Nederlands

Uitgebreide vertaling voor onaangeroerd (Nederlands) in het Frans

onaangeroerd:

onaangeroerd bijvoeglijk naamwoord

  1. onaangeroerd (onaangebroken; onaangetast; ongebruikt; ongeopend)
    non entamé; inutilement; nouveau; inaltéré; neuf; pur; inoccupé; naturel; virginal; non occupé; entier; froid; vierge; spontané; intégral; insensible; impassible; vainement; intact; intacte; en entier; qui n'a pas encore servi

Vertaal Matrix voor onaangeroerd:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
froid afstandelijkheid; frisheid; gereserveerdheid; kilte; koelheid; koelte; kou; koude; koudheid
naturel eenvoud; naturel; natuurlijkheid; ongedwongenheid; ongekunsteldheid
nouveau eerstejaars; eerstejaars student; foet; groentje; nieuweling; nieuwkomer
vierge maagd
Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
entier geheel getal
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
neuf negen
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
en entier onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend koel; koud; onaangedaan; onberoerd; onbewogen; voluit
entier onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend algeheel; allemaal; alles; beslist; breukvrij; compleet; feitelijk; gaaf; geheid; gehele; gewis; heel; heelhuids; hele; helemaal; heus; intact; kompleet; onaangetast; ongedeerd; ongekwetst; ongeschonden; onverzwakt; reëel; stellig; totaal; vast; vast en zeker; volkomen; volledig; volslagen; voorzeker; waarachtig; waarlijk; welzeker; zeker
froid onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend afstandelijk; bikkelhard; emotieloos; fris; frisjes; gevoelloos; glashard; guur; hard; hardvochtig; harteloos; ijzerhard; indifferent; keihard; kil; koel; koelbloedig; koeltjes; koud; koud en vochtig; laag van temperatuur; laconiek; lauw; liefdeloos; onaangedaan; onberoerd; onbewogen; ongefundeerd; ongegrond; ongemotiveerd; ongevoelig; ongeïnteresseerd; onverschillig; onverschrokken; staalhard; steenhard; zeer hard; zielloos; zonder grond
impassible onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend bedaard; chagrijnig; emotieloos; gelijkmoedig; gerust; gevoelloos; hard; hardvochtig; harteloos; kalm; knorrig; koel; koelbloedig; korzelig; koud; liefdeloos; luchthartig; nors; nurks; onaandoenlijk; onaangedaan; onaangetast; onbekommerd; onberoerd; onbesuisd; onbewogen; onbezorgd; onbuigzaam; onderkoeld; ongehinderd; ongemoeid; ongestoord; ongevoelig; onverschillig; onverschrokken; onverstoord; onverzettelijk; onverzwakt; rustig; star; stijfkoppig; strak; stug; taai; verstard; vrijuit; zielloos; zorgeloos
inaltéré onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend gaaf; heel; heelhuids; intact; koel; koud; maagdelijk; onaangedaan; onaangeraakt; onaangetast; onberoerd; onbewogen; ongedeerd; ongekwetst; ongerept; ongeschonden; onverzwakt; puur; virginaal; zuiver
inoccupé onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend ijdel; leeg; loos; onbewoond; ongevuld
insensible onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend bikkelhard; emotieloos; geen pijn voelend; gevoelloos; hard; hardvochtig; harteloos; ijzerhard; keihard; koel; koud; liefdeloos; niet-voelend; onaangedaan; onberoerd; onbewogen; ongevoelig; onmerkbaar; staalhard; steenhard; zielloos
intact onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend gaaf; heel; heelhuids; intact; koel; koud; kuis; maagdelijk; onaangedaan; onaangeraakt; onaangetast; onbedorven; onberoerd; onbeschadigd; onbevlekt; onbewogen; ongedeerd; ongekwetst; ongerept; ongeschonden; onschuldig; onverkort; onverzwakt; puur; rein; schadeloos; virginaal; vlekkeloos; zuiver
intacte onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend onbeschadigd
intégral onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend algeheel; allemaal; alles; compleet; foutloos; integraal; koel; kompleet; koud; onaangedaan; onberoerd; onbewogen; onverkort; perfect; volkomen; volledig; volmaakt; volslagen
inutilement onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend ijdel; leeg; loos; nodeloos; nutteloos; onbeduidend; ongevuld; onnodig; overbodig; tevergeefs; vergeefs; vruchteloos; zinloos; zonder nut; zonder resultaat
naturel onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend 'tuurlijk; aangeboren; allicht; autochtoon; bijgevolg; dus; eenvoudig; eigen; gemakkelijk; in een handomdraai; ingeboren; inheems; inlands; koel; koud; licht; logisch; makkelijk; moeiteloos; natuurlijk; niet moeilijk; onaangedaan; onberoerd; onbewogen; ongecompliceerd; ongedwongen; ongekunsteld; onontkomelijk; simpel; uiteraard; van nature aanwezig; vanzelf; vanzelfsprekend; zeker; zonder moeite; zonder twijfel
neuf onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend nieuw; pas gekocht
non entamé onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend gaaf; heel; intact
non occupé onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend ijdel; inhoudsloos; ledig; leeg; loos; onbezet; ongevuld
nouveau onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend allernieuwste; geavanceerde; laatste; nieuw; nieuwe; pas gekocht
pur onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend brandschoon; echt; gaaf; gekuist; gewoonweg; klare; klinkklaar; koel; koud; kuis; maagdelijk; natuurlijk; onaangedaan; onaangeraakt; onaangetast; onbedorven; onberoerd; onbevlekt; onbewogen; ongedwongen; ongekunsteld; ongerept; onschuldig; onvermengd; onversneden; onvervalst; onverzwakt; pure; puur; rechttoe; rein; smetteloos; virginaal; vlekkeloos; zuiver; zuivere
qui n'a pas encore servi onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend
spontané onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend koel; koud; natuurlijk; onaangedaan; onberoerd; onbewogen; ongedwongen; ongekunsteld
vainement onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend ijdel; leeg; loos; nutteloos; ongevuld; tevergeefs; vergeefs; vruchteloos; zonder resultaat
vierge onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend blanco; gaaf; inhoudsloos; koel; koud; kuis; leeg; maagdelijk; onaangedaan; onaangeraakt; onaangetast; onberoerd; onbeschreven; onbevlekt; onbewogen; ongecultiveerd; ongerept; oningevuld; onontgonnen; onschuldig; onverzwakt; puur; rein; virginaal; zuiver
virginal onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend gaaf; koel; koud; kuis; maagdelijk; onaangedaan; onaangeraakt; onberoerd; onbevlekt; onbewogen; ongerept; onschuldig; puur; rein; virginaal; zuiver

Wiktionary: onaangeroerd


Cross Translation:
FromToVia
onaangeroerd virginal; antique pristine — unspoiled