Overzicht


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor te kort doen (Nederlands) in het Frans

te kort doen:

te kort doen werkwoord (doe te kort, doet te kort, deed te kort, deden te kort, te kort gedaan)

 1. te kort doen (beroven van; ontnemen; depriveren)
  priver de; retirer; enlever; voler; ne pas suffire à; priver; dérober; prendre; subtiliser
  • priver de werkwoord
  • retirer werkwoord (retire, retires, retirons, retirez, )
  • enlever werkwoord (enlève, enlèves, enlevons, enlevez, )
  • voler werkwoord (vole, voles, volons, volez, )
  • ne pas suffire à werkwoord
  • priver werkwoord (prive, prives, privons, privez, )
  • dérober werkwoord (dérobe, dérobes, dérobons, dérobez, )
  • prendre werkwoord (prends, prend, prenons, prenez, )
  • subtiliser werkwoord (subtilise, subtilises, subtilisons, subtilisez, )

Conjugations for te kort doen:

o.t.t.
 1. doe te kort
 2. doet te kort
 3. doet te kort
 4. doen te kort
 5. doen te kort
 6. doen te kort
o.v.t.
 1. deed te kort
 2. deed te kort
 3. deed te kort
 4. deden te kort
 5. deden te kort
 6. deden te kort
v.t.t.
 1. heb te kort gedaan
 2. hebt te kort gedaan
 3. heeft te kort gedaan
 4. hebben te kort gedaan
 5. hebben te kort gedaan
 6. hebben te kort gedaan
v.v.t.
 1. had te kort gedaan
 2. had te kort gedaan
 3. had te kort gedaan
 4. hadden te kort gedaan
 5. hadden te kort gedaan
 6. hadden te kort gedaan
o.t.t.t.
 1. zal te kort doen
 2. zult te kort doen
 3. zal te kort doen
 4. zullen te kort doen
 5. zullen te kort doen
 6. zullen te kort doen
o.v.t.t.
 1. zou te kort doen
 2. zou te kort doen
 3. zou te kort doen
 4. zouden te kort doen
 5. zouden te kort doen
 6. zouden te kort doen
en verder
 1. ben te kort gedaan
 2. bent te kort gedaan
 3. is te kort gedaan
 4. zijn te kort gedaan
 5. zijn te kort gedaan
 6. zijn te kort gedaan
diversen
 1. doe te kort!
 2. doet te kort!
 3. te kort gedaan
 4. te kort doend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Vertaal Matrix voor te kort doen:

WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
dérober beroven van; depriveren; ontnemen; te kort doen achterhouden; achteroverdrukken; afnemen; benemen; beroven; gappen; inpikken; jatten; kapen; leegstelen; ontfutselen; ontnemen; ontraadselen; ontrafelen; ontstelen; ontvreemden; ontwarren; pikken; plunderen; roven; snaaien; stelen; toeëigenen; uitkleden; uitpluizen; uitrafelen; uitvezelen; uitzoeken; van kleding ontdoen; verdonkeremanen; verdonkeren; verduisteren; vervreemden; wegfutselen; weggraaien; wegkapen; wegnemen; wegpakken; wegpikken
enlever beroven van; depriveren; ontnemen; te kort doen aanwrijven; achteroverdrukken; afhalen; afnemen; afplukken; afrukken; afscheuren; benemen; beroven; beschuldigen; bestelen; blameren; erafhalen; eruit nemen; gappen; iemand iets aanrekenen; iemand iets verwijten; inpikken; jatten; kapen; kidnappen; kwalijk nemen; laken; ledigen; leeghalen; leegmaken; leegstelen; legen; loshalen; lospeuteren; losplukken; meenemen; naar buiten halen; nadragen; ontfutselen; ontkleden; ontnemen; ontvoeren; ontvreemden; ophalen; pikken; plukken; plunderen; roven; ruimen; schaken; snaaien; stelen; toeëigenen; uitdoen; uitgommen; uithalen; uitkleden; uitnemen; uittrekken; uitvegen; uitvlakken; uitwissen; verdonkeremanen; verdonkeren; verduisteren; vervreemden; vlakken; voor de voeten gooien; weghalen; wegkapen; wegnemen; wegpakken; wegpikken; wegsnijden; wegsteken; wegstoppen; wegvegen; wissen
ne pas suffire à beroven van; depriveren; ontnemen; te kort doen
prendre beroven van; depriveren; ontnemen; te kort doen aangaan; aanhouden; aanklampen; aannemen; aanpakken; aanvaarden; aanvangen; aanwerven; aanwrijven; absorberen; accepteren; achteroverdrukken; afhalen; afhalen en meenemen; afnemen; arresteren; beetgrijpen; beetnemen; beetpakken; beginnen; benemen; beschuldigen; bevangen; bezetten; bezigen; binden; blameren; boeien; buitmaken; cadeau aannemen; eigen maken; fascineren; gappen; gebruik maken van; gebruiken; gevangennemen; graaien; grijpen; grissen; hanteren; iemand iets aanrekenen; iemand iets verwijten; iets bemachtigen; iets halen; in ontvangst nemen; ingrijpen; inpikken; inrekenen; intrigeren; jatten; kapen; ketenen; kiezen; klauwen; kluisteren; kopen; kwalijk nemen; laken; leegstelen; meenemen; nadragen; nemen; ondernemen; ontfutselen; ontnemen; ontoegankelijk maken; ontvangen; ontvreemden; ophalen; opnemen; oppakken; oppikken; oprapen; opslorpen; opslurpen; opsnappen; pakken; pikken; plunderen; rekruteren; roven; schiften; selecteren; selectie toepassen; snaaien; starten; stelen; te pakken krijgen; toegrijpen; toetasten; toeëigenen; uitkiezen; uitpikken; uitzoeken; van start gaan; vangen; vastgrijpen; vastklampen; vastnemen; vastpakken; vatten; verdonkeremanen; verdonkeren; verduisteren; verkrijgen; veroveren; verstrikken; vervreemden; verwerven; voor de voeten gooien; weghalen; wegkapen; wegnemen; wegpakken; wegpikken; werven; zich bedienen; ziften
priver beroven van; depriveren; ontnemen; te kort doen
priver de beroven van; depriveren; ontnemen; te kort doen abstineren; beroven; ontdoen; uitbuiten; vasten
retirer beroven van; depriveren; ontnemen; te kort doen aanwrijven; achteroverdrukken; afbestellen; afgelasten; afnemen; afzeggen; annuleren; bedaren; bedwingen; beheersen; benemen; beschuldigen; beteugelen; blameren; gappen; herroepen; iemand iets aanrekenen; iemand iets verwijten; in bedwang houden; inpikken; intomen; intrekken; jatten; kapen; kwalijk nemen; laken; ledigen; leeghalen; leegmaken; leegstelen; loshalen; matigen; nadragen; nietig verklaren; ontfutselen; ontnemen; ontvreemden; pikken; plunderen; roven; snaaien; stelen; terugkomen op; terugroepen; toeëigenen; uithalen; verdonkeremanen; verdonkeren; verduisteren; vervreemden; voor de voeten gooien; wegkapen; wegnemen; wegpakken; wegpikken; zijn woorden terugnemen
subtiliser beroven van; depriveren; ontnemen; te kort doen achterhouden; achteroverdrukken; afbedelen; afnemen; afpakken; aftroggelen; benemen; bietsen; gappen; grissen; inpikken; jatten; kapen; leegstelen; ontfutselen; ontnemen; ontvreemden; pikken; plunderen; roven; smokkelen; snaaien; stelen; toeëigenen; verdonkeremanen; verdonkeren; verduisteren; vervreemden; wegfutselen; wegkapen; wegnemen; wegpakken; wegpikken
voler beroven van; depriveren; ontnemen; te kort doen achterhouden; achteroverdrukken; afnemen; benemen; beroven; bestelen; fladderen; gappen; hangen; inpikken; jatten; kapen; ladelichten; leegplunderen; leegstelen; navigeren; ontfutselen; ontnemen; ontstelen; ontvreemden; per vliegtuig reizen; pikken; plunderen; roven; snaaien; stelen; stuiven; toeëigenen; uitplunderen; verdonkeremanen; verdonkeren; verduisteren; vervreemden; vliegen; vliegtuig besturen; wapperen; wegfutselen; weggraaien; wegkapen; wegnemen; wegpakken; wegpikken; zweven

Verwante vertalingen van te kort doen