Zweeds

Uitgebreide vertaling voor anordna (Zweeds) in het Duits

anordna:

anordna werkwoord (anordnar, anordnade, anordnat)

 1. anordna (arrangera; ordna; organisera)
  regeln; organisieren; einrichten; veranstalten; anordnen; bauen; ausrichten; aufstellen; herrichten; aufbauen; erbauen; deichseln; errichten
  • regeln werkwoord (regele, regelst, regelt, regelte, regeltet, geregelt)
  • organisieren werkwoord (organisiere, organisierst, organisiert, organisierte, organisiertet, organisiert)
  • einrichten werkwoord (richte ein, richtest ein, richtet ein, richtete ein, richtetet ein, eingerichtet)
  • veranstalten werkwoord (veranstalte, veranstaltest, veranstaltet, veranstaltete, veranstaltetet, veranstaltet)
  • anordnen werkwoord (ordne an, ordnest an, ordnet an, ordnete an, ordnetet an, angeordnet)
  • bauen werkwoord (baue, baust, baut, baute, bautet, gebaut)
  • ausrichten werkwoord (richte aus, richtest aus, richtet aus, richtete aus, richtetet aus, ausgerichtet)
  • aufstellen werkwoord (stelle auf, stellst auf, stellt auf, stellte auf, stelltet auf, aufgestellt)
  • herrichten werkwoord (herrichte, herrichtest, herrichtet, herrichtete, herrichtetet, hergerichtet)
  • aufbauen werkwoord (baue auf, baust auf, baut auf, baute auf, bautet auf, aufgebaut)
  • erbauen werkwoord (erbaue, erbaust, erbaut, erbaute, erbautet, erbaut)
  • deichseln werkwoord (deichsele, deichselst, deichselt, deichselte, deichseltet, gedeichselt)
  • errichten werkwoord (errichte, errichtest, errichtet, errichtete, errichtetet, errichtet)
 2. anordna (planera)
 3. anordna (ordna; installera; arrangera; ställa till med)
  einrichten; installieren; errichten; einsetzen; aufstellen; aufbauen; bauen; festlegen; erbauen
  • einrichten werkwoord (richte ein, richtest ein, richtet ein, richtete ein, richtetet ein, eingerichtet)
  • installieren werkwoord (installiere, installierst, installiert, installierte, installiertet, installiert)
  • errichten werkwoord (errichte, errichtest, errichtet, errichtete, errichtetet, errichtet)
  • einsetzen werkwoord (setze ein, setzt ein, setzte ein, setztet ein, eingesetzt)
  • aufstellen werkwoord (stelle auf, stellst auf, stellt auf, stellte auf, stelltet auf, aufgestellt)
  • aufbauen werkwoord (baue auf, baust auf, baut auf, baute auf, bautet auf, aufgebaut)
  • bauen werkwoord (baue, baust, baut, baute, bautet, gebaut)
  • festlegen werkwoord (lege fest, legst fest, legt fest, legte fest, legtet fest, festgelegt)
  • erbauen werkwoord (erbaue, erbaust, erbaut, erbaute, erbautet, erbaut)

Conjugations for anordna:

presens
 1. anordnar
 2. anordnar
 3. anordnar
 4. anordnar
 5. anordnar
 6. anordnar
imperfekt
 1. anordnade
 2. anordnade
 3. anordnade
 4. anordnade
 5. anordnade
 6. anordnade
framtid 1
 1. kommer att anordna
 2. kommer att anordna
 3. kommer att anordna
 4. kommer att anordna
 5. kommer att anordna
 6. kommer att anordna
framtid 2
 1. skall anordna
 2. skall anordna
 3. skall anordna
 4. skall anordna
 5. skall anordna
 6. skall anordna
conditional
 1. skulle anordna
 2. skulle anordna
 3. skulle anordna
 4. skulle anordna
 5. skulle anordna
 6. skulle anordna
perfekt particip
 1. har anordnat
 2. har anordnat
 3. har anordnat
 4. har anordnat
 5. har anordnat
 6. har anordnat
imperfekt particip
 1. hade anordnat
 2. hade anordnat
 3. hade anordnat
 4. hade anordnat
 5. hade anordnat
 6. hade anordnat
blandad
 1. anordna!
 2. anordna!
 3. anordnad
 4. anordnande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

anordna [-ett] zelfstandig naamwoord

 1. anordna
  die Anhängerschaft

Vertaal Matrix voor anordna:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
Anhängerschaft anordna
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
anordnen anordna; arrangera; ordna; organisera befalla; beställa; bestämma; deklarera; diktera; föra befälet över; föra kommando över; förkunna offentligt; kommandera; kungöra; ordna; proklamera; påbjuda; tillkännage
aufbauen anordna; arrangera; installera; ordna; organisera; ställa till med bygga; bygga upp; föda upp; komponera; odla
aufstellen anordna; arrangera; installera; ordna; organisera; ställa till med bygga; bygga upp; demonstera; förklara; förlägga; inrätta; komponera; konsumera; lägga ner; sammanställa; skapa; starta; stationera; sätta ihop; sätta ner; ta ned; ta ner; upprätta; visa
ausrichten anordna; arrangera; ordna; organisera frambringa; fästa; förrätta; göra; justera; måtta; ordna; reparera; rikta; räta; rätta till; sikta; uppställa i led; utföra; uträtta; verkställa
bauen anordna; arrangera; installera; ordna; organisera; ställa till med bygga; bygga till; bygga upp; bygga ut; mejsla; montera; mura; sätta ihop
deichseln anordna; arrangera; ordna; organisera godgöra; göra någon illa; iståndsätta; laga; reparera; återställa
eine Abmachung treffen anordna; planera
einrichten anordna; arrangera; installera; ordna; organisera; ställa till med inrätta; montera; möblera; ordna; reglera; styra; sätta ihop
einsetzen anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med anpassa; använda; applicera; begynna; börja; föra in; förlägga; ge sig i väg; infoga; installera; insätta i ämbetet; introducera någon; justera; lägga; mobilisera; nyttja; passa in; placera; placera mellan; påpeka; skjuta in; slå vad om; starta; stationera; sticka ifrån; ställa; sätta; tillgodogöra sig; tillsätta; visa entusiasm; visa god vilja
erbauen anordna; arrangera; installera; ordna; organisera; ställa till med bygga; bygga till; bygga ut
errichten anordna; arrangera; installera; ordna; organisera; ställa till med bygga; bygga till; bygga upp; bygga ut; etablera; grunda; lägga grunderna; stiga upp
festlegen anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med avgränsa; begränsa; beskriva närmare; besluta; bestämma; binda; bokföra; definiera; erlägga i en sparkasseräkning; fastlägga; fastställa; fastsurra; förvissa sig om; knyta; komma till en ände; konstatera; låsa kapital; markera; notera; piska; protokollföra; prygla; skriva in; skriva ner; surra; tydligt definiera; utstaka
herrichten anordna; arrangera; ordna; organisera iordningställa; ordna; preparera
installieren anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med anlägga; anpassa; förlägga; installera; justera; lägga; lägga ner; montera; placera; stationera; ställa; sätta; sätta ihop; sätta ner; ta ned; ta ner
organisieren anordna; arrangera; ordna; organisera ordna; organisera
regeln anordna; arrangera; ordna; organisera fixa; göra i ordning; inrätta; ordna; organisera; reglera; regulera; se till; styra
veranstalten anordna; arrangera; ordna; organisera

Synoniemen voor "anordna":


Wiktionary: anordna

anordna
verb
 1. als Verwalter (Kurator) betreuen, organisieren
 2. veranstalten
 3. bei bestimmten abstrakten Substantiven (immer im Plural) so viel wie tätigen, unternehmen, also die durch das Substantiv ausgedrückte Tätigkeit zur Ausführung bringen
 4. etwas in eine bestimmte Reihenfolge oder Verteilung bringen

Cross Translation:
FromToVia
anordna ordnen ordonner — Disposer suivant un certain ordre.