Nederlands

Uitgebreide vertaling voor stilletjes (Nederlands) in het Frans

stilletjes:

stilletjes bijwoord

  1. stilletjes (onderhands; heimelijk)
    furtivement; clandestinement; secrètement; silencieusement; sous seing privé; en cachette; à l'amiable
  2. stilletjes (geluidloos; ongezien; stil; )
    muet; silencieux; inaperçu; insonore; caché; feutré; atone; clandestin; secret; sans bruit; silencieusement
  3. stilletjes (heimelijk)
    secret; inaperçu; clandestin

Vertaal Matrix voor stilletjes:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
clandestin onderduiker
secret discretie; geheim; geheimhouding; geheimzinnigheid; heimelijkheid; kiesheid; mysterie; stiekemheid; verborgenheid; verholenheid
silencieux demper; geluiddemper; klankdemper; knaldemper; knalpotten; sourdine; uitlaten
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
caché geluidloos; geruisloos; ongemerkt; ongezien; stil; stilletjes; zachtjes bedekt; cryptisch; heimelijk; in 't geniep; in het geniep; onderhuids; onopgemerkt; sluimerend; steels; stiekem; verbloemd; verborgen; verborgen aanwezig zijn; verdekt; verdoezeld; verholen; verhuld; verscholen; verstolen
silencieux geluidloos; geruisloos; ongemerkt; ongezien; stil; stilletjes; zachtjes Stil; bedaard; gedeisd; geluidloos; gesloten; in 't geniep; kalm; klankloos; rustig; stil; stilzwijgend; taciturn; weinig spraakzaam; zonder geluid; zwijgend; zwijgzaam
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
atone geluidloos; geruisloos; ongemerkt; ongezien; stil; stilletjes; zachtjes geluidloos; stil; toonloos; zonder geluid; zonder toon
clandestin geluidloos; geruisloos; heimelijk; ongemerkt; ongezien; stil; stilletjes; zachtjes achterbaks; bedekt; clandestien; doortrapt; geheim; geniepig; gluiperig; heimelijk; illegaal; in 't geniep; in het geheim; in het geniep; listig; onder de grond; onderaards; ondergronds; ongeoorloofd; onopgemerkt; onrechtmatig; onwetmatig; onwettelijk; onwettig; op steelse wijze; slinks; snood; steels; steelsgewijze; stiekem; tersluiks; verbloemd; verboden; verboden bij de wet; verborgen; verdoezeld; verholen; verhuld; verscholen; verstolen; wederrechtelijk
clandestinement heimelijk; onderhands; stilletjes achterbaks; bedekt; clandestien; doortrapt; geniepig; gluiperig; heimelijk; illegaal; in het geheim; in het geniep; listig; onder de grond; onderaards; ondergronds; ongeoorloofd; onrechtmatig; onwetmatig; onwettelijk; onwettig; op steelse wijze; slinks; snood; steels; steelsgewijze; stiekem; tersluiks; verbloemd; verboden; verborgen; verdoezeld; verholen; verhuld; verscholen; verstolen; wederrechtelijk
en cachette heimelijk; onderhands; stilletjes achterbaks; clandestien; doortrapt; geniepig; gluiperig; heimelijk; in het geheim; in het geniep; listig; onder de grond; onderaards; ondergronds; ongeoorloofd; op steelse wijze; slinks; snood; steels; steelsgewijze; stiekem; tersluiks; verbloemd; verborgen; verdoezeld; verholen; verhuld; verscholen
feutré geluidloos; geruisloos; ongemerkt; ongezien; stil; stilletjes; zachtjes in 't geniep; viltachtig; vilten; viltig
furtivement heimelijk; onderhands; stilletjes achterbaks; bedekt; doortrapt; geheim; geniepig; gluiperig; heimelijk; in het geheim; in het geniep; listig; op steelse wijze; slinks; snood; steels; steelsgewijze; stiekem; tersluiks; verholen; verstolen
inaperçu geluidloos; geruisloos; heimelijk; ongemerkt; ongezien; stil; stilletjes; zachtjes in 't geniep; ongemerkt; onopgemerkt; zonder op te vallen
insonore geluidloos; geruisloos; ongemerkt; ongezien; stil; stilletjes; zachtjes geluiddempend; geluidloos; stil; zonder geluid
muet geluidloos; geruisloos; ongemerkt; ongezien; stil; stilletjes; zachtjes beduusd; geluidloos; ontdaan; onthutst; ontsteld; ontzet; overbluft; paf; perplex; sprakeloos; stil; stilzwijgend; stom; stomverbaasd; verbaasd; verbouwereerd; zonder geluid; zwijgend
sans bruit geluidloos; geruisloos; ongemerkt; ongezien; stil; stilletjes; zachtjes doodstil; geluidloos; in 't geniep; muisstil; stil; stilzwijgend; zonder geluid; zwijgend
secret geluidloos; geruisloos; heimelijk; ongemerkt; ongezien; stil; stilletjes; zachtjes achterbaks; bedekt; cryptisch; doortrapt; geheim; geheimzinnig; geniepig; gesloten; gluiperig; heimelijk; in 't geniep; in het geheim; in het geniep; listig; mysterieus; onder de grond; onderaards; ondergronds; onderhuids; op steelse wijze; raadselachtig; slinks; sluimerend; snood; steels; steelsgewijze; stiekem; stil; taciturn; tersluiks; verbloemd; verborgen; verborgen aanwezig zijn; verdoezeld; verholen; verhuld; verscholen; verstolen; weinig spraakzaam; zwijgend; zwijgzaam
secrètement heimelijk; onderhands; stilletjes achterbaks; bedekt; doortrapt; geheim; geniepig; gluiperig; heimelijk; in het geheim; in het geniep; listig; op steelse wijze; slinks; snood; steels; steelsgewijze; stiekem; tersluiks; verholen; verstolen
silencieusement geluidloos; geruisloos; heimelijk; onderhands; ongemerkt; ongezien; stil; stilletjes; zachtjes geluidloos; in 't geniep; stil; stilzwijgend; zonder geluid; zwijgend
sous seing privé heimelijk; onderhands; stilletjes
à l'amiable heimelijk; onderhands; stilletjes bedaard; gelijkmoedig; kalm; kalmpjes; onbewogen; rustig; sereen

Wiktionary: stilletjes


Cross Translation:
FromToVia
stilletjes silencieusement silently — in a silent manner; making no noise

Verwante vertalingen van stilletjes