Nederlands

Uitgebreide vertaling voor onbesuisdheid (Nederlands) in het Frans

onbesuisdheid:

onbesuisdheid [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord

 1. de onbesuisdheid (waaghalzerij; roekeloosheid; vermetelheid; overmoed)
  l'audace; la témérité
 2. de onbesuisdheid (onbeheerstheid)
  la fougue; l'étourderie; le caractère incontrôlé

Vertaal Matrix voor onbesuisdheid:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
audace onbesuisdheid; overmoed; roekeloosheid; vermetelheid; waaghalzerij aanmatiging; brutaliteit; driestheid; durf; durven; gewaagdheid; impertinentie; inbeelding; indiscretie; kloekheid; koenheid; laatdunkendheid; lef; moed; onbeschaamdheid; onbeschoftheid; onbeschroomdheid; onkiesheid; onverschrokkenheid; onwelgevoegelijkheid; schaamteloosheid; stoutmoedigheid; vermetelheid; verwaandheid; vrijpostigheid; wagen; zelfverheffing
caractère incontrôlé onbeheerstheid; onbesuisdheid
fougue onbeheerstheid; onbesuisdheid bezetenheid; devotie; drift; elan; felheid; genegenheid; gloed; hartstocht; hartstochtelijkheid; heftigheid; hevigheid; hitte; ijver; intensiteit; inzet; kracht; obsessie; onstuimigheid; overgave; passie; pit; temperament; toegewijdheid; toewijding; trouw; turbulentie; vlam; vurigheid; vuur; warmte; woeligheid; zorgzaamheid
témérité onbesuisdheid; overmoed; roekeloosheid; vermetelheid; waaghalzerij driestheid; durf; frivoliteit; gewaagdheid; hupsheid; kloekheid; koenheid; lef; lichtzinnigheid; moed; ondiepte; onverschrokkenheid; oppervlakkigheid; stoutmoedigheid; vermetelheid
étourderie onbeheerstheid; onbesuisdheid roekeloosheid

Verwante woorden van "onbesuisdheid":


onbesuisd:

onbesuisd bijvoeglijk naamwoord

 1. onbesuisd (zorgeloos; luchthartig; gerust; onbezorgd; onbekommerd)
  sans souci; insouciant; tranquille; impassible; badin; tranquillement; ludique; frivole; folâtre; joueur; avec insouciance
 2. onbesuisd (ondoordacht; onberaden; onnadenkend)
  inconsidéré; irréfléchi; témérairement; audacieux; précipité; imprudent; téméraire; prématuré; précipitamment; fougueux; prématurément; fougueuse; audacieusement; imprudemment; sans réfléchir; avec témérité

