Nederlands

Uitgebreide vertaling voor tegoed doen (Nederlands) in het Frans

tegoed doen:

tegoed doen werkwoord (doe tegoed, doet tegoed, deed tegoed, deden tegoed, tegoed gedaan)

 1. tegoed doen (laven; lenigen; lessen)
  goûter; souper; manger; casser la croûte; consommer; bouffer; déjeuner; dîner
  • goûter werkwoord (goûte, goûtes, goûtons, goûtez, )
  • souper werkwoord (soupe, soupes, soupons, soupez, )
  • manger werkwoord (mange, manges, mangeons, mangez, )
  • casser la croûte werkwoord
  • consommer werkwoord (consomme, consommes, consommons, consommez, )
  • bouffer werkwoord (bouffe, bouffes, bouffons, bouffez, )
  • déjeuner werkwoord (déjeune, déjeunes, déjeunons, déjeunez, )
  • dîner werkwoord (dîne, dînes, dînons, dînez, )
 2. tegoed doen (verorberen; consumeren; vreten; )
  manger goulûment; dévorer; consommer; bouffer; goûter; déguster; engloutir; bâfrer; déglutir; savourer
  • manger goulûment werkwoord
  • dévorer werkwoord (dévore, dévores, dévorons, dévorez, )
  • consommer werkwoord (consomme, consommes, consommons, consommez, )
  • bouffer werkwoord (bouffe, bouffes, bouffons, bouffez, )
  • goûter werkwoord (goûte, goûtes, goûtons, goûtez, )
  • déguster werkwoord (déguste, dégustes, dégustons, dégustez, )
  • engloutir werkwoord (engloutis, engloutit, engloutissons, engloutissez, )
  • bâfrer werkwoord (bâfre, bâfres, bâfrons, bâfrez, )
  • déglutir werkwoord (déglutis, déglutit, déglutissons, déglutissez, )
  • savourer werkwoord (savoure, savoures, savourons, savourez, )

Conjugations for tegoed doen:

