Overzicht
Nederlands naar Frans:   Meer gegevens...
 1. verwerkelijken:
 2. Wiktionary:


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor verwerkelijken (Nederlands) in het Frans

verwerkelijken:

verwerkelijken werkwoord (verwerkelijk, verwerkelijkt, verwerkelijkte, verwerkelijkten, verwerkelijkt)

 1. verwerkelijken (realiseren; bewerkstelligen; verwezenlijken)
  réaliser; accomplir; développer; effectuer
  • réaliser werkwoord (réalise, réalises, réalisons, réalisez, )
  • accomplir werkwoord (accomplis, accomplit, accomplissons, accomplissez, )
  • développer werkwoord (développe, développes, développons, développez, )
  • effectuer werkwoord (effectue, effectues, effectuons, effectuez, )

Conjugations for verwerkelijken:

o.t.t.
 1. verwerkelijk
 2. verwerkelijkt
 3. verwerkelijkt
 4. verwerkelijken
 5. verwerkelijken
 6. verwerkelijken
o.v.t.
 1. verwerkelijkte
 2. verwerkelijkte
 3. verwerkelijkte
 4. verwerkelijkten
 5. verwerkelijkten
 6. verwerkelijkten
v.t.t.
 1. heb verwerkelijkt
 2. hebt verwerkelijkt
 3. heeft verwerkelijkt
 4. hebben verwerkelijkt
 5. hebben verwerkelijkt
 6. hebben verwerkelijkt
v.v.t.
 1. had verwerkelijkt
 2. had verwerkelijkt
 3. had verwerkelijkt
 4. hadden verwerkelijkt
 5. hadden verwerkelijkt
 6. hadden verwerkelijkt
o.t.t.t.
 1. zal verwerkelijken
 2. zult verwerkelijken
 3. zal verwerkelijken
 4. zullen verwerkelijken
 5. zullen verwerkelijken
 6. zullen verwerkelijken
o.v.t.t.
 1. zou verwerkelijken
 2. zou verwerkelijken
 3. zou verwerkelijken
 4. zouden verwerkelijken
 5. zouden verwerkelijken
 6. zouden verwerkelijken
diversen
 1. verwerkelijk!
 2. verwerkelijkt!
 3. verwerkelijkt
 4. verwerkelijkend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Vertaal Matrix voor verwerkelijken:

WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
accomplir bewerkstelligen; realiseren; verwerkelijken; verwezenlijken afkrijgen; afleggen; afmaken; afronden; afwerken; bedingen; bewerkstelligen; beëindigen; completeren; doen; een einde maken aan; fixen; handelen; klaarkrijgen; klaarmaken; klaarspelen; lappen; meters maken; totstandbrengen; uitrichten; uitvoeren; verrichten; volbrengen; volmaken; voltooien; voltrekken; voor elkaar krijgen; waarmaken; zich voltrekken
développer bewerkstelligen; realiseren; verwerkelijken; verwezenlijken evolueren; expanderen; ontplooien; ontwikkelen; openen; tot ontwikkeling brengen; tot wasdom komen; uitbouwen; uitbreiden; uitdijen; verbreiden; vermeerderen; verruimen; verwijden
effectuer bewerkstelligen; realiseren; verwerkelijken; verwezenlijken afkrijgen; afmaken; afronden; afwerken; arbeiden; bedingen; bewerkstelligen; beëindigen; completeren; controleren; een einde maken aan; fixen; klaarkrijgen; klaarmaken; klaarspelen; lappen; nagaan; nakijken; totstandbrengen; volbrengen; volmaken; voltooien; voltrekken; voor elkaar krijgen; werken; zich voltrekken
réaliser bewerkstelligen; realiseren; verwerkelijken; verwezenlijken arbeiden; bedingen; begrijpen; behalen; bewerkstelligen; doen; fixen; handelen; iets bemachtigen; in het leven roepen; inzien; klaarspelen; lappen; maken; met het verstand vatten; regisseren; scheppen; snappen; te pakken krijgen; ten gelde maken; tot stand brengen; tot stand komen; totstandbrengen; uitrichten; uitvoeren; verkrijgen; verrichten; voor elkaar krijgen; werken; winnen; zich voltrekken