Nederlands

Uitgebreide vertaling voor stringent (Nederlands) in het Frans

stringent:

stringent bijvoeglijk naamwoord

  1. stringent (dwingend; bindend; strikt; streng)
    contraignant; coercitif; formel; rigoureux; consciencieux; précisément; consciencieusement; impératif; exactement; minutieux; soigneux; précis; exact; méticuleux; méticuleusement; coactif; minutieusement
  2. stringent (strikt; streng; onvermurwbaar)
    rigide; péremptoire; méticuleux; minutieux; minutieusement; méticuleusement; inflexible

Vertaal Matrix voor stringent:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
impératif aanwijzing; bevel; commando; gebiedende wijs; gebod; imperatief; instructie; order; voorschrift
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
coactif bindend; dwingend; streng; strikt; stringent
coercitif bindend; dwingend; streng; strikt; stringent
consciencieusement bindend; dwingend; streng; strikt; stringent accuraat; angstvallig; conscientieus; consciëntieus; exact; fundamenteel; gedetailleerd; gewetensvol; grondig; juist; met zorg; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; plichtsgetrouw; precies; ragfijn; scrupuleus; secuur; stipt; vol zorg; voorzichtig; wezenlijk; zorgvuldig; zorgzaam
consciencieux bindend; dwingend; streng; strikt; stringent accuraat; angstvallig; consciëntieus; exact; fundamenteel; gedetailleerd; gewetensvol; grondig; juist; met zorg; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; plichtsgetrouw; precies; ragfijn; scrupuleus; secuur; stipt; vol zorg; voorzichtig; wezenlijk; zorgvuldig; zorgzaam
contraignant bindend; dwingend; streng; strikt; stringent
exact bindend; dwingend; streng; strikt; stringent accuraat; conscientieus; correct; exact; gedetailleerd; goed; haarfijn; juist; klemmend; kloppend; krek; met klem; met nadruk; minutieus; nadrukkelijk; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; precies; ragfijn; secuur; stipt; uitdrukkelijk; uitgerekend; voorzichtig; waar; zorgvuldig
exactement bindend; dwingend; streng; strikt; stringent accuraat; correct; exact; gedetailleerd; goed; haarfijn; juist; krek; met een scherp oog; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; precies; ragfijn; secuur; zorgvuldig
formel bindend; dwingend; streng; strikt; stringent absoluut; ambtelijk; formeel; klemmend; krachtig; met klem; met nadruk; nadrukkelijk; officieel; onvoorwaardelijk; pertinent; ten enenmale; uitdrukkelijk; vast en zeker; vaststaand; volstrekt; vormelijk; zeker
impératif bindend; dwingend; streng; strikt; stringent dwingend; gebiedend; gelastend; imperatief; onafwijsbaar; vereisend
inflexible onvermurwbaar; streng; strikt; stringent bokkig; koppig; onbuigbaar; onbuigzaam; onverbiddelijk; onverbiddelijke; onvermurwbaar; onverzettelijk; onwillig; stijfkoppig; stug; taai; tegendraads; weerbarstig; weerspannig
minutieusement bindend; dwingend; onvermurwbaar; streng; strikt; stringent accuraat; correct; exact; gedetailleerd; goed; haarfijn; juist; met een scherp oog; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; precies; ragfijn; secuur; stipt; voorzichtig; zorgvuldig
minutieux bindend; dwingend; onvermurwbaar; streng; strikt; stringent accuraat; correct; exact; gedetailleerd; goed; haarfijn; juist; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; precies; ragfijn; secuur; stipt; voorzichtig; zorgvuldig
méticuleusement bindend; dwingend; onvermurwbaar; streng; strikt; stringent accuraat; angstvallig; consciëntieus; exact; gedetailleerd; gelikt; gewetensvol; haarfijn; juist; met zorg; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; picobello; piekfijn; precies; ragfijn; scrupuleus; secuur; tiptop; zorgvuldig
méticuleux bindend; dwingend; onvermurwbaar; streng; strikt; stringent accuraat; angstvallig; consciëntieus; exact; gedetailleerd; gelikt; gewetensvol; haarfijn; juist; met zorg; miniem; minitueus; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; picobello; piekfijn; precies; ragfijn; scrupuleus; secuur; tiptop; zorgvuldig
précis bindend; dwingend; streng; strikt; stringent accuraat; conscientieus; correct; exact; gedetailleerd; goed; juist; klemmend; krek; met klem; met nadruk; minutieus; nadrukkelijk; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; omlijnd; precies; ragfijn; secuur; stipt; trefzeker; uitdrukkelijk; voorzichtig; zorgvuldig
précisément bindend; dwingend; streng; strikt; stringent accuraat; conscientieus; correct; exact; gedetailleerd; goed; juist; klemmend; krek; met klem; met nadruk; minutieus; nadrukkelijk; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; precies; secuur; uitdrukkelijk; zorgvuldig
péremptoire onvermurwbaar; streng; strikt; stringent afdoend; beslissend; overtuigend
rigide onvermurwbaar; streng; strikt; stringent chagrijnig; fel; gestreng; hanig; knorrig; korzelig; met grote juistheid; nauwgezet; niet toegevend; nors; nurks; onbuigzaam; onverzettelijk; pinnig; scherp; snibbig; star; stijfkoppig; strak; streng; strikt; stug; taai; verstard; vinnig; vlijmend; volgens de regels
rigoureux bindend; dwingend; streng; strikt; stringent accuraat; conscientieus; exact; fel; gestreng; hanig; juist; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; niet toegevend; pinnig; precies; rigoureus; scherp; secuur; snibbig; streng; vinnig; vlijmend; zorgvuldig
soigneux bindend; dwingend; streng; strikt; stringent accuraat; angstvallig; conscientieus; consciëntieus; exact; gedetailleerd; gewetensvol; grondig; juist; met zorg; minutieus; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; precies; scrupuleus; secuur; stipt; vol zorg; voorzichtig; zorgvuldig; zorgzaam

Verwante woorden van "stringent":

  • stringenter, stringentere, stringente