Nederlands

Uitgebreide vertaling voor standpunt (Nederlands) in het Frans

standpunt:

standpunt [het ~] zelfstandig naamwoord

 1. het standpunt (gezichtspunt; zienswijs; perspectief; )
  le point de vue; la perspective; l'instant; la question; l'angle; le problème; le moment; le différend; le cas; l'optique
 2. het standpunt (zienswijze; gezichtspunt; opvatting; )
  le point de vue; la conception; la prise de position; l'avis; l'opinion; la façon de penser; la perspective; la pensée; l'interprétation; le concept; la doctrine; l'idée; la notion; l'optique; la mentalité; la réflexion; l'intention; la conviction; la vision; l'exposé; la position
 3. het standpunt (stand van het lichaam; positie)
  l'attitude physique; la tenue physique
 4. het standpunt (stellingname; houding; standpuntbepaling; )
  la position; l'attitude; le point de vue; la prise de position; l'opinion; l'avis; l'optique; l'opinions

Vertaal Matrix voor standpunt:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
angle gezichtshoek; gezichtspunt; invalshoek; oogpunt; perspectief; standpunt; zienswijs aspect; benadering; benaderingswijze; facet; hoek; invalshoek; optiek; opzicht
attitude bewering; houding; positie; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; thema gedrag; gedragswijze; handelwijze; houding; instelling; lichaamshouding; manier; mentaliteit; optreden; pose; stand; standje
attitude physique positie; stand van het lichaam; standpunt
avis bewering; denkbeeld; gezichtspunt; houding; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; positie; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; thema; visie; zienswijze aankondiging; aankondigingen; aanmaning; aanschrijving; aansporing tot plicht; aanzegging; advies; bekendmaking; bericht; boodschap; convocatie; denkbeeld; deurwaardersexploot; gewag; gezindheid; herinnering; informatie; journaal; kennisgeving; kennisneming; kijk; mededeling; melding; mening; meningsuiting; nieuws; oordeel; opgave; opinie; oproeping; opvatting; overtuiging; raad; raadgeving; relaas; sein; sommatie; teken; tijding; uitspraak; vaststaande mening; vermelding; verwittiging; visie; wenk; zienswijze
cas gezichtshoek; gezichtspunt; invalshoek; oogpunt; perspectief; standpunt; zienswijs aangelegenheid; affaire; casus; deining; geval; incident; issue; kwestie; kwesties; naamval; ophef; probleem; problematiek; problemen; punt; vraagstuk; zaak; zaakje
concept denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze begrip; benul; conceptie; denkbeeld; gedachte; idee; mentale voorstelling; notie
conception denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze begrip; begripsvermogen; benul; bevattingsvermogen; brein; conceptie; denkbeeld; gedachte; gezindheid; hersens; idee; intelligentie; inzicht; meningsuiting; mentale voorstelling; notie; oordeel; overtuiging; vaststaande mening; verstand
conviction denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze confidentie; fiducie; geloof; gezindheid; mening; opinie; overtuigdheid; overtuiging; vaststaande mening; vertrouwen
différend gezichtshoek; gezichtspunt; invalshoek; oogpunt; perspectief; standpunt; zienswijs botsing; conflict; debat; dispuut; geschil; issue; kwestie; meningsverschil; onenigheid; punt; redestrijd; redetwist; ruzie; twist; twistgesprek; woordenstrijd; woordenwisseling
doctrine denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze leerstelsel; leersysteem
exposé denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze bericht; betoog; declamatie; essay; geloofsleer; geschiedenis; grondplan; inleiding; introductie; leer; leerstelling; leerstuk; leesbeurt; lering; lezing; plattegrond; proloog; referaat; relaas; situatieschets; situatietekening; stadskaart; verdichtsel; verhaal; verhaaltje; verhandeling; verslag; versvoordracht; vertelling; vertelsel; voorbericht; voordracht; voorlezing; voorwoord; werkstuk
façon de penser denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze houding; instelling; mentaliteit
idée denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze begrip; begripsvermogen; benul; besef; bevattingsvermogen; bewustzijn; conceptie; denkbeeld; dunk; gedachte; hallucinatie; idee; kijk; mening; mentale voorstelling; notie; oordeel; opinie; opvatting; visie; zienswijze; zinsbegoocheling
instant gezichtshoek; gezichtspunt; invalshoek; oogpunt; perspectief; standpunt; zienswijs minuut; minuutje; moment; ogenblik; oogwenk; seconde; tel; tijdstip; wip
intention denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze aansturen op; ambitie; aspiratie; azen; bedoeling; beduidenis; beduiding; beogen; betekenis; doel; doeleinde; geest; geneigdheid; gerichtheid op; inhoud; intentie; inzet; moedwil; neiging; oogmerk; opzet; oriëntatie op; plan; pogen; strekking; streven; streven naar; tendens; teneur; toeleg; trachten; trend; voornemen
interprétation denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze descriptie; geloofsleer; iemand nadoen; imitatie; interpretatie; leer; leerstelling; leerstuk; lering; nabootsing; nadere beschrijving; navolging; omschrijving; tolken; uitbeelding; vertaling; vertolking
mentalité denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze energie; geesteshouding; geestestoestand; geestkracht; houding; instelling; mentaliteit; wilskracht
moment gezichtshoek; gezichtspunt; invalshoek; oogpunt; perspectief; standpunt; zienswijs minuut; minuutje; moment; ogenblik; oogwenk; poosje; seconde; tel; tijdje; tijdstip; wip
