Nederlands

Uitgebreide vertaling voor treffend (Nederlands) in het Frans

treffend:

treffend bijvoeglijk naamwoord

 1. treffend (opvallend; opmerkelijk; saillant; )
  remarquable; frappant; caractéristique; marquant; saillant; surprenant; ostensiblement; particulier; évident; voyant; considérable; clair; avoué; considérablement; notable; notablement; substantiel; sans équivoque; évidemment; spécifique; typique; représentatif; typiquement; particulièrement
 2. treffend (toepasselijk)
  approprié; bien placé; qui va droit au but; frappant; à propos

Vertaal Matrix voor treffend:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
caractéristique eigenschap; karaktereigenschap; karakterisering; karakteristiek; karaktertrek; kenmerk; kwalititeit; stigma; typering
notable notabel; notabele
voyant controlelamp; helderziende; paragnost
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
approprié toepasselijk; treffend adequaat; billijk; correct; gepast; geschikt; geëigend; goed; juist; keurig; netjes; passend; precies; redelijk; schappelijk; toepasbaar
avoué frappant; in het oog lopend; in het oog springend; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; saillant; treffend
bien placé toepasselijk; treffend
caractéristique frappant; in het oog lopend; in het oog springend; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; saillant; treffend apart; bijzonder; bizar; buitenissig; curieus; definiërend; eigenaardig; excentriek; karakteriserend; karakteristiek; kenmerkend; kenschetsend; merkwaardig; omschrijvend; ongewoon; tekenend; typerend; typisch; vreemd; zonderling
clair frappant; in het oog lopend; in het oog springend; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; saillant; treffend aanschouwelijk; algemeen begrijpbaar; begrijpelijk; bevatbaar; bevattelijk; doorschijnend; doorzichtig; duidelijk; eenduidig; gekuist; geprononceerd; gereinigd; glasachtig; glashelder; glazig; hel; helder; herkenbaar; inzichtelijk; klaar; klare; kristalhelder; licht; markant; netjes; niet donker; onbewolkt; ondubbelzinnig; onknap; onmiskenbaar; overzichtelijk; transparant; uitgesproken; verhelderend; verstaanbaar; zuiver
considérable frappant; in het oog lopend; in het oog springend; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; saillant; treffend aanmerkelijk; aanzienlijk; ambitieus; ampel; beduidend; behoorlijk; breedvoerig; eerzuchtig; enorm; flink; fors; groots; grootschalig; grootscheeps; important; noemenswaardige; omstandig; overvloedig; rijkelijk; royaal; ruimschoots; scheutig; streverig; substantieel; uitgebreid; uitvoerig; veelomvattend
considérablement frappant; in het oog lopend; in het oog springend; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; saillant; treffend aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; enorm; flink; fors; hoogst; noemenswaardige; substantieel; ten zeerste; uitermate
frappant frappant; in het oog lopend; in het oog springend; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; saillant; toepasselijk; treffend bovenmatig; buitengemeen; buitensporig; eruitspringend; extreem; kenschetsend; mateloos; opvallend; tekenend; tomeloos; typerend; uitermate; uitsteken
marquant frappant; in het oog lopend; in het oog springend; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; saillant; treffend befaamd; geacht; gezichtsbepalend; hooggeplaatst; hooggezeten; prominent; toonaangevend; vooraanstaand; vooraanstaande; voornaam
notable frappant; in het oog lopend; in het oog springend; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; saillant; treffend aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; belangrijk; dominant; enorm; flink; fors; gezaghebbend; geziene; important; maatgevend; substantieel; toonaangevend; van belang; vooraanstaande; welkome
notablement frappant; in het oog lopend; in het oog springend; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; saillant; treffend aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; enorm; flink; fors; substantieel
ostensiblement frappant; in het oog lopend; in het oog springend; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; saillant; treffend bovenmatig; buitengemeen; buitensporig; extreem; mateloos; ostentatief; tomeloos; uitermate
particulier frappant; in het oog lopend; in het oog springend; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; saillant; treffend afzonderlijk; apart; bijzonder; bizar; bovenmatig; buitengemeen; buitengewoon; buitenissig; buitensporig; curieus; eigenaardig; excentriek; excessief; exclusief; extravagant; extreem; gescheiden; heel erg; hogelijk; individueel; karakteristiek; kenmerkend; los van elkaar; mateloos; merkwaardig; ongewoon; separaat; speciaal; specifiek; tekenend; ten zeerste; tomeloos; typerend; typisch; uitermate; uiterst; uitzonderlijk; vreemd; zeer; zeldzaam; zonderling
