Nederlands

Uitgebreide vertaling voor ordenen (Nederlands) in het Frans

ordenen:

ordenen werkwoord (orden, ordent, ordende, ordenden, geordend)

 1. ordenen (catalogiseren; organiseren)
  cataloguer; faire un catalogue
  • cataloguer werkwoord (catalogue, catalogues, cataloguons, cataloguez, )
  • faire un catalogue werkwoord
 2. ordenen (indelen; groeperen; arrangeren; systematiseren)
  grouper; ficher; classer; classifier; arranger; catégoriser; repartir; systématiser
  • grouper werkwoord (groupe, groupes, groupons, groupez, )
  • ficher werkwoord (fiche, fiches, fichons, fichez, )
  • classer werkwoord (classe, classes, classons, classez, )
  • classifier werkwoord (classifie, classifies, classifions, classifiez, )
  • arranger werkwoord (arrange, arranges, arrangeons, arrangez, )
  • catégoriser werkwoord (catégorise, catégorises, catégorisons, catégorisez, )
  • repartir werkwoord (repars, repart, repartons, repartez, )
  • systématiser werkwoord (systématise, systématises, systématisons, systématisez, )
 3. ordenen (sorteren; rangeren; schiften; uitzoeken)
  trier; classer; arranger; sélectionner; repartir; séparer; passer les vitesses; enchaîner; coupler
  • trier werkwoord (trie, tries, trions, triez, )
  • classer werkwoord (classe, classes, classons, classez, )
  • arranger werkwoord (arrange, arranges, arrangeons, arrangez, )
  • sélectionner werkwoord (sélectionne, sélectionnes, sélectionnons, sélectionnez, )
  • repartir werkwoord (repars, repart, repartons, repartez, )
  • séparer werkwoord (sépare, sépares, séparons, séparez, )
  • enchaîner werkwoord (enchaîne, enchaînes, enchaînons, enchaînez, )
  • coupler werkwoord (couple, couples, couplons, couplez, )
 4. ordenen
  ordonner
  • ordonner werkwoord (ordonne, ordonnes, ordonnons, ordonnez, )

Conjugations for ordenen:

o.t.t.
 1. orden
 2. ordent
 3. ordent
 4. ordenen
 5. ordenen
 6. ordenen
o.v.t.
 1. ordende
 2. ordende
 3. ordende
 4. ordenden
 5. ordenden
 6. ordenden
v.t.t.
 1. heb geordend
 2. hebt geordend
 3. heeft geordend
 4. hebben geordend
 5. hebben geordend
 6. hebben geordend
v.v.t.
 1. had geordend
 2. had geordend
 3. had geordend
 4. hadden geordend
 5. hadden geordend
 6. hadden geordend
o.t.t.t.
 1. zal ordenen
 2. zult ordenen
 3. zal ordenen
 4. zullen ordenen
 5. zullen ordenen
 6. zullen ordenen
o.v.t.t.
 1. zou ordenen
 2. zou ordenen
 3. zou ordenen
 4. zouden ordenen
 5. zouden ordenen
 6. zouden ordenen
en verder
 1. is geordend
 2. zijn geordend
diversen
 1. orden!
 2. ordent!
 3. geordend
 4. ordenend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

