Nederlands

Uitgebreide vertaling voor openhartig (Nederlands) in het Frans

openhartig:

openhartig bijvoeglijk naamwoord

  1. openhartig (onverbloemd; onomwonden; ronduit; )
    franchement; sincèrement; carrément; franc; à découvert; franche; librement; ouvertement; à coeur ouvert
  2. openhartig (oprecht; open; onomwonden; )
    ouvert; franche; sans détours; carrément; franchement; franc
  3. openhartig (eerlijk; rondborstig; oprecht; fideel; trouwhartig)
    réel; vraiment; véritable; sincère; honnête; franchement; sage; franc; dévoué; ouvertement; avec franchise; à coeur ouvert; droit; vrai; fidèle; carrément; direct; réellement; véritablement; vertueux; intègre; réelle; loyal; véridique; fidèlement; de bonne foi; comme il faut; véridiquement; sans détours

Vertaal Matrix voor openhartig:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
direct compagnon; gabber; gezel; kameraad; kameraadje; kompaan; kornuit; maat; maatje; makker; pal; spitsbroeder; tramkaartje; vriend
droit aanspraak; gegrondheid; gelijk; gerechtigdheid; gerechtigheid; recht; rechtsgrond; rechtstitel; rechtswetenschap; titel
franc franc; frank
réel real; realiteit; werkelijkheid
sage denker; filosoof; wijsgeer
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
ouvert onbewimpeld; onomwonden; onverholen; open; openhartig; oprecht; ronduit; vrij; vrijelijk; vrijuit aangebroken; aanspreekbaar; begaanbaar; benaderbaar; bereikbaar; genaakbaar; geopend; niet dicht; onbebouwd; ontsloten; ontvankelijk; open; opengelegd; opengemaakt; opengesteld; openstaand; rechtdoorzee; toegankelijk; toeschietelijk; vatbaar
réel eerlijk; fideel; openhartig; oprecht; rondborstig; trouwhartig absoluut; beslist; daadwerkelijk; echte; feitelijk; in feite; in werkelijkheid; reëel; ronduit; stellig; werkelijk; werkelijke; zeker
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
avec franchise eerlijk; fideel; openhartig; oprecht; rondborstig; trouwhartig openlijk; ronduit
carrément eerlijk; fideel; onbewimpeld; onomwonden; onverbloemd; onverholen; open; openhartig; oprecht; rondborstig; ronduit; ruiterlijk; trouwhartig; vrij; vrijelijk; vrijuit botweg; cru; direct; gulweg; luid; luidkeels; met open vizier; ongezouten; onomwonden; onverbloemd; onverholen; openlijk; platweg; rechttoe rechtaan; rondborstig; ronduit; uit volle borst
comme il faut eerlijk; fideel; openhartig; oprecht; rondborstig; trouwhartig adequaat; beleefd; beschaafd; betamelijk; braaf; eerlijk; fatsoenlijk; gemanierd; gepast; geschikt; juist; naar behoren; netjes; passend; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig; voorkomend; welgemanierd; welgevoeglijk; wellevend; welopgevoed; welvoeglijk
de bonne foi eerlijk; fideel; openhartig; oprecht; rondborstig; trouwhartig decent; echt; eerbaar; eerlijk; fair; fatsoenlijk; manierlijk; menens; netjes; open; oprecht; rechtschapen; ronduit; welvoeglijk
direct eerlijk; fideel; openhartig; oprecht; rondborstig; trouwhartig aanstonds; dadelijk; direct; directe; duidelijk; echt; eerlijk; gauw; gelijk; gezwind; linea recta; menens; meteen; ongezouten; onmiddellijk; onverwijld; openlijk; oprecht; recht door zee; rechtstreeks; regelrecht; ronduit; terstond; zo meteen
droit eerlijk; fideel; openhartig; oprecht; rondborstig; trouwhartig braaf; chagrijnig; eerlijk; kaarsrecht; knorrig; korzelig; lijnrecht; loodrecht; nors; nurks; open; openlijk; oprecht; recht; rechtdoorzee; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig; ronduit
dévoué eerlijk; fideel; openhartig; oprecht; rondborstig; trouwhartig aanhangend; aanhankelijk; gehecht; getrouw; loyaal; toegedaan; toegewijd; trouw; verknocht