o.t.t.
 1. doe tegoed
 2. doet tegoed
 3. doet tegoed
 4. doen tegoed
 5. doen tegoed
 6. doen tegoed
o.v.t.
 1. deed tegoed
 2. deed tegoed
 3. deed tegoed
 4. deden tegoed
 5. deden tegoed
 6. deden tegoed
v.t.t.
 1. heb tegoed gedaan
 2. hebt tegoed gedaan
 3. heeft tegoed gedaan
 4. hebben tegoed gedaan
 5. hebben tegoed gedaan
 6. hebben tegoed gedaan
v.v.t.
 1. had tegoed gedaan
 2. had tegoed gedaan
 3. had tegoed gedaan
 4. hadden tegoed gedaan
 5. hadden tegoed gedaan
 6. hadden tegoed gedaan
o.t.t.t.
 1. zal tegoed doen
 2. zult tegoed doen
 3. zal tegoed doen
 4. zullen tegoed doen
 5. zullen tegoed doen
 6. zullen tegoed doen
o.v.t.t.
 1. zou tegoed doen
 2. zou tegoed doen
 3. zou tegoed doen
 4. zouden tegoed doen
 5. zouden tegoed doen
 6. zouden tegoed doen
en verder
 1. ben tegoed gedaan
 2. bent tegoed gedaan
 3. is tegoed gedaan
 4. zijn tegoed gedaan
 5. zijn tegoed gedaan
 6. zijn tegoed gedaan
diversen
 1. doe tegoed!
 2. doet tegoed!
 3. tegoed gedaan
 4. tegoed doend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Vertaal Matrix voor tegoed doen:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
bouffer oppeuzelen; opvreten
déjeuner koffiemaaltijd; lunch; lunchpakket; twaalfuurtje
dîner avondeten; avondmaal; avondmaaltijd; diner; feestdiner; souper
goûter theevisite
souper avondeten; avondmaal; avondmaaltijd; diner; feestdiner; souper
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
bouffer bikken; bunkeren; consumeren; eten; laven; lenigen; lessen; naar binnen werken; nuttigen; opeten; schransen; schrokken; tegoed doen; tot zich nemen; verorberen; vreten; zitten proppen bikken; bollen; brassen; consumeren; eten; gebruiken; kluiven; knauwen; laten exploderen; lekker eten; naar binnen werken; nuttigen; onfatsoenlijk eten; opblazen; opbollen; opeten; oppeuzelen; opvreten; savoureren; schaften; schransen; slempen; smikkelen; smullen; tot zich nemen; verorberen; verslinden; verzwelgen; vreten; zwelgen
bâfrer bikken; bunkeren; consumeren; eten; naar binnen werken; nuttigen; opeten; schransen; schrokken; tegoed doen; tot zich nemen; verorberen; vreten; zitten proppen brassen; oppeuzelen; opvreten; schransen; slempen; verslinden; verzwelgen; vreten; zwelgen
casser la croûte laven; lenigen; lessen; tegoed doen consumeren; eten; gebruiken; kluiven; knauwen; nuttigen; opeten; oppeuzelen; schaften; tot zich nemen; verorberen
consommer bikken; bunkeren; consumeren; eten; laven; lenigen; lessen; naar binnen werken; nuttigen; opeten; schransen; schrokken; tegoed doen; tot zich nemen; verorberen; vreten; zitten proppen afdragen; bikken; consumeren; dineren; doorjagen; eten; gebruiken; kluiven; knauwen; leegeten; naar binnen werken; nuttigen; opeten; ophebben; opmaken; oppeuzelen; opvreten; slijten; tafelen; tot zich nemen; uitgebreid eten; uitgeven voor een maaltijd; verbruiken; verorberen; verslijten; verslinden; verteren; volvoeren; vreten
déglutir bikken; bunkeren; consumeren; eten; naar binnen werken; nuttigen; opeten; schransen; schrokken; tegoed doen; tot zich nemen; verorberen; vreten; zitten proppen
déguster bikken; bunkeren; consumeren; eten; naar binnen werken; nuttigen; opeten; schransen; schrokken; tegoed doen; tot zich nemen; verorberen; vreten; zitten proppen consumeren; eten; gebruiken; keuren; kluiven; knauwen; nuttigen; opeten; oppeuzelen; proberen; proeven; smaken; tot zich nemen; verorberen; voorproeven
déjeuner laven; lenigen; lessen; tegoed doen consumeren; dineren; eten; gebruiken; lunchen; nuttigen; ontbijt eten; ontbijten; opeten; oppeuzelen; tafelen; tot zich nemen; uitgebreid eten; verorberen
dévorer bikken; bunkeren; consumeren; eten; naar binnen werken; nuttigen; opeten; schransen; schrokken; tegoed doen; tot zich nemen; verorberen; vreten; zitten proppen aan flarden scheuren; doorslikken; ergens uitscheuren; kapot scheuren; onfatsoenlijk eten; oppeuzelen; opvreten; slikken; uit elkaar rukken; uit elkaar trekken; uiteentrekken; verorberen; verscheuren; verslinden; verzwelgen; vreten
dîner laven; lenigen; lessen; tegoed doen consumeren; dineren; eten; gebruiken; nuttigen; opeten; oppeuzelen; tafelen; tot zich nemen; uitgebreid eten; verorberen
engloutir bikken; bunkeren; consumeren; eten; naar binnen werken; nuttigen; opeten; schransen; schrokken; tegoed doen; tot zich nemen; verorberen; vreten; zitten proppen binnenkrijgen; binnenproppen; doorslikken; inproppen; inslikken; oppeuzelen; opslokken; opvreten; slikken; verslinden; verzwelgen; zwelgen
goûter bikken; bunkeren; consumeren; eten; laven; lenigen; lessen; naar binnen werken; nuttigen; opeten; schransen; schrokken; tegoed doen; tot zich nemen; verorberen; vreten; zitten proppen keuren; kluiven; knauwen; proberen; proeven; smaken; snoepen; voorproeven
manger laven; lenigen; lessen; tegoed doen bikken; consumeren; dineren; eten; gebruiken; kluiven; knauwen; leegeten; naar binnen werken; nuttigen; onfatsoenlijk eten; opeten; opgebruiken; opkrijgen; opmaken; oppeuzelen; opvreten; tafelen; tot zich nemen; uitgebreid eten; verorberen; vreten
manger goulûment bikken; bunkeren; consumeren; eten; naar binnen werken; nuttigen; opeten; schransen; schrokken; tegoed doen; tot zich nemen; verorberen; vreten; zitten proppen oppeuzelen; opvreten; verslinden; verzwelgen
savourer bikken; bunkeren; consumeren; eten; naar binnen werken; nuttigen; opeten; schransen; schrokken; tegoed doen; tot zich nemen; verorberen; vreten; zitten proppen amuseren; genieten; genieten van; genot hebben van; kluiven; knauwen; lekker eten; proeven; savoureren; smaken; smikkelen; smullen
souper laven; lenigen; lessen; tegoed doen consumeren; eten; gebruiken; nuttigen; opeten; oppeuzelen; souperen; tot zich nemen; verorberen
Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
consommer verbruiken

Verwante vertalingen van tegoed doen