Nederlands

Uitgebreide synoniemen voor open in het Nederlands

open:

open bijvoeglijk naamwoord

 1. open
  open
  • open bijvoeglijk naamwoord
 2. open
  oprecht; open; onomwonden; onbewimpeld; ronduit; onverholen; vrij; openhartig; vrijelijk; vrijuit
 3. open
  open; niet dicht
 4. open
  toegankelijk; benaderbaar; genaakbaar; open
 5. open
  oprecht; eerlijk; rechtschapen; open
 6. open
  frank; open; rechttoe
 7. open
  – niet ingevuld 1
  open; leeg
  – niet ingevuld 1
  • open bijvoeglijk naamwoord
   • laat dat vakje maar open1
  • leeg bijvoeglijk naamwoord
   • dat vakje op het formulier is nog leeg1
 8. open
  – niet afgesloten, waar je zo bij kunt 1
  open
  – niet afgesloten, waar je zo bij kunt 1
  • open bijvoeglijk naamwoord
   • kom maar verder, de deur is open1
 9. open
  – wie goed contact heeft met zijn omgeving 1
  open
  – wie goed contact heeft met zijn omgeving 1
  • open bijvoeglijk naamwoord
   • ze is erg open, ze praat met iedereen1

Verwante woorden van "open":


Alternatieve synoniemen voor "open":


Antoniemen van "open":


Verwante definities voor "open":

 1. niet ingevuld1
  • laat dat vakje maar open1
 2. niet afgesloten, waar je zo bij kunt1
  • kom maar verder, de deur is open1
 3. wie goed contact heeft met zijn omgeving1
  • ze is erg open, ze praat met iedereen1

open vorm van openen:

openen werkwoord (open, opent, opende, openden, geopend)

 1. openen
  openen; inleiden
  • openen werkwoord (open, opent, opende, openden, geopend)
  • inleiden werkwoord (leid in, leidt in, leidde in, leidden in, ingeleid)
 2. openen
  openen; openmaken; opendoen; ontsluiten
  • openen werkwoord (open, opent, opende, openden, geopend)
  • openmaken werkwoord (maak open, maakt open, maakte open, maakten open, opengemaakt)
  • opendoen werkwoord (doe open, doet open, deed open, deden open, opengedaan)
  • ontsluiten werkwoord (ontsluit, ontsloot, ontsloten, ontsloten)
 3. openen
  openen; ontsluiten; opendraaien
  • openen werkwoord (open, opent, opende, openden, geopend)
  • ontsluiten werkwoord (ontsluit, ontsloot, ontsloten, ontsloten)
  • opendraaien werkwoord (draai open, draait open, draaide open, draaiden open, opengedraaid)
 4. openen
  uitbreiden; expanderen; verruimen; vermeerderen; verwijden; uitbouwen; verbreiden; uitdijen; openen
  • uitbreiden werkwoord (breid uit, breidt uit, breidde uit, breidden uit, uitgebreid)
  • expanderen werkwoord
  • verruimen werkwoord (verruim, verruimt, verruimde, verruimden, verruimd)
  • vermeerderen werkwoord (vermeerder, vermeerdert, vermeerderde, vermeerderden, vermeerd)
  • verwijden werkwoord (verwijd, verwijdt, verwijdde, verwijdden, verwijd)
  • uitbouwen werkwoord (bouw uit, bouwt uit, bouwde uit, bouwden uit, uit gebouwd)
  • verbreiden werkwoord (verbreid, verbreidt, verbreidde, verbreidden, verbreid)
  • uitdijen werkwoord (dij uit, dijt uit, dijde uit, dijden uit, uitgedijd)
  • openen werkwoord (open, opent, opende, openden, geopend)
 5. openen
  ter sprake brengen; aansnijden; starten; entameren; openen; opwerpen; gesprek aanknopen; te berde brengen; aankaarten; aanknopen
  • ter sprake brengen werkwoord (breng ter sprake, brengt ter sprake, bracht ter sprake, brachten ter sprake, tersprake gebracht)
  • aansnijden werkwoord (snijd aan, snijdt aan, sneed aan, sneden aan, aangesneden)
  • starten werkwoord (start, startte, startten, gestart)
  • entameren werkwoord
  • openen werkwoord (open, opent, opende, openden, geopend)
  • opwerpen werkwoord (werp op, werpt op, werpte op, werpten op, opgeworpen)
  • gesprek aanknopen werkwoord
  • te berde brengen werkwoord (breng te berde, brengt te berde, bracht te berde, brachten te berde, bracht te berde)
  • aankaarten werkwoord (kaart aan, kaartte aan, kaartten aan, aangekaart)
  • aanknopen werkwoord (knoop aan, knoopt aan, knoopte aan, knoopten aan, aangeknoopt)
 6. openen
  vrijgeven; openstellen; toegankelijk maken; openen
  • vrijgeven werkwoord (geef vrij, geeft vrij, gaf vrij, gaven vrij, vrijgegeven)
  • openstellen werkwoord (stel open, stelt open, stelde open, stelden open, opengesteld)
  • toegankelijk maken werkwoord
  • openen werkwoord (open, opent, opende, openden, geopend)

Conjugations for openen:

o.t.t.
 1. open
 2. opent
 3. opent
 4. openen
 5. openen
 6. openen
o.v.t.
 1. opende
 2. opende
 3. opende
 4. openden
 5. openden
 6. openden
v.t.t.
 1. heb geopend
 2. hebt geopend
 3. heeft geopend
 4. hebben geopend
 5. hebben geopend
 6. hebben geopend
v.v.t.
 1. had geopend
 2. had geopend
 3. had geopend
 4. hadden geopend
 5. hadden geopend
 6. hadden geopend
o.t.t.t.
 1. zal openen
 2. zult openen
 3. zal openen
 4. zullen openen
 5. zullen openen
 6. zullen openen
o.v.t.t.
 1. zou openen
 2. zou openen
 3. zou openen
 4. zouden openen
 5. zouden openen
 6. zouden openen
en verder
 1. ben geopend
 2. bent geopend
 3. is geopend
 4. zijn geopend
 5. zijn geopend
 6. zijn geopend
diversen
 1. open!
 2. opent!
 3. geopend
 4. openend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Verwante synoniemen voor open