particulièrement frappant; in het oog lopend; in het oog springend; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; saillant; treffend apart; bepaaldelijk; bijzonder; bizar; bovenmatig; buitengemeen; buitenissig; buitensporig; curieus; eigenaardig; excentriek; extreem; mateloos; merkwaardig; ongewoon; tomeloos; typisch; uitermate; uitzonderlijk; vreemd; zeldzaam; zonderling
qui va droit au but toepasselijk; treffend trefzeker
remarquable frappant; in het oog lopend; in het oog springend; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; saillant; treffend aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; enorm; flink; fors; substantieel
représentatif frappant; in het oog lopend; in het oog springend; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; saillant; treffend apart; bijzonder; bizar; buitenissig; curieus; definiërend; eigenaardig; excentriek; karakteristiek; kenmerkend; kenschetsend; merkwaardig; omschrijvend; ongewoon; representatief; tekenend; typerend; typisch; vertegenwoordigend; vreemd; zonderling
saillant frappant; in het oog lopend; in het oog springend; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; saillant; treffend bovenmatig; buitengemeen; buitensporig; extreem; fantastisch; geweldig; grandioos; groots; magnifiek; mateloos; schitterend; tomeloos; uitermate; uitnemend; uitstekend; voortreffelijk
sans équivoque frappant; in het oog lopend; in het oog springend; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; saillant; treffend duidelijk; eenduidig; geprononceerd; herkenbaar; markant; ondubbelzinnig; onmiskenbaar; uitgesproken
spécifique frappant; in het oog lopend; in het oog springend; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; saillant; treffend apart; bijzonder; bizar; buitenissig; curieus; eigenaardig; excentriek; karakteristiek; kenmerkend; merkwaardig; ongewoon; soortelijk; tekenend; typerend; typisch; vreemd; zonderling
substantiel frappant; in het oog lopend; in het oog springend; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; saillant; treffend aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; danig; duchtig; enorm; flink; fors; heel erg; in zeer hoge mate; noemenswaardige; reuze; substantieel
surprenant frappant; in het oog lopend; in het oog springend; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; saillant; treffend curieus; fenomenaal; miraculeus; opzienbarend; verbazend; verbazingwekkend; verbijsterend; verrassend; verwonderend; verwonderingwekkend; verwonderlijk; wonderbaar; wonderbaarlijk; wonderlijk
typique frappant; in het oog lopend; in het oog springend; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; saillant; treffend apart; beschrijvend; bijzonder; bizar; buitenissig; curieus; definiërend; eigenaardig; excentriek; extravagant; karakteristiek; kenmerkend; kenschetsend; merkwaardig; omschrijvend; ongewoon; tekenend; typerend; typisch; uitheems; vreemd; vreemdsoortig; zonderling
typiquement frappant; in het oog lopend; in het oog springend; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; saillant; treffend apart; bijzonder; bizar; buitenissig; curieus; eigenaardig; excentriek; karakteristiek; kenmerkend; merkwaardig; ongewoon; tekenend; typerend; typisch; vreemd; zonderling
voyant frappant; in het oog lopend; in het oog springend; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; saillant; treffend
à propos toepasselijk; treffend adrem; apropos; bijdehand; gelegen; gevat; raak; snedig; terzake; trouwens; van pas; à propos
évidemment frappant; in het oog lopend; in het oog springend; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; saillant; treffend 'tuurlijk; allicht; bemerkbaar; bijgevolg; daadwerkelijk; dus; geprononceerd; herkenbaar; hoorbaar; logisch; markant; merkbaar; metterdaad; natuurlijk; ondubbelzinnig; onmiskenbaar; onontkomelijk; tastbaar; te zien; uiteraard; uitgesproken; vanzelfsprekend; voelbaar; waarneembaar; zeker; zichtbaar; zonder twijfel
évident frappant; in het oog lopend; in het oog springend; opmerkelijk; opmerkenswaardig; opvallend; saillant; treffend 'tuurlijk; aanschouwelijk; algemeen begrijpbaar; allicht; apert; automatisch; begrijpelijk; bemerkbaar; bijgevolg; direct; duidelijk; dus; eenduidig; flagrant; geprononceerd; helder; herkenbaar; hoorbaar; klaar als een klontje; klaarblijkelijk; klare; logisch; markant; merkbaar; natuurlijk; ondubbelzinnig; onknap; onmiskenbaar; onontkomelijk; overduidelijk; recht door zee; regelrecht; tastbaar; te zien; uiteraard; uitgesproken; vanzelfsprekend; voelbaar; waarneembaar; zeker; zichtbaar; zo klaar als een klontje; zonder twijfel; zonneklaar

