Overzicht
Nederlands naar Frans:   Meer gegevens...
 1. verwezenlijken:
 2. Wiktionary:


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor verwezenlijken (Nederlands) in het Frans

verwezenlijken:

verwezenlijken werkwoord (verwezenlijk, verwezenlijkt, verwezenlijkte, verwezenlijkten, verwezenlijkt)

 1. verwezenlijken (verwerkelijken; realiseren; bewerkstelligen)
  réaliser; accomplir; développer; effectuer
  • réaliser werkwoord (réalise, réalises, réalisons, réalisez, )
  • accomplir werkwoord (accomplis, accomplit, accomplissons, accomplissez, )
  • développer werkwoord (développe, développes, développons, développez, )
  • effectuer werkwoord (effectue, effectues, effectuons, effectuez, )

Conjugations for verwezenlijken:

o.t.t.
 1. verwezenlijk
 2. verwezenlijkt
 3. verwezenlijkt
 4. verwezenlijken
 5. verwezenlijken
 6. verwezenlijken
o.v.t.
 1. verwezenlijkte
 2. verwezenlijkte
 3. verwezenlijkte
 4. verwezenlijkten
 5. verwezenlijkten
 6. verwezenlijkten
v.t.t.
 1. heb verwezenlijkt
 2. hebt verwezenlijkt
 3. heeft verwezenlijkt
 4. hebben verwezenlijkt
 5. hebben verwezenlijkt
 6. hebben verwezenlijkt
v.v.t.
 1. had verwezenlijkt
 2. had verwezenlijkt
 3. had verwezenlijkt
 4. hadden verwezenlijkt
 5. hadden verwezenlijkt
 6. hadden verwezenlijkt
o.t.t.t.
 1. zal verwezenlijken
 2. zult verwezenlijken
 3. zal verwezenlijken
 4. zullen verwezenlijken
 5. zullen verwezenlijken
 6. zullen verwezenlijken
o.v.t.t.
 1. zou verwezenlijken
 2. zou verwezenlijken
 3. zou verwezenlijken
 4. zouden verwezenlijken
 5. zouden verwezenlijken
 6. zouden verwezenlijken
diversen
 1. verwezenlijk!
 2. verwezenlijkt!
 3. verwezenlijkt
 4. verwezenlijkend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Vertaal Matrix voor verwezenlijken:

WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
accomplir bewerkstelligen; realiseren; verwerkelijken; verwezenlijken afkrijgen; afleggen; afmaken; afronden; afwerken; bedingen; bewerkstelligen; beëindigen; completeren; doen; een einde maken aan; fixen; handelen; klaarkrijgen; klaarmaken; klaarspelen; lappen; meters maken; totstandbrengen; uitrichten; uitvoeren; verrichten; volbrengen; volmaken; voltooien; voltrekken; voor elkaar krijgen; waarmaken; zich voltrekken
développer bewerkstelligen; realiseren; verwerkelijken; verwezenlijken evolueren; expanderen; ontplooien; ontwikkelen; openen; tot ontwikkeling brengen; tot wasdom komen; uitbouwen; uitbreiden; uitdijen; verbreiden; vermeerderen; verruimen; verwijden
effectuer bewerkstelligen; realiseren; verwerkelijken; verwezenlijken afkrijgen; afmaken; afronden; afwerken; arbeiden; bedingen; bewerkstelligen; beëindigen; completeren; controleren; een einde maken aan; fixen; klaarkrijgen; klaarmaken; klaarspelen; lappen; nagaan; nakijken; totstandbrengen; volbrengen; volmaken; voltooien; voltrekken; voor elkaar krijgen; werken; zich voltrekken
réaliser bewerkstelligen; realiseren; verwerkelijken; verwezenlijken arbeiden; bedingen; begrijpen; behalen; bewerkstelligen; doen; fixen; handelen; iets bemachtigen; in het leven roepen; inzien; klaarspelen; lappen; maken; met het verstand vatten; regisseren; scheppen; snappen; te pakken krijgen; ten gelde maken; tot stand brengen; tot stand komen; totstandbrengen; uitrichten; uitvoeren; verkrijgen; verrichten; voor elkaar krijgen; werken; winnen; zich voltrekken