fidèle eerlijk; fideel; openhartig; oprecht; rondborstig; trouwhartig eerlijk; geestelijk; gelovig; getrouw; getrouwe; godsdienstig; godvruchtig; goedgelovig; kerkelijk; loyaal; loyale; naïef; open; oprecht; rechtschapen; religieus; trouw; trouwe; vroom
fidèlement eerlijk; fideel; openhartig; oprecht; rondborstig; trouwhartig getrouw; loyaal; trouw
franc eerlijk; fideel; onbewimpeld; onomwonden; onverbloemd; onverholen; open; openhartig; oprecht; rondborstig; ronduit; ruiterlijk; trouwhartig; vrij; vrijelijk; vrijuit benaderbaar; brutaal; cru; decent; echt; eerbaar; eerlijk; fair; fatsoenlijk; frank; genaakbaar; manierlijk; menens; met open vizier; netjes; niet beschroomd; onbedeesd; onbeschroomd; onbevangen; ongeveinsd; onomwonden; onverbloemd; onverholen; open; openlijk; oprecht; rechtdoorzee; rechtschapen; rechttoe; rechttoe rechtaan; rondborstig; ronduit; stoutmoedig; toegankelijk; volmondig; vrijmoedig; vrijpostig; waar; waarachtig; welvoeglijk; werkelijk
franche onbewimpeld; onomwonden; onverbloemd; onverholen; open; openhartig; oprecht; ronduit; ruiterlijk; vrij; vrijelijk; vrijuit cru; eerlijk; ongeveinsd; onomwonden; onverbloemd; onverholen; open; openlijk; oprecht; rechtschapen; rechttoe rechtaan
franchement eerlijk; fideel; onbewimpeld; onomwonden; onverbloemd; onverholen; open; openhartig; oprecht; rondborstig; ronduit; ruiterlijk; trouwhartig; vrij; vrijelijk; vrijuit brutaal; cru; decent; eerbaar; eerlijk; fair; fatsoenlijk; gewoonweg; gulweg; klinkklaar; manierlijk; met open vizier; netjes; niet beschroomd; onbedeesd; onbeschroomd; ongeveinsd; onomwonden; onverbloemd; onverholen; open; openlijk; oprecht; puur; rechtschapen; rechttoe rechtaan; regelrecht; rondborstig; ronduit; stoutmoedig; volmondig; vrijmoedig; vrijpostig; waar; waarachtig; welvoeglijk; werkelijk
honnête eerlijk; fideel; openhartig; oprecht; rondborstig; trouwhartig aangenaam; aardig; attent; behulpzaam; braaf; cru; decent; degelijk; deugdelijk; deugdzaam; echt; eerbaar; eerlijk; fair; fatsoenlijk; gedegen; geschikt; goedaardig; goedhartig; hulpvaardig; kuis; lief; manierlijk; menens; netjes; ongeveinsd; onomwonden; onverbloemd; onverholen; open; openlijk; oprecht; plezierig; rechtdoorzee; rechtgeaard; rechtschapen; rechttoe rechtaan; rechtvaardig; ronduit; tof; van goede hoedanigheid; voorbeeldig; voorkomend; vriendelijk; welvoeglijk; zachtaardig; zedig; zoet
intègre eerlijk; fideel; openhartig; oprecht; rondborstig; trouwhartig braaf; cru; deugdzaam; echt; eerlijk; integer; lief; menens; onbedorven; onbesproken; onbevlekt; ongeveinsd; onkreukbaar; onomwonden; onschuldig; onverbloemd; onverholen; open; openlijk; oprecht; rechtgeaard; rechtschapen; rechttoe rechtaan; rechtvaardig; rein; ronduit; vlekkeloos; voorbeeldig; zoet
librement onbewimpeld; onomwonden; onverbloemd; onverholen; openhartig; ronduit; ruiterlijk
loyal eerlijk; fideel; openhartig; oprecht; rondborstig; trouwhartig eerlijk; fair; getrouw; gezagsgetrouw; loyaal; ongeveinsd; oprecht; rechtdoorzee; trouw
ouvertement eerlijk; fideel; onbewimpeld; onomwonden; onverbloemd; onverholen; openhartig; oprecht; rondborstig; ronduit; ruiterlijk; trouwhartig gulweg; met open vizier; onbebouwd; onverholen; open en bloot; openlijk; rondborstig; ronduit
réelle eerlijk; fideel; openhartig; oprecht; rondborstig; trouwhartig waar; waarachtig; werkelijk
réellement eerlijk; fideel; openhartig; oprecht; rondborstig; trouwhartig absoluut; beslist; daadwerkelijk; echt; effectief; feitelijk; geheid; gewis; heus; in feite; in werkelijkheid; metterdaad; reëel; ronduit; stellig; vast en zeker; voorzeker; waar; waarachtig; waarlijk; warempel; wel degelijk; welzeker; werkelijk; zeker