Verwante woorden van "treffend":

 • treffender, treffendere, treffendst, treffendste

treffen:

treffen werkwoord (tref, treft, trof, troffen, getroffen)

 1. treffen (ontroeren; raken)
  émouvoir; toucher; atteindre; concerner; remuer
  • émouvoir werkwoord (émeus, émeut, émouvons, émouvez, )
  • toucher werkwoord (touche, touches, touchons, touchez, )
  • atteindre werkwoord (atteins, atteint, atteignons, atteignez, )
  • concerner werkwoord (concerne, concernes, concernons, concernez, )
  • remuer werkwoord (remue, remues, remuons, remuez, )
 2. treffen (raken; beroeren)
  toucher; atteindre; battre
  • toucher werkwoord (touche, touches, touchons, touchez, )
  • atteindre werkwoord (atteins, atteint, atteignons, atteignez, )
  • battre werkwoord (bats, bat, battons, battez, )
 3. treffen (ontmoeten; tegenkomen)
  rencontrer; croiser; trouver; découvrir; toucher; tomber sur
  • rencontrer werkwoord (rencontre, rencontres, rencontrons, rencontrez, )
  • croiser werkwoord (croise, croises, croisons, croisez, )
  • trouver werkwoord (trouve, trouves, trouvons, trouvez, )
  • découvrir werkwoord (découvre, découvres, découvrons, découvrez, )
  • toucher werkwoord (touche, touches, touchons, touchez, )
  • tomber sur werkwoord
 4. treffen (beïnvloeden; raken)
  influencer; toucher; faire une saut à; se rapporter à; concerner
  • influencer werkwoord (influence, influences, influençons, influencez, )
  • toucher werkwoord (touche, touches, touchons, touchez, )
  • faire une saut à werkwoord
  • se rapporter à werkwoord
  • concerner werkwoord (concerne, concernes, concernons, concernez, )
 5. treffen (terechtkomen; raken)
  atterrir; atteindre; se retrouver; aboutir à; aborder; tomber dans; arriver à
  • atterrir werkwoord (atterris, atterrit, atterrissons, atterrissez, )
  • atteindre werkwoord (atteins, atteint, atteignons, atteignez, )
  • se retrouver werkwoord
  • aboutir à werkwoord
  • aborder werkwoord (aborde, abordes, abordons, abordez, )
  • tomber dans werkwoord
  • arriver à werkwoord
 6. treffen (elkaar ontmoeten; afspreken; elkaar zien; samenkomen)
  se rencontrer; se voir; réunir; joindre; se réunir
  • se rencontrer werkwoord
  • se voir werkwoord
  • réunir werkwoord (réunis, réunit, réunissons, réunissez, )
  • joindre werkwoord (joins, joint, joignons, joignez, )
  • se réunir werkwoord

Conjugations for treffen:

o.t.t.
 1. tref
 2. treft
 3. treft
 4. treffen
 5. treffen
 6. treffen
o.v.t.
 1. trof
 2. trof
 3. trof
 4. troffen
 5. troffen
 6. troffen
v.t.t.
 1. heb getroffen
 2. hebt getroffen
 3. heeft getroffen
 4. hebben getroffen
 5. hebben getroffen
 6. hebben getroffen
v.v.t.
 1. had getroffen
 2. had getroffen
 3. had getroffen
 4. hadden getroffen
 5. hadden getroffen
 6. hadden getroffen
o.t.t.t.
 1. zal treffen
 2. zult treffen
 3. zal treffen
 4. zullen treffen
 5. zullen treffen
 6. zullen treffen
o.v.t.t.
 1. zou treffen
 2. zou treffen
 3. zou treffen
 4. zouden treffen
 5. zouden treffen
 6. zouden treffen
en verder
 1. ben getroffen
 2. bent getroffen
 3. is getroffen
 4. zijn getroffen
 5. zijn getroffen
 6. zijn getroffen
diversen
 1. tref!
 2. treft!
 3. getroffen
 4. treffend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

treffen [het ~] zelfstandig naamwoord

 1. het treffen (ontmoeting)
  la rencontre
 2. het treffen (raken)
  le fait de toucher à; le fait d'affecter

