Nederlands

Uitgebreide vertaling voor onnadenkend (Nederlands) in het Frans

onnadenkend:

onnadenkend bijvoeglijk naamwoord

  1. onnadenkend (ondoordacht; onbesuisd; onberaden)
    inconsidéré; irréfléchi; témérairement; audacieux; précipité; imprudent; téméraire; prématuré; précipitamment; fougueux; prématurément; fougueuse; audacieusement; imprudemment; sans réfléchir; avec témérité
  2. onnadenkend (onbedachtzaam; onvoorzichtig; roekeloos; lichtzinnig)
    inconsidéré; irréfléchi; sans réfléchir

Vertaal Matrix voor onnadenkend:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
téméraire waaghals
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
audacieusement onberaden; onbesuisd; ondoordacht; onnadenkend brutaal; doldriest; halsbrekend; koen; kranig; lichtzinnig; manmoedig; niet beschroomd; onbedeesd; onbeducht; onbeschroomd; onbevreesd; onverschrokken; onvervaard; overmoedig; roekeloos; stoutmoedig; vermetel; vrijmoedig; vrijpostig; waaghalzig
audacieux onberaden; onbesuisd; ondoordacht; onnadenkend brutaal; doldriest; driest; gedurfd; gewaagd; halsbrekend; koen; kranig; lichtzinnig; manmoedig; niet beschroomd; onbedeesd; onbeducht; onbeschroomd; onbevreesd; onverschrokken; onvervaard; overmoedig; pikant; roekeloos; stoutmoedig; vermetel; vrijmoedig; vrijpostig; waaghalzig
avec témérité onberaden; onbesuisd; ondoordacht; onnadenkend halsbrekend; overmoedig; roekeloos; vermetel; waaghalzig
fougueuse onberaden; onbesuisd; ondoordacht; onnadenkend
fougueux onberaden; onbesuisd; ondoordacht; onnadenkend fervent; gepassioneerd; hartstochtelijk; heetbloedig; heftig; onbeheerst; onstuimig; stormachtig; temperamentvol; vurig; warmbloedig
imprudemment onberaden; onbesuisd; ondoordacht; onnadenkend halsbrekend; lichthoofdig; lichtzinnig; overmoedig; roekeloos; vermetel; waaghalzig
imprudent onberaden; onbesuisd; ondoordacht; onnadenkend dom; dwaas; halsbrekend; idioot; lichthoofdig; lichtzinnig; onbezonnen; onverstandig; overmoedig; roekeloos; stom; suf; vermetel; waaghalzig
inconsidéré lichtzinnig; onbedachtzaam; onberaden; onbesuisd; ondoordacht; onnadenkend; onvoorzichtig; roekeloos onbezonnen; ondoordacht; onoverdacht; overhaast; overijld; voorbarig
irréfléchi lichtzinnig; onbedachtzaam; onberaden; onbesuisd; ondoordacht; onnadenkend; onvoorzichtig; roekeloos gedachteloos; irrationeel; niet rationeel; onbedacht; onberedeneerd; onbezonnen; ondoordacht; onoverdacht; overhaast; overijld; redeloos; voorbarig
précipitamment onberaden; onbesuisd; ondoordacht; onnadenkend abrupt; eensklaps; gauw; gehaast; gejaagd; gestressed; haastig; halsoverkop; ijlings; inderhaast; ineens; jachtig; onverhoeds; onverwacht; onverwachts; onvoorzien; opeens; overhaast; overijld; plots; plotseling; plotsklaps; rap; snel; vlot; vlug; voorbarig
précipité onberaden; onbesuisd; ondoordacht; onnadenkend bespoedigd; gehaast; gejaagd; gestressed; haastig; inderhaast; jachtig; onbezonnen; overhaast; overijld; versneld; voorbarig
prématuré onberaden; onbesuisd; ondoordacht; onnadenkend onbezonnen; ontijdig; overhaast; overijld; prematuur; te vroeg; voorbarig; voorlijk; voortijdig; vroeg; vroegontwikkeld; vroegrijp; vroegtijdig; vroegwijs
prématurément onberaden; onbesuisd; ondoordacht; onnadenkend onbezonnen; overhaast; overijld; voorbarig
sans réfléchir lichtzinnig; onbedachtzaam; onberaden; onbesuisd; ondoordacht; onnadenkend; onvoorzichtig; roekeloos achteloos; gedachteloos; klakkeloos; onbedacht; onbezonnen; ondoordacht; onoverdacht; onwillekeurig; voorbarig; werktuiglijk; zomaar; zonder bedenken of overwegen; zonder erbij na te denken
téméraire onberaden; onbesuisd; ondoordacht; onnadenkend baldadig; brutaal; dapper; doldriest; gedurfd; gewaagd; halsbrekend; heldhaftig; heroïsch; kloek; lichtzinnig; moedig; niet beschroomd; onbeschroomd; onversaagd; onverschrokken; overmoedig; pikant; roekeloos; stout; stoutmoedig; vermetel; vrijmoedig; vrijpostig; waaghalzig; zonder vrees
témérairement onberaden; onbesuisd; ondoordacht; onnadenkend brutaal; halsbrekend; niet beschroomd; onbeschroomd; overmoedig; roekeloos; stoutmoedig; vermetel; vrijmoedig; vrijpostig; waaghalzig

Verwante woorden van "onnadenkend":


Wiktionary: onnadenkend

onnadenkend
adjective
  1. Qui agit sans réflexion.