notion denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze begrip; begripsvermogen; benul; besef; bevattingsvermogen; bewustzijn; conceptie; denkbeeld; gedachte; idee; inzicht; mentale voorstelling; notie; sjoege
opinion bewering; denkbeeld; gezichtspunt; houding; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; positie; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; thema; visie; zienswijze begrip; conceptie; denkbeeld; dunk; gedachte; gezindheid; idee; kijk; mening; meningsuiting; mentale voorstelling; notie; oordeel; opinie; opvatting; overtuiging; vaststaande mening; visie; zienswijze
opinions bewering; houding; positie; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; thema
optique bewering; denkbeeld; gezichtshoek; gezichtspunt; houding; idee; interpretatie; invalshoek; inzicht; lezing; mening; oogpunt; oordeel; opinie; opvatting; perspectief; positie; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; thema; visie; zienswijs; zienswijze aspect; benadering; benaderingswijze; denkbeeld; facet; invalshoek; kans; kijk; kijkkast; mening; oordeel; opinie; optica; optiek; opvatting; opzicht; perspectief; toekomst; visie; vooruitzicht; zienswijze
pensée denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze begrip; benul; conceptie; denkbeeld; gedachte; gedachtegang; gedachteloop; idee; mentale voorstelling; notie; redenatie; redeneertrant
perspective denkbeeld; gezichtshoek; gezichtspunt; idee; interpretatie; invalshoek; inzicht; lezing; mening; oogpunt; oordeel; opinie; opvatting; perspectief; standpunt; visie; zienswijs; zienswijze afwachting; denkbeeld; doorzicht; hoop; inzicht; kans; kijk; mening; oordeel; opinie; opvatting; panorama; perspectief; toekomst; vergezicht; verreikend uitzicht; verwachting; visie; vooruitzicht; zienswijze
point de vue bewering; denkbeeld; gezichtshoek; gezichtspunt; houding; idee; interpretatie; invalshoek; inzicht; lezing; mening; oogpunt; oordeel; opinie; opvatting; perspectief; positie; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; thema; visie; zienswijs; zienswijze aspect; begrip; benadering; benaderingswijze; benul; beschouwing; denkbeeld; facet; invalshoek; inzicht; kans; kijk; mening; mentale voorstelling; oordeel; opinie; optiek; opvatting; opzicht; perspectief; toekomst; uitzichtpunt; visie; vooruitzicht; zienswijze
position bewering; denkbeeld; gezichtspunt; houding; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; positie; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; thema; visie; zienswijze aanname; ambt; baan; betrekking; bewering; dienstbetrekking; functie; gelid; gesteldheid; hiërarchie; job; ligging; locatie; plaatsbepaling; positie; rang; rangorde; rechtspositie; staat; stelling; these; thesis; toestand; volgorde; werk; werkkring; werkplek
prise de position bewering; denkbeeld; gezichtspunt; houding; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; positie; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; thema; visie; zienswijze aanname; gesteldheid; positie; staat; standpuntbepaling; stelling; these; thesis; toestand
problème gezichtshoek; gezichtspunt; invalshoek; oogpunt; perspectief; standpunt; zienswijs aangelegenheid; affaire; complicatie; geval; ingewikkeldheid; interpellatie; issue; kwestie; moeilijkheid; opgaaf; opgave; probleem; probleemgeval; probleemstelling; punt; stelling; verhandeling; vraag; vraagstelling; vraagstuk; werkstuk; zaak; zwaarte
question gezichtshoek; gezichtspunt; invalshoek; oogpunt; perspectief; standpunt; zienswijs aangelegenheid; affaire; casus; geval; ingewikkeldheid; interpellatie; issue; kwestie; kwesties; moeilijkheid; opgaaf; opgave; probleem; probleemstelling; problematiek; problemen; punt; stelling; verhandeling; vraag; vraagstelling; vraagstuk; werkstuk; zaak; zwaarte
réflexion denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze afspiegeling; afweging; begrip; bespiegeling; bezinning; conceptie; denkbeeld; echo; gedachte; geluidsweerkaatsing; gemijmer; gepeins; getob; heroverweging; idee; inkeer; meditatie; mentale voorstelling; mijmering; notie; overdenking; overdenking met commentaar; overpeinzing; overweging; reflectie; spiegelbeeld; tobben; weergalm; weerklank
tenue physique positie; stand van het lichaam; standpunt
vision denkbeeld; gezichtspunt; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; standpunt; visie; zienswijze aanblik; aangezicht; anamorfose; begrip; benul; beschouwing; blik; chimère; denkbeeld; drogbeeld; droombeeld; geest; geestverschijning; gelaat; gezicht; hallucinatie; hersenschim; illusie; inzicht; kijk; mening; mentale voorstelling; oogopslag; oordeel; opinie; opvatting; panorama; prospect; schim; spook; spookbeeld; spookverschijning; uitzicht; vergezicht; verschijning; visie; visioen; vue; zicht; zienswijze; zinsbegoocheling
- mening; oordeel; opvatting
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
- ten opzichte van
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
exposé belicht; beschenen; bijgelicht; geopend; helder geworden; ontsloten; opengelegd; opgehelderd; opgetrokken; toegelicht; uitgelegd; verhelderd; verlicht
optique optisch

Verwante woorden van "standpunt":

 • standpunten

Synoniemen voor "standpunt":


Verwante definities voor "standpunt":

 1. wat je ervan vindt1
  • zijn standpunt is dat er meer politie moet komen1

Wiktionary: standpunt


Cross Translation:
FromToVia
standpunt point de vue angle — viewpoint
standpunt point de vue; avis; opinion point — opinion which adds to the discussion
standpunt position; attitude stance — opinion or point of view
standpunt point de vue standpoint — point of view

Verwante vertalingen van standpunt