sage eerlijk; fideel; openhartig; oprecht; rondborstig; trouwhartig bedachtzaam; belezen; braaf; braafjes; correct; deugdzaam; doordacht; eerlijk; erudiet; geletterd; gestudeerd; hooggeleerd; lief; nadenkend; ontwikkeld; pienter; raadzaam; rechtgeaard; rechtschapen; rechtvaardig; verstandig; voorbeeldig; weldenkend; wijs; wijselijk; zeer geleerd; zeer ontwikkeld; zinnig; zoet
sans détours eerlijk; fideel; onbewimpeld; onomwonden; onverholen; open; openhartig; oprecht; rondborstig; ronduit; trouwhartig; vrij; vrijelijk; vrijuit bot; botweg; cru; direct; effen; egaal; gelijk; geslepen; glad; kaarsrecht; kernachtig; kortaf; lijnrecht; loodrecht; met open vizier; ongezouten; onomwonden; onverbloemd; onverholen; openlijk; plat; platweg; raak; recht; rechttoe rechtaan; rondborstig; ronduit; strak; vlak; vlakuit; zonder omhaal; zonder omwegen
sincère eerlijk; fideel; openhartig; oprecht; rondborstig; trouwhartig bedoeld; decent; diep; echt; eerbaar; eerlijk; ernstig; fair; fatsoenlijk; gemeend; goedbedoeld; hartgrondig; innig; intens; manierlijk; menens; netjes; ongeveinsd; open; oprecht; rechtdoorzee; rechtschapen; ronduit; serieus; van harte; vol ernst; volmondig; waar; waarachtig; waarheidlievend; waarheidslievend; welgemeend; welvoeglijk; werkelijk; werkelijk menend
sincèrement onbewimpeld; onomwonden; onverbloemd; onverholen; openhartig; ronduit; ruiterlijk eerlijk; ongeveinsd; open; oprecht; rechtschapen; volmondig
vertueux eerlijk; fideel; openhartig; oprecht; rondborstig; trouwhartig braaf; decent; deugdzaam; eerbaar; eerzaam; fatsoenlijk; kuis; lief; manierlijk; netjes; voorbeeldig; welvoeglijk; zedig; zoet
vrai eerlijk; fideel; openhartig; oprecht; rondborstig; trouwhartig echt; echte; eerlijk; gewoonweg; heus; klinkklaar; menens; onvervalst; oprecht; rechttoe; ronduit; voorwaar; waar; waarachtig; werkelijk; werkelijke
vraiment eerlijk; fideel; openhartig; oprecht; rondborstig; trouwhartig beslist; echt; effectief; eigenlijk; feitelijk; geheid; gewis; heus; inderdaad; jawel; jazeker; metterdaad; ongetwijfeld; reëel; stellig; vast; vast en zeker; voorwaar; voorzeker; waar; waarachtig; waarlijk; warempel; wel degelijk; welzeker; werkelijk; zeker
véridique eerlijk; fideel; openhartig; oprecht; rondborstig; trouwhartig beslist; echt; feitelijk; geheid; gewis; heus; ongetwijfeld; reëel; stellig; vast; vast en zeker; voorwaar; voorzeker; waar; waarachtig; waarheidsgetrouw; waarlijk; welzeker; werkelijk; zeker
véridiquement eerlijk; fideel; openhartig; oprecht; rondborstig; trouwhartig beslist; echt; feitelijk; geheid; gewis; heus; ongetwijfeld; reëel; stellig; vast; vast en zeker; voorwaar; voorzeker; waar; waarachtig; waarlijk; weliswaar; welzeker; werkelijk; zeker
véritable eerlijk; fideel; openhartig; oprecht; rondborstig; trouwhartig absoluut; beslist; echt; gewoonweg; heus; klinkklaar; rechttoe; ronduit; stellig; voorwaar; waar; waarachtig; weliswaar; werkelijk; zeker
véritablement eerlijk; fideel; openhartig; oprecht; rondborstig; trouwhartig absoluut; beslist; echt; eigenlijk; feitelijk; geheid; gewis; heus; ongetwijfeld; reëel; ronduit; stellig; vast; vast en zeker; voorwaar; voorzeker; waar; waarachtig; waarlijk; wel degelijk; weliswaar; welzeker; werkelijk; zeker
à coeur ouvert eerlijk; fideel; onbewimpeld; onomwonden; onverbloemd; onverholen; openhartig; oprecht; rondborstig; ronduit; ruiterlijk; trouwhartig met open vizier; onverholen; rondborstig
à découvert onbewimpeld; onomwonden; onverbloemd; onverholen; openhartig; ronduit; ruiterlijk onbedekt; onoverdekt; onverhuld

Verwante woorden van "openhartig":

  • openhartigheid, openhartiger, openhartigere, openhartigst, openhartigste, openhartige

Wiktionary: openhartig


Cross Translation:
FromToVia
openhartig franc frank — bluntly honest