Nederlands

Uitgebreide synoniemen voor splitsen in het Nederlands

splitsen:

splitsen werkwoord (splits, splitst, splitsde, splitsden, gesplitst)

 1. splitsen
  splitsen; scheiden; uitsplitsen; uiteengaan; loskoppelen; uit elkaar halen
  • splitsen werkwoord (splits, splitst, splitsde, splitsden, gesplitst)
  • scheiden werkwoord (scheid, scheidt, scheidde, scheidden, gescheiden)
  • uitsplitsen werkwoord (splits uit, splitst uit, splitste uit, splitsten uit, uitgesplitst)
  • uiteengaan werkwoord (ga uiteen, gaat uiteen, ging uiteen, gingen uiteen, uiteengegaan)
  • loskoppelen werkwoord (koppel los, koppelt los, koppelde los, koppelden los, losgekoppeld)
  • uit elkaar halen werkwoord (haal uit elkaar, haalt uit elkaar, haalde uit elkaar, haalden uit elkaar, uit elkaar gehaald)
 2. splitsen
  splitsen; delen; opsplitsen; opdelen
  • splitsen werkwoord (splits, splitst, splitsde, splitsden, gesplitst)
  • delen werkwoord (deel, deelt, deelde, deelden, gedeeld)
  • opsplitsen werkwoord (splits op, splitst op, splitste op, splitsten op, opgesplitst)
  • opdelen werkwoord (deel op, deelt op, deelde op, deelden op, opgedeeld)
 3. splitsen
  scheiden; afscheiden; splitsen; afzonderen; separeren; afsplitsen
  • scheiden werkwoord (scheid, scheidt, scheidde, scheidden, gescheiden)
  • afscheiden werkwoord (scheid af, scheidt af, scheidde af, scheidden af, afgescheiden)
  • splitsen werkwoord (splits, splitst, splitsde, splitsden, gesplitst)
  • afzonderen werkwoord (zonder af, zondert af, zonderde af, zonderden af, afgezonderd)
  • separeren werkwoord (separeer, separeert, separeerde, separeerden, gesepareerd)
  • afsplitsen werkwoord (splits af, splitst af, splitste af, splitsten af, afgesplitst)
 4. splitsen
  splitsen; kloven; uiteensplijten; splijten; klieven
  • splitsen werkwoord (splits, splitst, splitsde, splitsden, gesplitst)
  • kloven werkwoord (kloof, klooft, kloofde, kloofden, gekloofd)
  • uiteensplijten werkwoord (splijt uiteen, splijtte uiteen, splijtten uiteen, uiteengespleten)
  • splijten werkwoord (splijt, speet, spleten, gespleten)
  • klieven werkwoord (klief, klieft, kliefde, kliefden, gekliefd)
 5. splitsen
  scheiden; splitsen; uit elkaar halen; uiteenhalen
  • scheiden werkwoord (scheid, scheidt, scheidde, scheidden, gescheiden)
  • splitsen werkwoord (splits, splitst, splitsde, splitsden, gesplitst)
  • uit elkaar halen werkwoord (haal uit elkaar, haalt uit elkaar, haalde uit elkaar, haalden uit elkaar, uit elkaar gehaald)
  • uiteenhalen werkwoord (haal uiteen, haalt uiteen, haalde uiteen, haalden uiteen, uiteengehaald)
 6. splitsen
  splitsen
  • splitsen werkwoord (splits, splitst, splitsde, splitsden, gesplitst)
 7. splitsen
  – in delen uiteen gaan 1
  scheiden; splitsen
  – in delen uiteen gaan 1
  • scheiden werkwoord (scheid, scheidt, scheidde, scheidden, gescheiden)
   • hier scheiden onze wegen zich1
  • splitsen werkwoord (splits, splitst, splitsde, splitsden, gesplitst)
   • de weg splitst zich hier in twee wegen1
 8. splitsen
  – ze niet samen laten blijven 1
  scheiden; splitsen
  – ze niet samen laten blijven 1
  • scheiden werkwoord (scheid, scheidt, scheidde, scheidden, gescheiden)
   • je moet het eiwit van de dooier scheiden1
  • splitsen werkwoord (splits, splitst, splitsde, splitsden, gesplitst)
   • de groep werd in tweeën gesplitst1

Conjugations for splitsen:

o.t.t.
 1. splits
 2. splitst
 3. splitst
 4. splitsen
 5. splitsen
 6. splitsen
o.v.t.
 1. splitsde
 2. splitsde
 3. splitsde
 4. splitsden
 5. splitsden
 6. splitsden
v.t.t.
 1. heb gesplitst
 2. hebt gesplitst
 3. heeft gesplitst
 4. hebben gesplitst
 5. hebben gesplitst
 6. hebben gesplitst
v.v.t.
 1. had gesplitst
 2. had gesplitst
 3. had gesplitst
 4. hadden gesplitst
 5. hadden gesplitst
 6. hadden gesplitst
o.t.t.t.
 1. zal splitsen
 2. zult splitsen
 3. zal splitsen
 4. zullen splitsen
 5. zullen splitsen
 6. zullen splitsen
o.v.t.t.
 1. zou splitsen
 2. zou splitsen
 3. zou splitsen
 4. zouden splitsen
 5. zouden splitsen
 6. zouden splitsen
en verder
 1. ben gesplitst
 2. bent gesplitst
 3. is gesplitst
 4. zijn gesplitst
 5. zijn gesplitst
 6. zijn gesplitst
diversen
 1. splits!
 2. splitst!
 3. gesplitst
 4. splitsend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Alternatieve synoniemen voor "splitsen":


Antoniemen van "splitsen":


Verwante definities voor "splitsen":

 1. in delen uiteen gaan1
  • de weg splitst zich hier in twee wegen1
 2. ze niet samen laten blijven1
  • de groep werd in tweeën gesplitst1

Verwante synoniemen voor splitsen