Zweeds

Uitgebreide vertaling voor arrangera (Zweeds) in het Duits

arrangera:

arrangera werkwoord (arrangerar, arrangerade, arrangerat)

 1. arrangera (anordna; ordna; organisera)
  regeln; organisieren; einrichten; veranstalten; anordnen; bauen; ausrichten; aufstellen; herrichten; aufbauen; erbauen; deichseln; errichten
  • regeln werkwoord (regele, regelst, regelt, regelte, regeltet, geregelt)
  • organisieren werkwoord (organisiere, organisierst, organisiert, organisierte, organisiertet, organisiert)
  • einrichten werkwoord (richte ein, richtest ein, richtet ein, richtete ein, richtetet ein, eingerichtet)
  • veranstalten werkwoord (veranstalte, veranstaltest, veranstaltet, veranstaltete, veranstaltetet, veranstaltet)
  • anordnen werkwoord (ordne an, ordnest an, ordnet an, ordnete an, ordnetet an, angeordnet)
  • bauen werkwoord (baue, baust, baut, baute, bautet, gebaut)
  • ausrichten werkwoord (richte aus, richtest aus, richtet aus, richtete aus, richtetet aus, ausgerichtet)
  • aufstellen werkwoord (stelle auf, stellst auf, stellt auf, stellte auf, stelltet auf, aufgestellt)
  • herrichten werkwoord (herrichte, herrichtest, herrichtet, herrichtete, herrichtetet, hergerichtet)
  • aufbauen werkwoord (baue auf, baust auf, baut auf, baute auf, bautet auf, aufgebaut)
  • erbauen werkwoord (erbaue, erbaust, erbaut, erbaute, erbautet, erbaut)
  • deichseln werkwoord (deichsele, deichselst, deichselt, deichselte, deichseltet, gedeichselt)
  • errichten werkwoord (errichte, errichtest, errichtet, errichtete, errichtetet, errichtet)
 2. arrangera (anordna; ordna; installera; ställa till med)
  einrichten; installieren; errichten; einsetzen; aufstellen; aufbauen; bauen; festlegen; erbauen
  • einrichten werkwoord (richte ein, richtest ein, richtet ein, richtete ein, richtetet ein, eingerichtet)
  • installieren werkwoord (installiere, installierst, installiert, installierte, installiertet, installiert)
  • errichten werkwoord (errichte, errichtest, errichtet, errichtete, errichtetet, errichtet)
  • einsetzen werkwoord (setze ein, setzt ein, setzte ein, setztet ein, eingesetzt)
  • aufstellen werkwoord (stelle auf, stellst auf, stellt auf, stellte auf, stelltet auf, aufgestellt)
  • aufbauen werkwoord (baue auf, baust auf, baut auf, baute auf, bautet auf, aufgebaut)
  • bauen werkwoord (baue, baust, baut, baute, bautet, gebaut)
  • festlegen werkwoord (lege fest, legst fest, legt fest, legte fest, legtet fest, festgelegt)
  • erbauen werkwoord (erbaue, erbaust, erbaut, erbaute, erbautet, erbaut)
 3. arrangera (orkestrera)

Conjugations for arrangera:

presens
 1. arrangerar
 2. arrangerar
 3. arrangerar
 4. arrangerar
 5. arrangerar
 6. arrangerar
imperfekt
 1. arrangerade
 2. arrangerade
 3. arrangerade
 4. arrangerade
 5. arrangerade
 6. arrangerade
framtid 1
 1. kommer att arrangera
 2. kommer att arrangera
 3. kommer att arrangera
 4. kommer att arrangera
 5. kommer att arrangera
 6. kommer att arrangera
framtid 2
 1. skall arrangera
 2. skall arrangera
 3. skall arrangera
 4. skall arrangera
 5. skall arrangera
 6. skall arrangera
conditional
 1. skulle arrangera
 2. skulle arrangera
 3. skulle arrangera
 4. skulle arrangera
 5. skulle arrangera
 6. skulle arrangera
perfekt particip
 1. har arrangerat
 2. har arrangerat
 3. har arrangerat
 4. har arrangerat
 5. har arrangerat
 6. har arrangerat
imperfekt particip
 1. hade arrangerat
 2. hade arrangerat
 3. hade arrangerat
 4. hade arrangerat
 5. hade arrangerat
 6. hade arrangerat
blandad
 1. arrangera!
 2. arrangera!
 3. arrangerad
 4. arrangerande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Vertaal Matrix voor arrangera:

WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
anordnen anordna; arrangera; ordna; organisera befalla; beställa; bestämma; deklarera; diktera; föra befälet över; föra kommando över; förkunna offentligt; kommandera; kungöra; ordna; proklamera; påbjuda; tillkännage
arrangieren arrangera; orkestrera
aufbauen anordna; arrangera; installera; ordna; organisera; ställa till med bygga; bygga upp; föda upp; komponera; odla
aufstellen anordna; arrangera; installera; ordna; organisera; ställa till med bygga; bygga upp; demonstera; förklara; förlägga; inrätta; komponera; konsumera; lägga ner; sammanställa; skapa; starta; stationera; sätta ihop; sätta ner; ta ned; ta ner; upprätta; visa
ausrichten anordna; arrangera; ordna; organisera frambringa; fästa; förrätta; göra; justera; måtta; ordna; reparera; rikta; räta; rätta till; sikta; uppställa i led; utföra; uträtta; verkställa
bauen anordna; arrangera; installera; ordna; organisera; ställa till med bygga; bygga till; bygga upp; bygga ut; mejsla; montera; mura; sätta ihop
deichseln anordna; arrangera; ordna; organisera godgöra; göra någon illa; iståndsätta; laga; reparera; återställa
einrichten anordna; arrangera; installera; ordna; organisera; ställa till med inrätta; montera; möblera; ordna; reglera; styra; sätta ihop
einsetzen anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med anpassa; använda; applicera; begynna; börja; föra in; förlägga; ge sig i väg; infoga; installera; insätta i ämbetet; introducera någon; justera; lägga; mobilisera; nyttja; passa in; placera; placera mellan; påpeka; skjuta in; slå vad om; starta; stationera; sticka ifrån; ställa; sätta; tillgodogöra sig; tillsätta; visa entusiasm; visa god vilja
erbauen anordna; arrangera; installera; ordna; organisera; ställa till med bygga; bygga till; bygga ut
errichten anordna; arrangera; installera; ordna; organisera; ställa till med bygga; bygga till; bygga upp; bygga ut; etablera; grunda; lägga grunderna; stiga upp
festlegen anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med avgränsa; begränsa; beskriva närmare; besluta; bestämma; binda; bokföra; definiera; erlägga i en sparkasseräkning; fastlägga; fastställa; fastsurra; förvissa sig om; knyta; komma till en ände; konstatera; låsa kapital; markera; notera; piska; protokollföra; prygla; skriva in; skriva ner; surra; tydligt definiera; utstaka
herrichten anordna; arrangera; ordna; organisera iordningställa; ordna; preparera
installieren anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med anlägga; anpassa; förlägga; installera; justera; lägga; lägga ner; montera; placera; stationera; ställa; sätta; sätta ihop; sätta ner; ta ned; ta ner
organisieren anordna; arrangera; ordna; organisera ordna; organisera
regeln anordna; arrangera; ordna; organisera fixa; göra i ordning; inrätta; ordna; organisera; reglera; regulera; se till; styra
veranstalten anordna; arrangera; ordna; organisera

Synoniemen voor "arrangera":


Wiktionary: arrangera

arrangera
verb
 1. transitiv: das häusliche Umfeld, oder einen anderen Ort, an dem man sich aufhält, herrichten, ausgestalten, möblieren
 2. transitiv, in der Kombination es / das einrichten: es arrangieren, möglich machen; dafür sorgen, dass es funktionieren
 3. vereinbaren, organisieren
 4. (transitiv) in einer bestimmten Weise anordnen
 5. Musik: ein Musikstück bearbeiten

Cross Translation:
FromToVia
arrangera ordnen; aufstellen; systematisieren; arrangieren arrange — to set up, organise
arrangera einrichten arrange — music: to adapt an existing composition for presentation
arrangera arrangieren; einrichten; ordnen; anordnen; veranstalten; in Ordnung bringen; zurechtmachen; herrichten; organisieren; vorbereiten; machen; bearbeiten; ausrichten; abwickeln; erledigen; übereinkommen arrangerarranger (transitive) (fr)
arrangera stimmen; einstellen; disponieren; verfügen; walten; zu seiner Verfügung haben; anordnen; bestimmen; planen; arrangieren; einrichten; ordnen; veranstalten; in Ordnung bringen; zurechtmachen; herrichten; organisieren; vorbereiten; machen; bearbeiten; ausrichten; abwickeln; erledigen; übereinkommen disposerarranger, mettre dans l’ordre le plus convenable.