Nederlands

Uitgebreide synoniemen voor vreten in het Nederlands

vreten:

vreten werkwoord (vreet, vrat, vraten, gevreten)

 1. vreten
  consumeren; vreten; tot zich nemen; bunkeren; nuttigen; naar binnen werken; verorberen; bikken; zitten proppen; schransen; tegoed doen; eten; opeten; schrokken
  • consumeren werkwoord (consumeer, consumeert, consumeerde, consumeerden, geconsumeerd)
  • vreten werkwoord (vreet, vrat, vraten, gevreten)
  • tot zich nemen werkwoord (neem mij tot zich, neemt je tot zich, neemt zich tot zich, zich, je, zich tot zich genomen)
  • bunkeren werkwoord (bunker, bunkert, bunkerde, bunkerden, gebunker)
  • nuttigen werkwoord (nuttig, nuttigt, nuttigde, nuttigden, genuttigd)
  • naar binnen werken werkwoord (werk naar binnen, werkt naar binnen, werkte naar binnen, werkten naar binnen, naar binnen gewerkt)
  • verorberen werkwoord (verorber, verorbert, verorberde, verorberden, verorberd)
  • bikken werkwoord (bik, bikt, bikte, bikten, gebikt)
  • zitten proppen werkwoord
  • schransen werkwoord (schrans, schranst, schranste, schransten, geschranst)
  • tegoed doen werkwoord (doe tegoed, doet tegoed, deed tegoed, deden tegoed, tegoed gedaan)
  • eten werkwoord (eet, at, aten, gegeten)
  • opeten werkwoord (eet op, at op, aten op, opgegeten)
  • schrokken werkwoord (schrok, schrokt, schrokte, schrokten, geschrokt)
 2. vreten
  vreten; onfatsoenlijk eten
 3. vreten
  vreten; onbeschoft eten
 4. vreten
  vreten; brassen; zwelgen; slempen; schransen
  • vreten werkwoord (vreet, vrat, vraten, gevreten)
  • brassen werkwoord (bras, brast, braste, brasten, gebrast)
  • zwelgen werkwoord (zwelg, zwelgt, zwolg, zwolgen, gezwolgen)
  • slempen werkwoord (slemp, slempt, slempte, slempten, geslempt)
  • schransen werkwoord (schrans, schranst, schranste, schransten, geschranst)
 5. vreten
  opeten; vreten; opvreten
  • opeten werkwoord (eet op, at op, aten op, opgegeten)
  • vreten werkwoord (vreet, vrat, vraten, gevreten)
  • opvreten werkwoord (vreet op, vrat op, vraten op, opgevreten)

Conjugations for vreten:

o.t.t.
 1. vreet
 2. vreet
 3. vreet
 4. vreten
 5. vreten
 6. vreten
o.v.t.
 1. vrat
 2. vrat
 3. vrat
 4. vraten
 5. vraten
 6. vraten
v.t.t.
 1. heb gevreten
 2. hebt gevreten
 3. heeft gevreten
 4. hebben gevreten
 5. hebben gevreten
 6. hebben gevreten
v.v.t.
 1. had gevreten
 2. had gevreten
 3. had gevreten
 4. hadden gevreten
 5. hadden gevreten
 6. hadden gevreten
o.t.t.t.
 1. zal vreten
 2. zult vreten
 3. zal vreten
 4. zullen vreten
 5. zullen vreten
 6. zullen vreten
o.v.t.t.
 1. zou vreten
 2. zou vreten
 3. zou vreten
 4. zouden vreten
 5. zouden vreten
 6. zouden vreten
diversen
 1. vreet!
 2. vreet!
 3. gevreten
 4. vreten
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

vreten [znw.] zelfstandig naamwoord

 1. vreten
  vreten; het bikken
  • vreten [znw.] zelfstandig naamwoord
  • bikken [het ~] zelfstandig naamwoord