Overzicht


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor onmin (Nederlands) in het Frans

onmin:

onmin [de ~] zelfstandig naamwoord

  1. de onmin (onvrede; onenigheid)
    le désordre; la discorde
  2. de onmin (misnoegen; onbehagen; onvrede)
    le mécontentement; le malaise; le déplaisir; le désaccord; la discorde

Vertaal Matrix voor onmin:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
discorde misnoegen; onbehagen; onenigheid; onmin; onvrede botsing; conflict; debat; disharmonie; dispuut; doolhof; geschil; gespletenheid; gevecht; kamp; labyrint; meningsverschil; misnoegen; onaangenaamheid; onbehaaglijkheid; onbehagen; onenigheid; ongenoegen; ontevredenheid; onvrede; redestrijd; redetwist; ruzie; scheuring; schisma; strijd; tweedracht; tweespalt; tweestrijd; twist; twistgesprek; verdeeldheid; vete; warboel; warnet; woordenstrijd; woordenwisseling; worsteling
déplaisir misnoegen; onbehagen; onmin; onvrede aanstoot; ergernis; irritatie; misnoegen; onaangenaamheid; onbehaaglijkheid; onbehagen; ongenoegen; ontevredenheid; onvrede
désaccord misnoegen; onbehagen; onmin; onvrede botsing; conflict; misnoegen; onaangenaamheid; onbehaaglijkheid; onbehagen; onenigheid; ongenoegen; ontevredenheid; ontstemming; onvrede; ruzie; twist
désordre onenigheid; onmin; onvrede anarchie; bende; chaos; doolhof; fraude; heksenketel; keet; knoeiboel; labyrint; malversatie; ongeregeldheid; onregelmatigheden; ontvreemding; opstootje; ordeloosheid; ordeverstoring; puinhoop; puinzooi; regelloosheid; rel; rommel; rotzooi; soepzootje; stoornis; troep; verdonkeremaning; verduisteren; verduistering; verstoring; wanorde; wanordelijkheid; warboel; warhoop; warnet; warwinkel; zooi; zooitje; zootje; zwendel
malaise misnoegen; onbehagen; onmin; onvrede depressie; drukminimum; lagedrukgebied; malaise; slapheid; slapte; weekte
mécontentement misnoegen; onbehagen; onmin; onvrede aanstoot; ergernis; irritatie; misnoegen; onaangenaamheid; onbehaaglijkheid; onbehagen; ongenoegen; ontevredenheid; ontstemming; onvrede

Verwante vertalingen van onmin