Vertaal Matrix voor onbesuisd:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
joueur dobbelaar; gokker; kansspeler; speculant; speler
téméraire waaghals
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
audacieusement onberaden; onbesuisd; ondoordacht; onnadenkend brutaal; doldriest; halsbrekend; koen; kranig; lichtzinnig; manmoedig; niet beschroomd; onbedeesd; onbeducht; onbeschroomd; onbevreesd; onverschrokken; onvervaard; overmoedig; roekeloos; stoutmoedig; vermetel; vrijmoedig; vrijpostig; waaghalzig
audacieux onberaden; onbesuisd; ondoordacht; onnadenkend brutaal; doldriest; driest; gedurfd; gewaagd; halsbrekend; koen; kranig; lichtzinnig; manmoedig; niet beschroomd; onbedeesd; onbeducht; onbeschroomd; onbevreesd; onverschrokken; onvervaard; overmoedig; pikant; roekeloos; stoutmoedig; vermetel; vrijmoedig; vrijpostig; waaghalzig
avec insouciance gerust; luchthartig; onbekommerd; onbesuisd; onbezorgd; zorgeloos lichtvaardig
avec témérité onberaden; onbesuisd; ondoordacht; onnadenkend halsbrekend; overmoedig; roekeloos; vermetel; waaghalzig
badin gerust; luchthartig; onbekommerd; onbesuisd; onbezorgd; zorgeloos lichthartig; schertsend
folâtre gerust; luchthartig; onbekommerd; onbesuisd; onbezorgd; zorgeloos dartel; speels
fougueuse onberaden; onbesuisd; ondoordacht; onnadenkend
fougueux onberaden; onbesuisd; ondoordacht; onnadenkend fervent; gepassioneerd; hartstochtelijk; heetbloedig; heftig; onbeheerst; onstuimig; stormachtig; temperamentvol; vurig; warmbloedig
frivole gerust; luchthartig; onbekommerd; onbesuisd; onbezorgd; zorgeloos frivool; hups; lichthartig; lichthoofdig; lichtzinnig; losbandig; loszinnig; wuft
impassible gerust; luchthartig; onbekommerd; onbesuisd; onbezorgd; zorgeloos bedaard; chagrijnig; emotieloos; gelijkmoedig; gevoelloos; hard; hardvochtig; harteloos; kalm; knorrig; koel; koelbloedig; korzelig; koud; liefdeloos; nors; nurks; onaandoenlijk; onaangebroken; onaangedaan; onaangeroerd; onaangetast; onberoerd; onbewogen; onbuigzaam; onderkoeld; ongebruikt; ongehinderd; ongemoeid; ongeopend; ongestoord; ongevoelig; onverschillig; onverschrokken; onverstoord; onverzettelijk; onverzwakt; rustig; star; stijfkoppig; strak; stug; taai; verstard; vrijuit; zielloos
imprudemment onberaden; onbesuisd; ondoordacht; onnadenkend halsbrekend; lichthoofdig; lichtzinnig; overmoedig; roekeloos; vermetel; waaghalzig
imprudent onberaden; onbesuisd; ondoordacht; onnadenkend dom; dwaas; halsbrekend; idioot; lichthoofdig; lichtzinnig; onbezonnen; onverstandig; overmoedig; roekeloos; stom; suf; vermetel; waaghalzig
inconsidéré onberaden; onbesuisd; ondoordacht; onnadenkend lichtzinnig; onbedachtzaam; onbezonnen; ondoordacht; onnadenkend; onoverdacht; onvoorzichtig; overhaast; overijld; roekeloos; voorbarig
insouciant gerust; luchthartig; onbekommerd; onbesuisd; onbezorgd; zorgeloos achteloos; gedachteloos; halsbrekend; onwillekeurig; overmoedig; roekeloos; vermetel; waaghalzig; werktuiglijk; zonder erbij na te denken
irréfléchi onberaden; onbesuisd; ondoordacht; onnadenkend gedachteloos; irrationeel; lichtzinnig; niet rationeel; onbedacht; onbedachtzaam; onberedeneerd; onbezonnen; ondoordacht; onnadenkend; onoverdacht; onvoorzichtig; overhaast; overijld; redeloos; roekeloos; voorbarig
joueur gerust; luchthartig; onbekommerd; onbesuisd; onbezorgd; zorgeloos dartel; speels
ludique gerust; luchthartig; onbekommerd; onbesuisd; onbezorgd; zorgeloos losjes; luchthartig; luchtig; speels
précipitamment onberaden; onbesuisd; ondoordacht; onnadenkend abrupt; eensklaps; gauw; gehaast; gejaagd; gestressed; haastig; halsoverkop; ijlings; inderhaast; ineens; jachtig; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onvoorzien; opeens; overhaast; overijld; plots; plotseling; plotsklaps; rap; snel; vlot; vlug; voorbarig
précipité onberaden; onbesuisd; ondoordacht; onnadenkend bespoedigd; gehaast; gejaagd; gestressed; haastig; inderhaast; jachtig; onbezonnen; overhaast; overijld; versneld; voorbarig
prématuré onberaden; onbesuisd; ondoordacht; onnadenkend onbezonnen; ontijdig; overhaast; overijld; prematuur; te vroeg; voorbarig; voorlijk; voortijdig; vroeg; vroegontwikkeld; vroegrijp; vroegtijdig; vroegwijs
prématurément onberaden; onbesuisd; ondoordacht; onnadenkend onbezonnen; overhaast; overijld; voorbarig
sans réfléchir onberaden; onbesuisd; ondoordacht; onnadenkend achteloos; gedachteloos; klakkeloos; lichtzinnig; onbedacht; onbedachtzaam; onbezonnen; ondoordacht; onnadenkend; onoverdacht; onvoorzichtig; onwillekeurig; roekeloos; voorbarig; werktuiglijk; zomaar; zonder bedenken of overwegen; zonder erbij na te denken
sans souci gerust; luchthartig; onbekommerd; onbesuisd; onbezorgd; zorgeloos
tranquille gerust; luchthartig; onbekommerd; onbesuisd; onbezorgd; zorgeloos bedaard; gedeisd; gelijkmoedig; geluidloos; kalm; kalmpjes; koel; koud; onaangedaan; onberoerd; onbewogen; ongehinderd; ongemoeid; ongestoord; onverstoord; rustig; rustig aan; rustige; sereen; stil; stilletjes aan; stilzwijgend; vrijuit; zonder geluid; zwijgend
tranquillement gerust; luchthartig; onbekommerd; onbesuisd; onbezorgd; zorgeloos bedaard; gelijkmoedig; geluidloos; gemoedereerd; kalm; kalmpjes; onbewogen; rustig; rustig aan; sereen; stil; stilletjes aan; stilzwijgend; zonder geluid; zwijgend
téméraire onberaden; onbesuisd; ondoordacht; onnadenkend baldadig; brutaal; dapper; doldriest; gedurfd; gewaagd; halsbrekend; heldhaftig; heroïsch; kloek; lichtzinnig; moedig; niet beschroomd; onbeschroomd; onversaagd; onverschrokken; overmoedig; pikant; roekeloos; stout; stoutmoedig; vermetel; vrijmoedig; vrijpostig; waaghalzig; zonder vrees
témérairement onberaden; onbesuisd; ondoordacht; onnadenkend brutaal; halsbrekend; niet beschroomd; onbeschroomd; overmoedig; roekeloos; stoutmoedig; vermetel; vrijmoedig; vrijpostig; waaghalzig

Verwante woorden van "onbesuisd":