Nederlands

Uitgebreide vertaling voor zaakjes (Nederlands) in het Frans

zaakjes:

zaakjes [de ~] zelfstandig naamwoord, mv.

 1. de zaakjes (spullen; dingen; zaken; goedje; waar)
  la choses; l'affaires; le trucs; le biens
  • choses [la ~] zelfstandig naamwoord
  • affaires [la ~] zelfstandig naamwoord
  • trucs [le ~] zelfstandig naamwoord
  • biens [le ~] zelfstandig naamwoord

Vertaal Matrix voor zaakjes:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
affaires dingen; goedje; spullen; waar; zaakjes; zaken aangelegenheden; affaires; bezigheden; bezigheid; bezittingen; commercie; eigendommen; gepeins; gepieker; geprakkizeer; handel; zaken
biens dingen; goedje; spullen; waar; zaakjes; zaken bezit; bezitting; bezittingen; boedel; eigendom; eigendommen; geldelijk vermogen; goederen; handelsgoederen; handelswaar; have; huisraad; inboedel; koopwaar; verbruiksgoederen; vermogen; waar; waren
choses dingen; goedje; spullen; waar; zaakjes; zaken goed; wasgoed
trucs dingen; goedje; spullen; waar; zaakjes; zaken

Verwante woorden van "zaakjes":


zaakjes vorm van zaakje:

zaakje [het ~] zelfstandig naamwoord

 1. het zaakje (incident)
  l'incident; l'histoire; l'événement; l'affaire; le cas; la petite affaire

Vertaal Matrix voor zaakje:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
affaire incident; zaakje aangelegenheid; aankoop; aanschaf; acquisitie; affaire; afname; bedrijf; bezigheid; deal; firma; geval; issue; koop; koopmanschap; kopen; kwestie; onderneming; punt; transactie; verkrijging; verwerving; zaak
cas incident; zaakje aangelegenheid; affaire; casus; deining; geval; gezichtshoek; gezichtspunt; invalshoek; issue; kwestie; kwesties; naamval; oogpunt; ophef; perspectief; probleem; problematiek; problemen; punt; standpunt; vraagstuk; zaak; zienswijs
histoire incident; zaakje geschiedenis; historie; relaas; verdichtsel; verhaal; verhaaltje; vertelling; vertelsel
incident incident; zaakje aanvraag; contract; crash; evenement; feit; gebeurtenis; incident; taak; vastloper; voorval
petite affaire incident; zaakje
événement incident; zaakje belevenis; bevlogenheid; bezieling; enthousiasme; evenement; feit; gebeurtenis; geestdrift; incident; programmagebeurtenis; voorval
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
incident tussenkomend

Verwante woorden van "zaakje":


zaak:

zaak [de ~] zelfstandig naamwoord

 1. de zaak (aangelegenheid; geval; kwestie; affaire)
  le cas; l'affaire; le problème; le fait; la question
  • cas [le ~] zelfstandig naamwoord
  • affaire [la ~] zelfstandig naamwoord
  • problème [le ~] zelfstandig naamwoord
  • fait [le ~] zelfstandig naamwoord
  • question [la ~] zelfstandig naamwoord
 2. de zaak (voorwerp; goed; artikel; )
  l'article; l'objet; la chose; le truc; la camelote; le produit
  • article [le ~] zelfstandig naamwoord
  • objet [le ~] zelfstandig naamwoord
  • chose [la ~] zelfstandig naamwoord
  • truc [le ~] zelfstandig naamwoord
  • camelote [la ~] zelfstandig naamwoord
  • produit [le ~] zelfstandig naamwoord
 3. de zaak (transactie; deal)
  la transaction; l'affaire; l'accord; le marché conclu; l'opération
 4. de zaak (firma; bedrijf; onderneming)
  l'entreprise; la société; la compagnie; l'association; l'affaire
 5. de zaak (winkelbedrijf; handel; nering; kleine onderneming; bedrijf)
  l'entreprise de détail
 6. de zaak (winkelzaak; winkel)
  le magasin
  • magasin [le ~] zelfstandig naamwoord
 7. de zaak (kwestie; geval)
  le cas; l'affaire; la question
  • cas [le ~] zelfstandig naamwoord
  • affaire [la ~] zelfstandig naamwoord
  • question [la ~] zelfstandig naamwoord
 8. de zaak (handelsonderneming; handelszaak)
  l'entreprise commerciale; le fonds de commerce; l'exploitation commerciale

Vertaal Matrix voor zaak:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
accord deal; transactie; zaak accoord; accorderen; afspraak; afspreken; akkoord; arrangement; bijval; compromis; contract; eendracht; eendrachtigheid; eensgezindheid; fiat; gemeenschappelijkheid; goedkeuring; goedvinden; harmonie; instemming; overeenkomst; overeenstemmen; overeenstemming; permissie; regeling; saamhorigheid; saamhorigheidsgevoel; schikking; solidariteit; toelating; toestemming; verbondenheid; vereffening; vergelijk
affaire aangelegenheid; affaire; bedrijf; deal; firma; geval; kwestie; onderneming; transactie; zaak aankoop; aanschaf; acquisitie; afname; bezigheid; incident; issue; koop; koopmanschap; kopen; kwestie; punt; verkrijging; verwerving; zaakje
article artikel; ding; goed; item; object; voorwerp; zaak artikel; bericht; brokje; eindje; essay; fragmentje; item; klein stukje; lidwoord; partje; publicatie; snippertje; stuk; stukje; verhandeling; werkstuk; zinsnede
association bedrijf; firma; onderneming; zaak associatie; bond; broederschap; cirkel; club; coalitie; compagnonschap; deelgenootschap; dispuut; genootschap; gezelschap; gilde; koppeling; kring; orde; organisatie; societiet; sociëteit; soos; unie; verbond; vereniging; verenigingsdispuut
camelote artikel; ding; goed; item; object; voorwerp; zaak geboefte; gebroed; gespuis; geteisem; junk; prullaria; rommel; schorriemorrie; tuig; uitschot; uitvaagsel
cas aangelegenheid; affaire; geval; kwestie; zaak casus; deining; geval; gezichtshoek; gezichtspunt; incident; invalshoek; issue; kwestie; kwesties; naamval; oogpunt; ophef; perspectief; probleem; problematiek; problemen; punt; standpunt; vraagstuk; zaakje; zienswijs
chose artikel; ding; goed; item; object; voorwerp; zaak goedje; materiaal; spul
compagnie bedrijf; firma; onderneming; zaak aantal personen bijeen; bedrijf; bond; broederschap; compagnie; genootschap; gezelschap; groep; groep mensen; handelsbedrijf; sociëteit; vereniging
entreprise bedrijf; firma; onderneming; zaak bedrijf; concern; corporatie; grote organisatie; handel; handeldrijven; handelsbedrijf; handelsmaatschappij; handelsonderneming; handelsvennootschap; handelsvereniging; handelsverkeer; koophandel; nering; onderneming; ruilverkeer
entreprise commerciale handelsonderneming; handelszaak; zaak bedrijf; concern; corporatie; coöperatie; firma; handelsbedrijf; handelsfirma; handelshuis; handelsmaatschappij; handelsonderneming; handelsvennootschap; handelsvereniging; maatschap; maatschappij; onderneming; vennootschap
entreprise de détail bedrijf; handel; kleine onderneming; nering; winkelbedrijf; zaak
exploitation commerciale handelsonderneming; handelszaak; zaak bedrijf; handelsbedrijf
fait aangelegenheid; affaire; geval; kwestie; zaak actie; aktie; casus; daad; evenement; feit; gebeurtenis; geval; handeling; incident; kwestie; voorval
fonds de commerce handelsonderneming; handelszaak; zaak goodwill; handelszaak
magasin winkel; winkelzaak; zaak bergplaats; depot; magazijn; opslagplaats; opslagruimte; pakhuis; provisiekast; voorraadmagazijn; voorraadschuur; warenhuis; winkelpand
marché conclu deal; transactie; zaak
objet artikel; ding; goed; item; object; voorwerp; zaak apparaat; object; toestel
opération deal; transactie; zaak bewerking; manipulatie; medische ingreep; operatie; prestatie; verrichting
problème aangelegenheid; affaire; geval; kwestie; zaak complicatie; geval; gezichtshoek; gezichtspunt; ingewikkeldheid; interpellatie; invalshoek; issue; kwestie; moeilijkheid; oogpunt; opgaaf; opgave; perspectief; probleem; probleemgeval; probleemstelling; punt; standpunt; stelling; verhandeling; vraag; vraagstelling; vraagstuk; werkstuk; zienswijs; zwaarte
produit artikel; ding; goed; item; object; voorwerp; zaak fabrikaat; kunstwerk; maaksel; meesterwerk; opbrengst; product; werk
question aangelegenheid; affaire; geval; kwestie; zaak casus; geval; gezichtshoek; gezichtspunt; ingewikkeldheid; interpellatie; invalshoek; issue; kwestie; kwesties; moeilijkheid; oogpunt; opgaaf; opgave; perspectief; probleem; probleemstelling; problematiek; problemen; punt; standpunt; stelling; verhandeling; vraag; vraagstelling; vraagstuk; werkstuk; zienswijs; zwaarte
société bedrijf; firma; onderneming; zaak aantal personen bijeen; associatie; bedrijf; bond; broederschap; club; coalitie; coöperatie; dispuut; firma; genootschap; gezelschap; gilde; groep; handelsbedrijf; handelshuis; leefgemeenschap; maatschap; maatschappij; onderneming; orde; organisatie; samenleving; societiet; sociëteit; soos; unie; vennootschap; verbond; vereniging; verenigingsdispuut; woongemeenschap
transaction deal; transactie; zaak handelsaangelegenheid; transactie
truc artikel; ding; goed; item; object; voorwerp; zaak apparaat; foef; foefje; gimmick; goedje; goochelkunstje; goocheltruc; kneep; kneepje; kunstje; maniertje; materiaal; spul; toestel; truc
- bedrijf; ding; kwestie; onderneming
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
fait af; afgedaan; afgelopen; beëindigd; doorgekookt; gaar; geboren; gecreëerd; gedaan; gemaakt; gepleegd; geproduceerd; gereed; geschapen; gevormd; geëindigd; klaar; over; ter wereld gekomen; uit; uitgevoerd; verricht; vervaardigd; volbracht; voltooid; voltrokken; voorbij
produit gemaakt; geproduceerd; opgeleverd; vervaardigd; voorgevallen