ordenen [znw.] zelfstandig naamwoord

 1. ordenen (schikken)
  le rangement; la mise en ordre; le classement

Vertaal Matrix voor ordenen:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
classement ordenen; schikken arrangement; classificatie; competitiestand; hiërarchie; indeling; karakterisering; klassement; klassering; opbouw; opstelling; ordening; organisatie; rang; ranglijst; rangorde; rangschikking; samenstelling; schikking; sortering; structuur; systeem; typering; volgorde
mise en ordre ordenen; schikken arrangement; hiërarchie; indeling; instrumentatie; opbouw; opstelling; ordening; organisatie; orkestratie; rang; rangorde; rangschikking; samenstelling; schikking; structuur; systeem; volgorde
rangement ordenen; schikken arrangement; indeling; kuising; opruiming; opstelling; ordening; rangschikken; rangschikking; reinigen; reiniging; schikking; schoonmaak; schoonmaken; zuivering
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
arranger arrangeren; groeperen; indelen; ordenen; rangeren; schiften; sorteren; systematiseren; uitzoeken afspreken; arrangeren; bedisselen; bijleggen; coördineren; effenen; egaliseren; fatsoeneren; fiksen; flikken; goedmaken; herstellen; iets op touw zetten; in goede staat brengen; in orde brengen; in orde maken; inrichten; installeren; instrumenteren; klaarspelen; opkalefateren; opknappen; oplappen; opvijzelen; orkestreren; rangordenen; rangschikken; regelen; renoveren; ruzie afsluiten; schikken; vereffenen; vlijen; voor elkaar krijgen
cataloguer catalogiseren; ordenen; organiseren
catégoriser arrangeren; groeperen; indelen; ordenen; systematiseren classificeren; ficheren; rangschikken
classer arrangeren; groeperen; indelen; ordenen; rangeren; schiften; sorteren; systematiseren; uitzoeken afzien van rechtsvervolging; classificeren; ficheren; klasseren; rangordenen; rangschikken; rubriceren; seponeren
classifier arrangeren; groeperen; indelen; ordenen; systematiseren classificeren; ficheren; rangordenen; rangschikken
coupler ordenen; rangeren; schiften; sorteren; uitzoeken
enchaîner ordenen; rangeren; schiften; sorteren; uitzoeken aaneenschakelen; aanhouden; arresteren; binden; boeien; fascineren; gevangennemen; gijzelen; handboeien omdoen; in de boeien slaan; inrekenen; intrigeren; ketenen; kluisteren; koppelen; oppakken; paren; samenvoegen; vastketenen; vastkluisteren; vastleggen; verbinden
faire un catalogue catalogiseren; ordenen; organiseren
ficher arrangeren; groeperen; indelen; ordenen; systematiseren ficheren; naar beneden gooien; neergooien; op de grond gooien; uithalen; uitspoken
grouper arrangeren; groeperen; indelen; ordenen; systematiseren bijeen voegen; bijeenzoeken; combineren; ficheren; groeperen; samenvoegen; vergaren; verzamelen
ordonner ordenen aanvoeren; afkondigen; bevel voeren over; bevelen; commanderen; decreteren; dicteren; een brief dicteren; gebieden; gelasten; leiden; leidinggeven; opdragen; ordonneren; uitvaardigen; verordenen; verordineren; verordonneren; voorschrijven
passer les vitesses ordenen; rangeren; schiften; sorteren; uitzoeken naar een andere versnelling overgaan; schakelen
repartir arrangeren; groeperen; indelen; ordenen; rangeren; schiften; sorteren; systematiseren; uitzoeken ficheren
systématiser arrangeren; groeperen; indelen; ordenen; systematiseren ficheren
sélectionner ordenen; rangeren; schiften; sorteren; uitzoeken doorzijgen; filteren; filtreren; kiezen; schiften; selecteren; selectie toepassen; uitkiezen; uitpikken; uitverkiezen; uitzoeken; verkiezen; zeven; ziften
séparer ordenen; rangeren; schiften; sorteren; uitzoeken afbreken; afrukken; afscheiden; afscheuren; afsplijten; afsplitsen; afzonderen; apart zetten; breken; delen; doorzijgen; filteren; filtreren; hamsteren; isoleren; loskoppelen; neerhalen; omverhalen; opdelen; oppotten; opsplitsen; opzij leggen; potten; scheiden; separeren; slopen; splitsen; uit elkaar gaan; uit elkaar halen; uit elkaar plaatsen; uiteengaan; uiteenplaatsen; uiteenzetten; uitsplitsen; van elkaar gaan; zeven; ziften
trier ordenen; rangeren; schiften; sorteren; uitzoeken doorzijgen; filteren; filtreren; sorteren; zeven; ziften

Wiktionary: ordenen

ordenen
Cross Translation:
FromToVia
ordenen ranger order — to set in (any) order
ordenen ranger order — to set in (a good) order