Vertaal Matrix voor treffen:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
battre afbeuken
concerner aangaan; betreffen
fait d'affecter raken; treffen aangaan; betreffen; zorg inboezemen
fait de toucher à raken; treffen aangaan; betreffen; zorg inboezemen
joindre aanlassen
rencontre ontmoeting; treffen concours; partij; pot; strijd; wedstrijd
se réunir samenkomen
toucher aanraking; aanslag; contact; gevoelszin; impact; prikkeling; sensatie; tastzin; zintuiglijke gewaarwording
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aborder raken; terechtkomen; treffen aankaarten; aanknopen; aanleggen; aanmeren; aanroepen; aansnijden; aanvoeren; aflopen; afmeren; een voorstel doen; entameren; enteren; gesprek aanknopen; meren; naar voren brengen; naderen; op tafel leggen; openen; opmerken; opperen; opwerpen; praaien; starten; te berde brengen; tegemoetkomen; ter sprake brengen; toenaderen; toeroepen; vastbinden; vastleggen; vastmaken; vastmeren; vergaan; verlopen; verstrijken; vertellen; vervallen; verwoorden; voorbijgaan; zeggen
aboutir à raken; terechtkomen; treffen aansturen; aflopen; belanden; eindigen op; geraken; resultaat; resulteren; terechtkomen; tot gevolg hebben; uitdraaien op iets; uitkomen bij; uitkomen op; uitlopen; uitmonden; uitpakken; uitvloeien in; vergaan; verlopen; verstrijken; vervallen; verzeilen; voorbijgaan
arriver à raken; terechtkomen; treffen aflopen; bedingen; bewerkstelligen; bolwerken; ertoe komen; fixen; klaarspelen; komen tot; lappen; reiken; vergaan; verlopen; verstrijken; vervallen; voor elkaar krijgen; voorbijgaan
atteindre beroeren; ontroeren; raken; terechtkomen; treffen aangaan; aankomen; aflopen; arriveren; behalen; bereiken; betreffen; doordringen; komen tot; penetreren in; reiken; resulteren; slaan op; uitkomen bij; uitvloeien in; vergaan; verkrijgen; verlopen; verstrijken; vervallen; voorbijgaan; winnen
atterrir raken; terechtkomen; treffen aankomen op vliegveld; afdalen; aflopen; landen; naar beneden dalen; naar beneden komen; neerdalen; neerkomen; omlaagkomen; vergaan; verlopen; verstrijken; vervallen; voorbijgaan
battre beroeren; raken; treffen aankloppen; aantikken; afkloppen; bekampen; bestrijden; beuken; bevechten; bonken; hameren; hard slaan; hengsten; karnen; klakken; klapperen; kleppen; kloppen; kloppen met een hamer; klutsen; meppen; omroeren; rammen; roeren; slaan; tikken; timmeren
concerner beïnvloeden; ontroeren; raken; treffen aangaan; betreffen; raken; slaan op
croiser ontmoeten; tegenkomen; treffen keperen; opkruisen; oplaveren
découvrir ontmoeten; tegenkomen; treffen achter komen; achterhalen; bloot leggen; blootleggen; lokaliseren; ontdekken; onthullen; ontknopen; ontmaskeren; ontraadselen; ontrafelen; ontsluiten; ontwaren; ontwarren; openbreken; opendoen; openen; openleggen; openmaken; oplossen; opsnuffelen; opsporen; plaats toekennen; plaatsen; reveleren; te weten komen; traceren; uitvissen; vinden
faire une saut à beïnvloeden; raken; treffen
influencer beïnvloeden; raken; treffen beïnvloeden; invloed hebben
joindre afspreken; elkaar ontmoeten; elkaar zien; samenkomen; treffen aaneenlassen; aaneenschakelen; bij elkaar leggen; bijdoen; bijeen voegen; bijsluiten; bijvoegen; binden; boeien; bundelen; combineren; doorverbinden; een fusie aangaan; elkaar ontmoeten; erbij doen; erbij optellen; erbij tellen; erbij voegen; fuseren; ineensmelten; ketenen; kluisteren; koppelen; lassen; meegeven; meesturen; meezenden; paren; samenbundelen; samengaan; samenkoppelen; samensmelten; samenvoegen; toevoegen; verbinden; versmelten; voegen
remuer ontroeren; raken; treffen agiteren; beroeren; bewegen; in beroering brengen; in beweging brengen; mixen; omroeren; op en neer bewegen; oppoken; opstoken; roeren; rondroeren; spartelen; verroeren
rencontrer ontmoeten; tegenkomen; treffen aantreffen; tegen het lijf lopen; tegenkomen; vinden
réunir afspreken; elkaar ontmoeten; elkaar zien; samenkomen; treffen bij elkaar brengen; bijeen krijgen; bijeen voegen; bijeenbrengen; bijeenkrijgen; combineren; concentreren; een combinatie maken; een fusie aangaan; elkaar ontmoeten; fuseren; herenigen; ineensmelten; samenbrengen; samengaan; samensmelten; samenvoegen; verenigen; versmelten; verzamelen; weer bijeenbrengen
se rapporter à beïnvloeden; raken; treffen aangaan; betreffen; refereren; slaan op
se rencontrer afspreken; elkaar ontmoeten; elkaar zien; samenkomen; treffen bijeenkomen; elkaar ontmoeten; samenkomen
se retrouver raken; terechtkomen; treffen aflopen; belanden; geraken; landen; neerkomen; op de grond komen; terechtkomen; vergaan; verlopen; verstrijken; vervallen; verzeilen; voorbijgaan
se réunir afspreken; elkaar ontmoeten; elkaar zien; samenkomen; treffen bij elkaar komen; bijeen komen; bijeenkomen; samenkomen; verzamelen
se voir afspreken; elkaar ontmoeten; elkaar zien; samenkomen; treffen
tomber dans raken; terechtkomen; treffen aflopen; belanden; geraken; terechtkomen; vergaan; verlopen; verstrijken; vervallen; verzeilen; voorbijgaan
tomber sur ontmoeten; tegenkomen; treffen aantreffen; tegen het lijf lopen; tegenkomen; vinden
toucher beroeren; beïnvloeden; ontmoeten; ontroeren; raken; tegenkomen; treffen aangaan; aangrijpen; aanraken; aanroeren; aanstippen; aanvangen; beginnen; bekomen; betasten; betreffen; bevoelen; even aanraken; geld in ontvangst nemen; grenzen; grenzen aan; iets verduren; incasseren; innen; ondernemen; ontroeren; opvangen; raken; slaan op; starten; toucheren; van start gaan; verdienen; verkrijgen; verwerven; voelen; zich hervinden
trouver ontmoeten; tegenkomen; treffen aantreffen; achterhalen; lokaliseren; ontdekken; opsporen; plaats toekennen; plaatsen; te weten komen; tegenkomen; terecht brengen; traceren; vinden
émouvoir ontroeren; raken; treffen aangrijpen; ontroeren; vermurwen; vertederen
- ontmoeten; raken

Verwante woorden van "treffen":


Synoniemen voor "treffen":


Antoniemen van "treffen":


Verwante definities voor "treffen":

 1. iemand toevallig tegenkomen1
  • jammer dat ik je niet op dat feest getroffen heb1
 2. hem een klap, schot of stoot toebrengen1
  • de soldaat werd door een kogel getroffen1

Wiktionary: treffen

treffen
verb
 1. raak schieten
treffen
verb
 1. abattre moralement.
 2. toucher de loin au moyen d’un projectile.
 3. A TRIER
 4. Arriver à un point donné à la suite d’un déplacement. (Sens général)
 5. trouver en chemin une personne ou une chose.
 6. Représenter, croquer avec exactitude.
 7. rencontrer ce que l’on chercher.
noun
 1. action de batailler, de combattre, de défier.
 2. guerre|fr combat général entre deux armées.
 3. action par laquelle on attaquer et l’on se défendre.

Cross Translation:
FromToVia
treffen combat; lutte; bataille combat — a battle; a fight; a struggle for victory
treffen rencontrer encounter — meet (someone) or find (something) unexpectedly
treffen rencontre encounter — unplanned meeting
treffen battre; frapper hit — to give a blow
treffen butter; toucher; cogner impinge — To make a physical impact on to collide, to crash (upon).
treffen rencontrer meet — encounter by accident
treffen retrouver; donner rendez-vous; rejoindre meet — see through arrangement
treffen réunion meeting — gathering for a purpose
treffen frapper; battre strike — to hit
treffen rendez-vous Treffen — Zusammenkunft von Menschen oder Verbänden zu einem bestimmten Zweck
treffen rencontre TreffenSport: Wettkampf