Verwante woorden van "zaak":


Synoniemen voor "zaak":


Verwante definities voor "zaak":

 1. plaats waar men iets maakt of doet om geld te verdienen1
  • Arie heeft een eigen zaak1
 2. waar het over gaat1
  • dit is een zaak voor de politie1
 3. voorwerp1
  • op de markt kun je allerlei zaken kopen1

Wiktionary: zaak

zaak
noun
 1. Chose dont on devoir s’occuper, à faire
 2. magasin, partie de façade du rez-de-chaussée d’une maison consacrée à un commerce de détail ou, à la fois, à la fabrication et à la vente.
 3. Ce qui fait qu’une chose est ou s’opère.
 4. Permet de désigner un objet, une idée, un concept ou une abstraction quelconque, sans avoir à l’identifier ou à le nommer. Une chose est ce qui exister mais qui est indéterminé, objet ou idée, ou qu’il n’est pas nécessaire de préciser. La signification du mot cho
 5. commerce|nocat=1 boutique plus ou moins considérable, où l’on vendre des marchandises, en gros ou au détail.

Cross Translation:
FromToVia
zaak entreprise business — commercial enterprise or establishment
zaak société; entreprise; compagnie; firme company — in legal context, a corporation
zaak procès; poursuite suit — law: lawsuit
zaak cas; affaire FallRechtswissenschaft, Polizei, Medizin: Untersuchungsgegenstand