afbestellen; annuleren
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
abandonner afbestellen; afgelasten; afzeggen; annuleren; intrekken; nietig verklaren afbreken; afhaken; afstand doen; afvallen; afzeggen; afzien; afzien van; bedanken; danken; de brui geven aan; ermee uitscheiden; eruitstappen; gaan; heengaan; in de steek laten; opbreken; opgeven; ophouden; opstappen; staken; stoppen; uitscheiden; verlaten; vertrekken; verwijderen; weggaan
annuler afbestellen; afgelasten; afzeggen; annuleren; intrekken; nietig verklaren afblazen; afgelasten; afspraak afzeggen; afzeggen; annuleren; bedanken; danken; delgen; nullificeren; omruilen; omwisselen; ondervangen; ongedaan maken; ongeldig maken; opheffen; retourneren; ruilen; te niet doen; teniet doen; tenietdoen; terugbrengen; terugdraaien; teruggeven; terugschroeven; terugzenden; verijdelen; vernietigen; verwijderen; verwisselen; wisselen
décommander afbestellen; afgelasten; afzeggen; annuleren; intrekken; nietig verklaren
retirer afbestellen; afgelasten; afzeggen; annuleren; intrekken; nietig verklaren aanwrijven; achteroverdrukken; afnemen; bedaren; bedwingen; beheersen; benemen; beroven van; beschuldigen; beteugelen; blameren; depriveren; gappen; herroepen; iemand iets aanrekenen; iemand iets verwijten; in bedwang houden; inpikken; intomen; intrekken; jatten; kapen; kwalijk nemen; laken; ledigen; leeghalen; leegmaken; leegstelen; loshalen; matigen; nadragen; ontfutselen; ontnemen; ontvreemden; pikken; plunderen; roven; snaaien; stelen; te kort doen; terugkomen op; terugroepen; toeëigenen; uithalen; verdonkeremanen; verdonkeren; verduisteren; vervreemden; voor de voeten gooien; wegkapen; wegnemen; wegpakken; wegpikken; zijn woorden terugnemen
résilier afbestellen; afgelasten; afzeggen; annuleren; intrekken; nietig verklaren afsluiten; bedanken; beëindigen; danken; een einde maken aan; eindigen; ontbinden; opheffen; ophouden; stoppen; uiteen doen gaan
révoquer afbestellen; afgelasten; afzeggen; annuleren; intrekken; nietig verklaren herroepen; intrekken; ontzetten; terugkomen op; terugnemen; terugroepen; uit de macht ontzetten; zijn woorden terugnemen
supprimer afbestellen; afgelasten; afzeggen; annuleren; intrekken; nietig verklaren afbreken; afkrijgen; afmaken; afronden; afschaffen; afschrijven; afwerken; beëindigen; breken; completeren; doden; doodmaken; doodslaan; een einde maken aan; klaarkrijgen; klaarmaken; liquideren; neerhalen; nullificeren; ombrengen; omverhalen; ondervangen; opbreken; opdoeken; opheffen; slopen; teniet doen; uit elkaar halen; uitroeien; van kant maken; verijdelen; vermoorden; vernietigen; verwijderen; volbrengen; volmaken; voltooien; zuur opbreken
suspendre afbestellen; afgelasten; afzeggen; annuleren; intrekken; nietig verklaren afsluiten; beëindigen; een einde maken aan; eindigen; ophangen; ophouden; opknopen; schorsen; stilleggen; stoppen; suspenderen
- nietig maken; ontkrachten; tenietdoen

Verwante vertalingen van nietig verklaren