Nederlands

Uitgebreide synoniemen voor ondersteunen in het Nederlands

ondersteunen:

ondersteunen werkwoord (ondersteun, ondersteunt, ondersteunde, ondersteunden, ondersteund)

 1. ondersteunen
  ondersteunen; steunen; stutten; schoren; dragen; schragen
  • ondersteunen werkwoord (ondersteun, ondersteunt, ondersteunde, ondersteunden, ondersteund)
  • steunen werkwoord (steun, steunt, steunde, steunden, gesteund)
  • stutten werkwoord (stut, stutte, stutten, gestut)
  • schoren werkwoord (schoor, schoort, schoorde, schoorden, geschoord)
  • dragen werkwoord (draag, draagt, droeg, droegen, gedragen)
  • schragen werkwoord (schraag, schraagt, schraagde, schraagden, geschraagd)
 2. ondersteunen
  helpen; assisteren; ondersteunen; seconderen; bijstaan; bijspringen; weldoen
  • helpen werkwoord (help, helpt, hielp, hielpen, geholpen)
  • assisteren werkwoord (assisteer, assisteert, assisteerde, assisteerden, geassisteerd)
  • ondersteunen werkwoord (ondersteun, ondersteunt, ondersteunde, ondersteunden, ondersteund)
  • seconderen werkwoord (secondeer, secondeert, secondeerde, secondeerden, gesecondeerd)
  • bijstaan werkwoord (sta bij, staat bij, stond bij, stonden bij, bijgestaan)
  • bijspringen werkwoord (spring bij, springt bij, sprong bij, sprongen bij, bijgesprongen)
  • weldoen werkwoord (doe wel, doet wel, deed wel, deden wel, welgedaan)
 3. ondersteunen
  ondersteunen; steunen; rugsteunen
  • ondersteunen werkwoord (ondersteun, ondersteunt, ondersteunde, ondersteunden, ondersteund)
  • steunen werkwoord (steun, steunt, steunde, steunden, gesteund)
  • rugsteunen werkwoord
 4. ondersteunen
  ondersteunen; troosten; bemoedigen; vertroosten; opbeuren
  • ondersteunen werkwoord (ondersteun, ondersteunt, ondersteunde, ondersteunden, ondersteund)
  • troosten werkwoord (troost, troostte, troostten, getroost)
  • bemoedigen werkwoord (bemoedig, bemoedigt, bemoedigde, bemoedigden, bemoedigd)
  • vertroosten werkwoord (vertroost, vertroostte, vertroostten, vertroost)
  • opbeuren werkwoord (beur op, beurt op, beurde op, beurden op, opgebeurd)

Conjugations for ondersteunen:

o.t.t.
 1. ondersteun
 2. ondersteunt
 3. ondersteunt
 4. ondersteunen
 5. ondersteunen
 6. ondersteunen
o.v.t.
 1. ondersteunde
 2. ondersteunde
 3. ondersteunde
 4. ondersteunden
 5. ondersteunden
 6. ondersteunden
v.t.t.
 1. heb ondersteund
 2. hebt ondersteund
 3. heeft ondersteund
 4. hebben ondersteund
 5. hebben ondersteund
 6. hebben ondersteund
v.v.t.
 1. had ondersteund
 2. had ondersteund
 3. had ondersteund
 4. hadden ondersteund
 5. hadden ondersteund
 6. hadden ondersteund
o.t.t.t.
 1. zal ondersteunen
 2. zult ondersteunen
 3. zal ondersteunen
 4. zullen ondersteunen
 5. zullen ondersteunen
 6. zullen ondersteunen
o.v.t.t.
 1. zou ondersteunen
 2. zou ondersteunen
 3. zou ondersteunen
 4. zouden ondersteunen
 5. zouden ondersteunen
 6. zouden ondersteunen
en verder
 1. ben ondersteund
 2. bent ondersteund
 3. is ondersteund
 4. zijn ondersteund
 5. zijn ondersteund
 6. zijn ondersteund
diversen
 1. ondersteun!
 2. ondersteunt!
 3. ondersteund
 4. ondersteunend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze