Nederlands

Uitgebreide vertaling voor stelling (Nederlands) in het Frans

stelling:

stelling [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord

 1. de stelling (these; thesis; aanname)
  la thèse; l'assertion; la proposition; la prise de position; la position
 2. de stelling (bewering)
  l'assertion; l'affirmation; l'allégation; la supposition; la position
 3. de stelling (rek; stellage; latwerk)
  l'étagère; l'échafaudage; la grille
 4. de stelling (hypothese; veronderstelling)
  l'hypothèse; la thèse; la proposition; la supposition; le théorème; l'assertion; la théorie
 5. de stelling (vraagstelling; probleemstelling)
  la problématique; la question; l'énoncé du problème; l'énigme; le problème

Vertaal Matrix voor stelling:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
affirmation bewering; stelling aanneming; affirmatie; bekrachtiging; bevestiging; beweren; confirmatie
allégation bewering; stelling
assertion aanname; bewering; hypothese; stelling; these; thesis; veronderstelling beweren
grille latwerk; rek; stellage; stelling afrastering; afscheiding; grendels; hek; hekwerk; latwerk; omheining; omrastering; raster; rastering; rasterwerk; rooster; spijl; spijlen; stijl; tralie; traliewerk; traliën
hypothèse hypothese; stelling; veronderstelling aannemen; onderstelling; veronderstelling; vooronderstellen
position aanname; bewering; stelling; these; thesis ambt; baan; betrekking; bewering; denkbeeld; dienstbetrekking; functie; gelid; gesteldheid; gezichtspunt; hiërarchie; houding; idee; interpretatie; inzicht; job; lezing; ligging; locatie; mening; oordeel; opinie; opvatting; plaatsbepaling; positie; rang; rangorde; rechtspositie; staat; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; thema; toestand; visie; volgorde; werk; werkkring; werkplek; zienswijze
prise de position aanname; stelling; these; thesis bewering; denkbeeld; gesteldheid; gezichtspunt; houding; idee; interpretatie; inzicht; lezing; mening; oordeel; opinie; opvatting; positie; staat; standpunt; standpuntbepaling; stellingname; thema; toestand; visie; zienswijze
problème probleemstelling; stelling; vraagstelling aangelegenheid; affaire; complicatie; geval; gezichtshoek; gezichtspunt; ingewikkeldheid; interpellatie; invalshoek; issue; kwestie; moeilijkheid; oogpunt; opgaaf; opgave; perspectief; probleem; probleemgeval; punt; standpunt; verhandeling; vraag; vraagstuk; werkstuk; zaak; zienswijs; zwaarte
problématique probleemstelling; stelling; vraagstelling kwesties; problematiek; problemen
proposition aanname; hypothese; stelling; these; thesis; veronderstelling aanbieding; aanbod; bod; liefdesverklaring; motie; offerte; poneren; projectvoorstel; propositie; stellen; suggestie; verzoek; voorstel; voorstel doen; zinsnede
question probleemstelling; stelling; vraagstelling aangelegenheid; affaire; casus; geval; gezichtshoek; gezichtspunt; ingewikkeldheid; interpellatie; invalshoek; issue; kwestie; kwesties; moeilijkheid; oogpunt; opgaaf; opgave; perspectief; probleem; problematiek; problemen; punt; standpunt; verhandeling; vraag; vraagstuk; werkstuk; zaak; zienswijs; zwaarte
supposition bewering; hypothese; stelling; veronderstelling aannemen; beschuldiging; gissing; inschatting; verdenking; vermoeden; veronderstellen; veronderstelling; vooronderstellen
thèse aanname; hypothese; stelling; these; thesis; veronderstelling dissertatie; proefschrift
théorie hypothese; stelling; veronderstelling onderstelling; theorie
théorème hypothese; stelling; veronderstelling
échafaudage latwerk; rek; stellage; stelling
énigme probleemstelling; stelling; vraagstelling hersenbreker; probleem; puzzel; raadsel
énoncé du problème probleemstelling; stelling; vraagstelling
étagère latwerk; rek; stellage; stelling boekenplank; boekenrek; legbord; plank; schap
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
problématique kritisch; met veel moeilijkheden gepaard gaan; moeilijk; problematisch

Verwante woorden van "stelling":


Synoniemen voor "stelling":


Verwante definities voor "stelling":

 1. iets waarvan je zegt dat het zo is1
  • zijn stelling is dat kinderen teveel verwend worden1
 2. open kast om iets in op te bergen1
  • de stellingen in het magazijn staan vol dozen1

Wiktionary: stelling

stelling
noun
 1. een bewering die men als waarheid aangenomen wil zien worden
stelling
Cross Translation:
FromToVia
stelling hypothèse hypothesis — tentative conjecture in science
stelling échafaud scaffold — structure made of scaffolding, for workers to stand on while working on a building
stelling échafauder scaffold — set up scaffolding
stelling dogme; règle de base; conviction; théorème tenet — an opinion, belief or principle
stelling théorème theorem — proved mathematical statement

Verwante vertalingen van stelling