Overzicht


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor gewas (Nederlands) in het Frans

gewas:

gewas [het ~] zelfstandig naamwoord

 1. het gewas (teelgewas)
  la plante de culture; la plante cultivée
 2. het gewas (plant)
  la plante; le végétal
  • plante [la ~] zelfstandig naamwoord
  • végétal [le ~] zelfstandig naamwoord
 3. het gewas (begroeiing; aanplant)
  la végétation; la crue; la croissance; la culture; la poussé
 4. het gewas (vegetatie; planten)
  la végétation; la culture; la plantation

Vertaal Matrix voor gewas:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
croissance aanplant; begroeiing; gewas aangroei; aangroeiing; aanwas; aanwassen; aanwinst; aanzwellen; bloei; expansie; groei; groeien; groeiproces; groter worden; hausse; hoogconjunctuur; ontplooiing; ontwikkeling; schaalvergroting; stijging; toename; toeneming; uitbreiding; uitdijen; uitdijing; verhoging; vermedevuldigen; vermeerdering; versterking; wasdom
crue aanplant; begroeiing; gewas aanfok; aangroeiing; aankweek; aankweken; aanplant; aanwas; cultuur; fok; fokkerij; kweken; reproductie; teelt; verbouw; vermeerdering; voortbrenging; voortplanting
culture aanplant; begroeiing; gewas; planten; vegetatie aanfok; aankweek; aankweken; aanplant; aanplanten; beplanting; beschaving; civilisatie; culture; cultuur; doen voorttelen; fok; fokken; fokkerij; geboefte; gebroed; gespuis; gewassenverbouwing; grondbewerking; kweek; kweken; plantage; planten; poten; reproductie; schorriemorrie; teelt; telen; tuig; uitschot; verbouw; verbouwen; voortbrenging; voortplanting
plantation gewas; planten; vegetatie aankweken; aanplant; aanplanten; aanplanting; beplanting; plantage; planten; poten
plante gewas; plant groente; vaste plant
plante cultivée gewas; teelgewas
plante de culture gewas; teelgewas
poussé aanplant; begroeiing; gewas bloei; groei; ontplooiing; ontwikkeling; opstreek; wasdom
végétal gewas; plant
végétation aanplant; begroeiing; gewas; planten; vegetatie aanplant; beplanting; planten; poten; woekering
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
poussé geduwd; gestoten; sneller gemaakt; versneld
végétal plantaardig

Verwante woorden van "gewas":

 • gewassen

Wiktionary: gewas


Cross Translation:
FromToVia
gewas plante plant — organism capable of photosynthesis
gewas végétal vegetable — any plant
gewas légume vegetable — a plant raised for some edible part of it

Verwante vertalingen van gewas