Nederlands

Uitgebreide synoniemen voor afzonderen in het Nederlands

afzonderen:

afzonderen werkwoord (zonder af, zondert af, zonderde af, zonderden af, afgezonderd)

 1. afzonderen
  afscheiden; afzonderen; isoleren; afsplitsen
  • afscheiden werkwoord (scheid af, scheidt af, scheidde af, scheidden af, afgescheiden)
  • afzonderen werkwoord (zonder af, zondert af, zonderde af, zonderden af, afgezonderd)
  • isoleren werkwoord (isoleer, isoleert, isoleerde, isoleerden, geïsoleerd)
  • afsplitsen werkwoord (splits af, splitst af, splitste af, splitsten af, afgesplitst)
 2. afzonderen
  afzonderen; isoleren; apart zetten
  • afzonderen werkwoord (zonder af, zondert af, zonderde af, zonderden af, afgezonderd)
  • isoleren werkwoord (isoleer, isoleert, isoleerde, isoleerden, geïsoleerd)
  • apart zetten werkwoord
 3. afzonderen
  scheiden; afscheiden; splitsen; afzonderen; separeren; afsplitsen
  • scheiden werkwoord (scheid, scheidt, scheidde, scheidden, gescheiden)
  • afscheiden werkwoord (scheid af, scheidt af, scheidde af, scheidden af, afgescheiden)
  • splitsen werkwoord (splits, splitst, splitsde, splitsden, gesplitst)
  • afzonderen werkwoord (zonder af, zondert af, zonderde af, zonderden af, afgezonderd)
  • separeren werkwoord (separeer, separeert, separeerde, separeerden, gesepareerd)
  • afsplitsen werkwoord (splits af, splitst af, splitste af, splitsten af, afgesplitst)
 4. afzonderen
  afzonderen
  • afzonderen werkwoord (zonder af, zondert af, zonderde af, zonderden af, afgezonderd)
 5. afzonderen
  verwijderen; afnemen; ecarteren; weghalen; lichten; verplaatsen; wegnemen; wegdoen; wegbrengen; afzonderen; vervreemden; wegwerken
  • verwijderen werkwoord (verwijder, verwijdert, verwijderde, verwijderden, verwijderd)
  • afnemen werkwoord (neem af, neemt af, nam af, namen af, afgenomen)
  • ecarteren werkwoord (ecarteer, ecarteert, ecarteerde, ecarteerden, geecarteerd)
  • weghalen werkwoord (haal weg, haalt weg, haalde weg, haalden weg, weggehaald)
  • lichten werkwoord (licht, lichtte, lichtten, gelicht)
  • verplaatsen werkwoord (verplaats, verplaatst, verplaatste, verplaatsten, verplaatst)
  • wegnemen werkwoord (neem weg, neemt weg, nam weg, namen weg, weggenomen)
  • wegdoen werkwoord (doe weg, doet weg, deed weg, deden weg, weggedaan)
  • wegbrengen werkwoord (breng weg, brengt weg, bracht weg, brachten weg, weggebracht)
  • afzonderen werkwoord (zonder af, zondert af, zonderde af, zonderden af, afgezonderd)
  • vervreemden werkwoord (vervreemd, vervreemdt, vervreemdde, vervreemdden, vervreemd)
  • wegwerken werkwoord (werk weg, werkt weg, werkte weg, werkten weg, weggewerkt)
 6. afzonderen
  – niet met anderen omgaan 1
  afzonderen
  – niet met anderen omgaan 1
  • afzonderen werkwoord (zonder af, zondert af, zonderde af, zonderden af, afgezonderd)
   • doe toch eens mee, je moet je niet altijd zo afzonderen!1
 7. afzonderen
  – iemand of iets apart houden 1
  isoleren; afzonderen
  – iemand of iets apart houden 1
  • isoleren werkwoord (isoleer, isoleert, isoleerde, isoleerden, geïsoleerd)
   • dat eiland is erg geïsoleerd1
  • afzonderen werkwoord (zonder af, zondert af, zonderde af, zonderden af, afgezonderd)
   • de zieke dieren moeten we afzonderen1

Conjugations for afzonderen:

o.t.t.
 1. zonder af
 2. zondert af
 3. zondert af
 4. zonderen af
 5. zonderen af
 6. zonderen af
o.v.t.
 1. zonderde af
 2. zonderde af
 3. zonderde af
 4. zonderden af
 5. zonderden af
 6. zonderden af
v.t.t.
 1. heb afgezonderd
 2. hebt afgezonderd
 3. heeft afgezonderd
 4. hebben afgezonderd
 5. hebben afgezonderd
 6. hebben afgezonderd
v.v.t.
 1. had afgezonderd
 2. had afgezonderd
 3. had afgezonderd
 4. hadden afgezonderd
 5. hadden afgezonderd
 6. hadden afgezonderd
o.t.t.t.
 1. zal afzonderen
 2. zult afzonderen
 3. zal afzonderen
 4. zullen afzonderen
 5. zullen afzonderen
 6. zullen afzonderen
o.v.t.t.
 1. zou afzonderen
 2. zou afzonderen
 3. zou afzonderen
 4. zouden afzonderen
 5. zouden afzonderen
 6. zouden afzonderen
diversen
 1. zonder af!
 2. zondert af!
 3. afgezonderd
 4. afzonderende
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Alternatieve synoniemen voor "afzonderen":


Verwante definities voor "afzonderen":

 1. niet met anderen omgaan1
  • doe toch eens mee, je moet je niet altijd zo afzonderen!1
 2. iemand of iets apart houden1
  • de zieke dieren moeten we afzonderen1