Nederlands

Uitgebreide vertaling voor om het leven brengen (Nederlands) in het Frans

om het leven brengen:

om het leven brengen werkwoord

 1. om het leven brengen (doodvonnis uitvoeren; executeren; vermoorden; doodschieten; ombrengen)
  exécuter; assassiner; tuer; fusiller; égorger; descendre; abattre
  • exécuter werkwoord (exécute, exécutes, exécutons, exécutez, )
  • assassiner werkwoord (assassine, assassines, assassinons, assassinez, )
  • tuer werkwoord (tue, tues, tuons, tuez, )
  • fusiller werkwoord (fusille, fusilles, fusillons, fusillez, )
  • égorger werkwoord (égorge, égorges, égorgeons, égorgez, )
  • descendre werkwoord (descends, descend, descendons, descendez, )
  • abattre werkwoord (abbats, abbat, abbattons, abbattez, )
 2. om het leven brengen (vermoorden; afmaken; moorden; )
  assassiner; tuer; couper la gorge à; anéantir; serrer la gorge; exterminer; perfectionner; décharger; égorger
  • assassiner werkwoord (assassine, assassines, assassinons, assassinez, )
  • tuer werkwoord (tue, tues, tuons, tuez, )
  • couper la gorge à werkwoord
  • anéantir werkwoord (anéantis, anéantit, anéantissons, anéantissez, )
  • serrer la gorge werkwoord
  • exterminer werkwoord (extermine, extermines, exterminons, exterminez, )
  • perfectionner werkwoord (perfectionne, perfectionnes, perfectionnons, perfectionnez, )
  • décharger werkwoord (décharge, décharges, déchargons, déchargez, )
  • égorger werkwoord (égorge, égorges, égorgeons, égorgez, )

Vertaal Matrix voor om het leven brengen:

WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
abattre doodschieten; doodvonnis uitvoeren; executeren; om het leven brengen; ombrengen; vermoorden aan stukken breken; afbreken; afhakken; afhouwen; afkappen; afmaken; bomen kappen; breken; deprimeren; doden; doodmaken; doodslaan; hakken; houwen; kappen; liquideren; neerhalen; neersabelen; neerschieten; neerslaan; omblazen; ombrengen; omhakken; omhouwen; omslaan; omverhalen; omverwaaien; omwaaien; onderuithalen; overhoopschieten; schieten op; slachten; slopen; stukbreken; uit elkaar halen; van kant maken; vellen; vermoorden; vloeren; wegbreken
anéantir afmaken; afslachten; doden; moorden; om het leven brengen; ombrengen; vermoorden afbreken; breken; neerhalen; omverhalen; slopen; uit elkaar halen; uitroeien; verdelgen
assassiner afmaken; afslachten; doden; doodschieten; doodvonnis uitvoeren; executeren; moorden; om het leven brengen; ombrengen; vermoorden afmaken; doden; doodmaken; doodslaan; koudmaken; liquideren; ombrengen; uit de weg ruimen; van kant maken; vermoorden
couper la gorge à afmaken; afslachten; doden; moorden; om het leven brengen; ombrengen; vermoorden slachten
descendre doodschieten; doodvonnis uitvoeren; executeren; om het leven brengen; ombrengen; vermoorden afdalen; afklimmen; afkomen; aflopen; afmaken; afrijden; afstappen; afstijgen; afzetten; dalen; doden; doodmaken; doodslaan; eraf klimmen; eraf rijden; erafklimmen; inkrimpen; kleiner worden; lager worden; landen; laten uitstappen; liquideren; naar beneden brengen; naar beneden dragen; naar beneden gaan; naar beneden klimmen; naar beneden lopen; naar beneden rijden; naar beneden tillen; naarbeneden glijden; neer laten zakken; neerbrengen; neergaan; neerhalen; neerkomen; neersabelen; neerschieten; ombrengen; omlaag gaan; omlaag klauteren; omlaagbrengen; omlaagdragen; omlaaggaan; omlaagklauteren; omlaagrijden; omlaagstappen; omlaagtillen; op de grond komen; overhoopschieten; schieten op; slinken; terechtkomen; van kant maken; vergaan; verlopen; vermoorden; verstrijken; vervallen; voorbijgaan
décharger afmaken; afslachten; doden; moorden; om het leven brengen; ombrengen; vermoorden aan de dijk zetten; afdanken; afladen; afreageren; afscheiden; afschieten; afvloeien; afvoeren; afvuren; bliksemen; congé geven; dechargeren; ecarteren; eruit gooien; flitsen; iets uitladen; ledigen; leeggieten; leegmaken; leegstorten; lichten; lossen; lozen; luchten; neerhalen; neersabelen; neerschieten; onschuldig verklaren; ontheffen; ontladen; ontslaan; oplichten; schieten; schieten op; schoten lossen; uitgieten; uitladen; uitscheiden; uitschenken; uitstoten; uitsturen; uitwerpen; van zijn positie verdrijven; verzenden; vrijpleiten; vrijspreken; vuren; weerlichten; wegsturen; wegzenden; zuiveren
exterminer afmaken; afslachten; doden; moorden; om het leven brengen; ombrengen; vermoorden uitroeien; verdelgen
exécuter doodschieten; doodvonnis uitvoeren; executeren; om het leven brengen; ombrengen; vermoorden afkrijgen; afmaken; afronden; afwerken; arbeiden; bedingen; bewerkstelligen; beëindigen; completeren; doen; een einde maken aan; executeren; fixen; handelen; klaarkrijgen; klaarmaken; klaarspelen; koudmaken; lappen; liquideren; plegen; ter dood brengen; terechtstellen; uit de weg ruimen; uitrichten; uitvoeren; verrichten; volbrengen; volmaken; voltooien; voltrekken; volvoeren; voor elkaar krijgen; werken; zich voltrekken
fusiller doodschieten; doodvonnis uitvoeren; executeren; om het leven brengen; ombrengen; vermoorden afknallen; afschieten; doodschieten; fusilleren; neerschieten; schieten op
perfectionner afmaken; afslachten; doden; moorden; om het leven brengen; ombrengen; vermoorden afmaken; beteren; bijschaven; bijwerken; completeren; corrigeren; goedmaken; herstellen; herzien; perfectioneren; renoveren; repareren; verbeteren; veredelen; verfijnen; vervolledigen; vervolmaken; volledig maken; voltooien
serrer la gorge afmaken; afslachten; doden; moorden; om het leven brengen; ombrengen; vermoorden
tuer afmaken; afslachten; doden; doodschieten; doodvonnis uitvoeren; executeren; moorden; om het leven brengen; ombrengen; vermoorden afknallen; afmaken; afschieten; doden; doodmaken; doodschieten; doodslaan; fusilleren; koudmaken; liquideren; neerschieten; ombrengen; overhoopschieten; slachten; uit de weg ruimen; van kant maken; vermoorden
égorger afmaken; afslachten; doden; doodschieten; doodvonnis uitvoeren; executeren; moorden; om het leven brengen; ombrengen; vermoorden afmaken; de keel toeknijpen; doden; doodmaken; doodslaan; liquideren; ombrengen; slachten; van kant maken; vermoorden; wurgen
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
égorger kelen

Verwante vertalingen van om het leven brengen