Nederlands

Uitgebreide synoniemen voor verbreiden in het Nederlands

verbreiden:

verbreiden werkwoord (verbreid, verbreidt, verbreidde, verbreidden, verbreid)

 1. verbreiden
  uitbreiden; expanderen; verruimen; vermeerderen; verwijden; uitbouwen; verbreiden; uitdijen; openen
  • uitbreiden werkwoord (breid uit, breidt uit, breidde uit, breidden uit, uitgebreid)
  • expanderen werkwoord
  • verruimen werkwoord (verruim, verruimt, verruimde, verruimden, verruimd)
  • vermeerderen werkwoord (vermeerder, vermeerdert, vermeerderde, vermeerderden, vermeerd)
  • verwijden werkwoord (verwijd, verwijdt, verwijdde, verwijdden, verwijd)
  • uitbouwen werkwoord (bouw uit, bouwt uit, bouwde uit, bouwden uit, uit gebouwd)
  • verbreiden werkwoord (verbreid, verbreidt, verbreidde, verbreidden, verbreid)
  • uitdijen werkwoord (dij uit, dijt uit, dijde uit, dijden uit, uitgedijd)
  • openen werkwoord (open, opent, opende, openden, geopend)
 2. verbreiden
  verspreiden; verbreiden; alom bekend maken
  • verspreiden werkwoord (verspreid, verspreidt, verspreidde, verspreidden, verspreid)
  • verbreiden werkwoord (verbreid, verbreidt, verbreidde, verbreidden, verbreid)
  • alom bekend maken werkwoord (maak alom bekend, maakt alom bekend, maakte alom bekend, maakten alom bekend, alom bekend gemaakt)
 3. verbreiden
  verspreiden; rondstrooien; verdeler; uitzaaien; uitzenden; verbreiden; verbreider; verstrooien
  • verspreiden werkwoord (verspreid, verspreidt, verspreidde, verspreidden, verspreid)
  • rondstrooien werkwoord (strooi rond, strooit rond, strooide rond, strooiden rond, rondgestrooid)
  • verdeler werkwoord
  • uitzaaien werkwoord (zaai uit, zaait uit, zaaide uit, zaaiden uit, uitgezaaid)
  • uitzenden werkwoord (zend uit, zendt uit, zond uit, zonden uit, uitgezonden)
  • verbreiden werkwoord (verbreid, verbreidt, verbreidde, verbreidden, verbreid)
  • verbreider werkwoord
  • verstrooien werkwoord

Conjugations for verbreiden:

o.t.t.
 1. verbreid
 2. verbreidt
 3. verbreidt
 4. verbreiden
 5. verbreiden
 6. verbreiden
o.v.t.
 1. verbreidde
 2. verbreidde
 3. verbreidde
 4. verbreidden
 5. verbreidden
 6. verbreidden
v.t.t.
 1. heb verbreid
 2. hebt verbreid
 3. heeft verbreid
 4. hebben verbreid
 5. hebben verbreid
 6. hebben verbreid
v.v.t.
 1. had verbreid
 2. had verbreid
 3. had verbreid
 4. hadden verbreid
 5. hadden verbreid
 6. hadden verbreid
o.t.t.t.
 1. zal verbreiden
 2. zult verbreiden
 3. zal verbreiden
 4. zullen verbreiden
 5. zullen verbreiden
 6. zullen verbreiden
o.v.t.t.
 1. zou verbreiden
 2. zou verbreiden
 3. zou verbreiden
 4. zouden verbreiden
 5. zouden verbreiden
 6. zouden verbreiden
diversen
 1. verbreid!
 2. verbreidt!
 3. verbreid
 4. verbreidend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze