Nederlands

Uitgebreide vertaling voor werkelijk (Nederlands) in het Frans

werkelijk:

werkelijk bijvoeglijk naamwoord

 1. werkelijk (feitelijk; daadwerkelijk; in feite; in werkelijkheid)
  à vrai dire; réellement; en fait; au fond; en vérité; réel; foncièrement; en réalité; proprement dit
 2. werkelijk (echt; heus)
  vraiment; véritable; véritablement; vrai; authentique; effectivement; véridique; véridiquement
 3. werkelijk (eigenlijk)
  en fait; vraiment; véritablement
 4. werkelijk (heus; effectief; reëel; )
  en réalité; vraiment; en effet; effectivement; réellement; en vérité
 5. werkelijk (waarachtig; waar)
  vrai; vraiment; réelle; véridique; véritable; sincère; véridiquement; franchement; véritablement; franc; réellement
 6. werkelijk
  réel
  • réel bijvoeglijk naamwoord

Vertaal Matrix voor werkelijk:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
franc franc; frank
réel real; realiteit; werkelijkheid
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
authentique echt; heus; werkelijk authentiek; echt; kuis; maagdelijk; onbevlekt; onschuldig; onvermengd; onvervalst; oorspronkelijk; origineel; pure; puur; rein; zuiver; zuivere
réel daadwerkelijk; feitelijk; in feite; in werkelijkheid; werkelijk absoluut; beslist; echte; eerlijk; fideel; openhartig; oprecht; reëel; rondborstig; ronduit; stellig; trouwhartig; werkelijke; zeker
- echt; heus; natuurlijk
Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
- waar
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
au fond daadwerkelijk; feitelijk; in feite; in werkelijkheid; werkelijk achterin; in wezen; onderin; onderop; op de keper beschouwd; welbeschouwd; welgeteld
effectivement echt; effectief; heus; metterdaad; reëel; waar; waarachtig; warempel; werkelijk 'tuurlijk; absoluut; allicht; beslist; bijgevolg; daadwerkelijk; dus; inderdaad; jawel; jazeker; logisch; metterdaad; natuurlijk; onontkomelijk; ronduit; stellig; uiteraard; vanzelfsprekend; voorwaar; waarlijk; zeker; zonder twijfel
en effet echt; effectief; heus; metterdaad; reëel; waar; waarachtig; warempel; werkelijk 'tuurlijk; allicht; bijgevolg; daadwerkelijk; dus; inderdaad; jawel; jazeker; logisch; metterdaad; namelijk; natuurlijk; onontkomelijk; uiteraard; vanzelfsprekend; voorwaar; zeker; zonder twijfel
en fait daadwerkelijk; eigenlijk; feitelijk; in feite; in werkelijkheid; werkelijk
en réalité daadwerkelijk; echt; effectief; feitelijk; heus; in feite; in werkelijkheid; metterdaad; reëel; waar; waarachtig; warempel; werkelijk in de praktijk
en vérité daadwerkelijk; echt; effectief; feitelijk; heus; in feite; in werkelijkheid; metterdaad; reëel; waar; waarachtig; warempel; werkelijk beslist; echt; geheid; gewis; heus; reëel; stellig; vast en zeker; voorwaar; voorzeker; waarachtig; waarlijk; wel degelijk; welzeker; zeker
foncièrement daadwerkelijk; feitelijk; in feite; in werkelijkheid; werkelijk essentieel; fundamenteel; noodzakelijk; onmisbaar; onontbeerlijk; wezenlijk
franc waar; waarachtig; werkelijk benaderbaar; brutaal; cru; decent; echt; eerbaar; eerlijk; fair; fatsoenlijk; fideel; frank; genaakbaar; manierlijk; menens; met open vizier; netjes; niet beschroomd; onbedeesd; onbeschroomd; onbevangen; onbewimpeld; ongeveinsd; onomwonden; onverbloemd; onverholen; open; openhartig; openlijk; oprecht; rechtdoorzee; rechtschapen; rechttoe; rechttoe rechtaan; rondborstig; ronduit; ruiterlijk; stoutmoedig; toegankelijk; trouwhartig; volmondig; vrij; vrijelijk; vrijmoedig; vrijpostig; vrijuit; welvoeglijk
franchement waar; waarachtig; werkelijk brutaal; cru; decent; eerbaar; eerlijk; fair; fatsoenlijk; fideel; gewoonweg; gulweg; klinkklaar; manierlijk; met open vizier; netjes; niet beschroomd; onbedeesd; onbeschroomd; onbewimpeld; ongeveinsd; onomwonden; onverbloemd; onverholen; open; openhartig; openlijk; oprecht; puur; rechtschapen; rechttoe rechtaan; regelrecht; rondborstig; ronduit; ruiterlijk; stoutmoedig; trouwhartig; volmondig; vrij; vrijelijk; vrijmoedig; vrijpostig; vrijuit; welvoeglijk
proprement dit daadwerkelijk; feitelijk; in feite; in werkelijkheid; werkelijk
réelle waar; waarachtig; werkelijk eerlijk; fideel; openhartig; oprecht; rondborstig; trouwhartig
réellement daadwerkelijk; echt; effectief; feitelijk; heus; in feite; in werkelijkheid; metterdaad; reëel; waar; waarachtig; warempel; werkelijk absoluut; beslist; echt; eerlijk; fideel; geheid; gewis; heus; openhartig; oprecht; reëel; rondborstig; ronduit; stellig; trouwhartig; vast en zeker; voorzeker; waarachtig; waarlijk; wel degelijk; welzeker; zeker
sincère waar; waarachtig; werkelijk bedoeld; decent; diep; echt; eerbaar; eerlijk; ernstig; fair; fatsoenlijk; fideel; gemeend; goedbedoeld; hartgrondig; innig; intens; manierlijk; menens; netjes; ongeveinsd; open; openhartig; oprecht; rechtdoorzee; rechtschapen; rondborstig; ronduit; serieus; trouwhartig; van harte; vol ernst; volmondig; waarheidlievend; waarheidslievend; welgemeend; welvoeglijk; werkelijk menend
vrai echt; heus; waar; waarachtig; werkelijk echt; echte; eerlijk; fideel; gewoonweg; klinkklaar; menens; onvervalst; openhartig; oprecht; rechttoe; rondborstig; ronduit; trouwhartig; voorwaar; werkelijke
vraiment echt; effectief; eigenlijk; heus; metterdaad; reëel; waar; waarachtig; warempel; werkelijk beslist; echt; eerlijk; feitelijk; fideel; geheid; gewis; heus; inderdaad; jawel; jazeker; ongetwijfeld; openhartig; oprecht; reëel; rondborstig; stellig; trouwhartig; vast; vast en zeker; voorwaar; voorzeker; waarachtig; waarlijk; wel degelijk; welzeker; zeker
véridique echt; heus; waar; waarachtig; werkelijk beslist; eerlijk; feitelijk; fideel; geheid; gewis; heus; ongetwijfeld; openhartig; oprecht; reëel; rondborstig; stellig; trouwhartig; vast; vast en zeker; voorwaar; voorzeker; waarachtig; waarheidsgetrouw; waarlijk; welzeker; zeker
véridiquement echt; heus; waar; waarachtig; werkelijk beslist; eerlijk; feitelijk; fideel; geheid; gewis; heus; ongetwijfeld; openhartig; oprecht; reëel; rondborstig; stellig; trouwhartig; vast; vast en zeker; voorwaar; voorzeker; waarachtig; waarlijk; weliswaar; welzeker; zeker
véritable echt; heus; waar; waarachtig; werkelijk absoluut; beslist; eerlijk; fideel; gewoonweg; klinkklaar; openhartig; oprecht; rechttoe; rondborstig; ronduit; stellig; trouwhartig; voorwaar; weliswaar; zeker
véritablement echt; eigenlijk; heus; waar; waarachtig; werkelijk absoluut; beslist; echt; eerlijk; feitelijk; fideel; geheid; gewis; heus; ongetwijfeld; openhartig; oprecht; reëel; rondborstig; ronduit; stellig; trouwhartig; vast; vast en zeker; voorwaar; voorzeker; waarachtig; waarlijk; wel degelijk; weliswaar; welzeker; zeker
à vrai dire daadwerkelijk; feitelijk; in feite; in werkelijkheid; werkelijk

Verwante woorden van "werkelijk":


Synoniemen voor "werkelijk":


Verwante definities voor "werkelijk":

 1. precies als in de werkelijkheid1
  • hij noemt zich Leo, maar dat is niet zijn werkelijke naam1

Wiktionary: werkelijk

werkelijk
adjective
 1. niet verbeeld
werkelijk
Cross Translation:
FromToVia
werkelijk actuel; réel actual — existing in act or reality, not just potentially
werkelijk vrai; vraie real — that has physical existence
werkelijk vraiment really — actually
werkelijk vraiment really — informally, as an intensifier; very, very much

Verwante vertalingen van werkelijk