Nederlands

Uitgebreide synoniemen voor afscheiden in het Nederlands

afscheiden:

afscheiden werkwoord (scheid af, scheidt af, scheidde af, scheidden af, afgescheiden)

 1. afscheiden
  afscheiden; afzonderen; isoleren; afsplitsen
  • afscheiden werkwoord (scheid af, scheidt af, scheidde af, scheidden af, afgescheiden)
  • afzonderen werkwoord (zonder af, zondert af, zonderde af, zonderden af, afgezonderd)
  • isoleren werkwoord (isoleer, isoleert, isoleerde, isoleerden, geïsoleerd)
  • afsplitsen werkwoord (splits af, splitst af, splitste af, splitsten af, afgesplitst)
 2. afscheiden
  scheiden; afscheiden; splitsen; afzonderen; separeren; afsplitsen
  • scheiden werkwoord (scheid, scheidt, scheidde, scheidden, gescheiden)
  • afscheiden werkwoord (scheid af, scheidt af, scheidde af, scheidden af, afgescheiden)
  • splitsen werkwoord (splits, splitst, splitsde, splitsden, gesplitst)
  • afzonderen werkwoord (zonder af, zondert af, zonderde af, zonderden af, afgezonderd)
  • separeren werkwoord (separeer, separeert, separeerde, separeerden, gesepareerd)
  • afsplitsen werkwoord (splits af, splitst af, splitste af, splitsten af, afgesplitst)
 3. afscheiden
  afvoeren; lozen; afscheiden; uitscheiden; uitstoten; uitwerpen
  • afvoeren werkwoord (voer af, voert af, voerde af, voerden af, afgevoerd)
  • lozen werkwoord (loos, loost, loosde, loosden, geloosd)
  • afscheiden werkwoord (scheid af, scheidt af, scheidde af, scheidden af, afgescheiden)
  • uitscheiden werkwoord (scheid uit, scheidt uit, scheidde uit, scheidden uit, uitgescheiden)
  • uitstoten werkwoord (stoot uit, stootte uit, uitgestoten)
  • uitwerpen werkwoord (werp uit, werpt uit, wierp uit, wierpen uit, uitgeworpen)

Conjugations for afscheiden:

o.t.t.
 1. scheid af
 2. scheidt af
 3. scheidt af
 4. scheiden af
 5. scheiden af
 6. scheiden af
o.v.t.
 1. scheidde af
 2. scheidde af
 3. scheidde af
 4. scheidden af
 5. scheidden af
 6. scheidden af
v.t.t.
 1. heb afgescheiden
 2. hebt afgescheiden
 3. heeft afgescheiden
 4. hebben afgescheiden
 5. hebben afgescheiden
 6. hebben afgescheiden
v.v.t.
 1. had afgescheiden
 2. had afgescheiden
 3. had afgescheiden
 4. hadden afgescheiden
 5. hadden afgescheiden
 6. hadden afgescheiden
o.t.t.t.
 1. zal afscheiden
 2. zult afscheiden
 3. zal afscheiden
 4. zullen afscheiden
 5. zullen afscheiden
 6. zullen afscheiden
o.v.t.t.
 1. zou afscheiden
 2. zou afscheiden
 3. zou afscheiden
 4. zouden afscheiden
 5. zouden afscheiden
 6. zouden afscheiden
diversen
 1. scheid af!
 2. scheidt af!
 3. afgescheiden
 4. afscheidende
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Verwante synoniemen voor afscheiden