Nederlands

Uitgebreide synoniemen voor afbreken in het Nederlands

afbreken:

afbreken werkwoord (breek af, breekt af, brak af, braken af, afgebroken)

 1. afbreken
  afbreken; slopen; omverhalen; uit elkaar halen; breken; neerhalen
  • afbreken werkwoord (breek af, breekt af, brak af, braken af, afgebroken)
  • slopen werkwoord (sloop, sloopt, sloopte, sloopten, gesloopt)
  • omverhalen werkwoord (haal omver, haalt omver, haalde omver, haalden omver, omver gehaald)
  • uit elkaar halen werkwoord (haal uit elkaar, haalt uit elkaar, haalde uit elkaar, haalden uit elkaar, uit elkaar gehaald)
  • breken werkwoord (breek, breekt, brak, braken, gebroken)
  • neerhalen werkwoord (haal neer, haalt neer, haalde neer, haalden neer, neergehaald)
 2. afbreken
  beëindigen; afbreken; ontbinden; opheffen; verbreken; stukmaken; verbrijzelen; forceren
  • beëindigen werkwoord (beëindig, beëindigt, beëindigde, beëindigden, beëindigd)
  • afbreken werkwoord (breek af, breekt af, brak af, braken af, afgebroken)
  • ontbinden werkwoord (ontbind, ontbindt, ontbond, ontbonden, ontbonden)
  • opheffen werkwoord (hef op, heft op, hief op, hieven op, opgeheven)
  • verbreken werkwoord (verbreek, verbreekt, verbrak, verbraken, verbroken)
  • stukmaken werkwoord (maak stuk, maakt stuk, maakte stuk, maakten stuk, stukgemaakt)
  • verbrijzelen werkwoord (verbrijzel, verbrijzelt, verbrijzelde, verbrijzelden, verbrijzeld)
  • forceren werkwoord (forceer, forceert, forceerde, forceerden, geforceerd)
 3. afbreken
  vernietigen; vernielen; ruineren; slopen; afbreken; verwoesten
  • vernietigen werkwoord (vernietig, vernietigt, vernietigde, vernietigden, vernietigd)
  • vernielen werkwoord (verniel, vernielt, vernielde, vernielden, vernield)
  • ruineren werkwoord
  • slopen werkwoord (sloop, sloopt, sloopte, sloopten, gesloopt)
  • afbreken werkwoord (breek af, breekt af, brak af, braken af, afgebroken)
  • verwoesten werkwoord (verwoest, verwoestte, verwoestten, verwoest)
 4. afbreken
  onderbreken; doen ophouden; afbreken
  • onderbreken werkwoord (onderbreek, onderbreekt, onderbrak, onderbraken, onderbroken)
  • doen ophouden werkwoord
  • afbreken werkwoord (breek af, breekt af, brak af, braken af, afgebroken)
 5. afbreken
  afbreken
  • afbreken werkwoord (breek af, breekt af, brak af, braken af, afgebroken)

Conjugations for afbreken:

o.t.t.
 1. breek af
 2. breekt af
 3. breekt af
 4. breken af
 5. breken af
 6. breken af
o.v.t.
 1. brak af
 2. brak af
 3. brak af
 4. braken af
 5. braken af
 6. braken af
v.t.t.
 1. heb afgebroken
 2. hebt afgebroken
 3. heeft afgebroken
 4. hebben afgebroken
 5. hebben afgebroken
 6. hebben afgebroken
v.v.t.
 1. had afgebroken
 2. had afgebroken
 3. had afgebroken
 4. hadden afgebroken
 5. hadden afgebroken
 6. hadden afgebroken
o.t.t.t.
 1. zal afbreken
 2. zult afbreken
 3. zal afbreken
 4. zullen afbreken
 5. zullen afbreken
 6. zullen afbreken
o.v.t.t.
 1. zou afbreken
 2. zou afbreken
 3. zou afbreken
 4. zouden afbreken
 5. zouden afbreken
 6. zouden afbreken
diversen
 1. breek af!
 2. breekt af!
 3. afgebroken
 4. afbrekende
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Verwante synoniemen voor afbreken