Zweeds

Uitgebreide vertaling voor avgränsa (Zweeds) in het Duits

avgränsa:

avgränsa werkwoord (avgränsar, avgränsade, avgränsat)

 1. avgränsa (bestämma; begränsa; utstaka; markera; definiera)
  abgrenzen; begrenzen; einzäunen; prellen; umzäunen; neppen; abzäunen; festlegen; einhegen; abstecken; trassieren; übervorteilen
  • abgrenzen werkwoord (grenze ab, grenzt ab, grenzte ab, grenztet ab, abgegrenzt)
  • begrenzen werkwoord (begrenze, begrenzest, begrenzt, begrenzte, begrenztet, begrenzt)
  • einzäunen werkwoord (zäune ein, zäunst ein, zäunt ein, zäunte ein, zäuntet ein, eingezäunt)
  • prellen werkwoord (prelle, prellst, prellt, prellte, prelltet, geprellt)
  • umzäunen werkwoord (zäune um, zäunst um, zäunt um, zäunte um, zäuntet um, umgezäunt)
  • neppen werkwoord (neppe, neppst, neppt, neppte, nepptet, geneppt)
  • abzäunen werkwoord (zäune ab, zäunst ab, zäunt ab, zäunte ab, zäuntet ab, abgezäunt)
  • festlegen werkwoord (lege fest, legst fest, legt fest, legte fest, legtet fest, festgelegt)
  • einhegen werkwoord (hege ein, hegst ein, hegt ein, hegte ein, hegtet ein, eingehegt)
  • abstecken werkwoord (stecke ab, steckst ab, steckt ab, steckte ab, stecktet ab, abgesteckt)
  • trassieren werkwoord (trassiere, trassierst, trassiert, trassierte, trassiertet, trassiert)
  • übervorteilen werkwoord (übervorteile, übervorteilst, übervorteilt, übervorteilte, übervorteiltet, übervorteilt)
 2. avgränsa (inhägna; stängsla in)
  umzäunen; einhegen; abzäunen; abgrenzen; abstecken
  • umzäunen werkwoord (zäune um, zäunst um, zäunt um, zäunte um, zäuntet um, umgezäunt)
  • einhegen werkwoord (hege ein, hegst ein, hegt ein, hegte ein, hegtet ein, eingehegt)
  • abzäunen werkwoord (zäune ab, zäunst ab, zäunt ab, zäunte ab, zäuntet ab, abgezäunt)
  • abgrenzen werkwoord (grenze ab, grenzt ab, grenzte ab, grenztet ab, abgegrenzt)
  • abstecken werkwoord (stecke ab, steckst ab, steckt ab, steckte ab, stecktet ab, abgesteckt)

Conjugations for avgränsa:

presens
 1. avgränsar
 2. avgränsar
 3. avgränsar
 4. avgränsar
 5. avgränsar
 6. avgränsar
imperfekt
 1. avgränsade
 2. avgränsade
 3. avgränsade
 4. avgränsade
 5. avgränsade
 6. avgränsade
framtid 1
 1. kommer att avgränsa
 2. kommer att avgränsa
 3. kommer att avgränsa
 4. kommer att avgränsa
 5. kommer att avgränsa
 6. kommer att avgränsa
framtid 2
 1. skall avgränsa
 2. skall avgränsa
 3. skall avgränsa
 4. skall avgränsa
 5. skall avgränsa
 6. skall avgränsa
conditional
 1. skulle avgränsa
 2. skulle avgränsa
 3. skulle avgränsa
 4. skulle avgränsa
 5. skulle avgränsa
 6. skulle avgränsa
perfekt particip
 1. har avgränsat
 2. har avgränsat
 3. har avgränsat
 4. har avgränsat
 5. har avgränsat
 6. har avgränsat
imperfekt particip
 1. hade avgränsat
 2. hade avgränsat
 3. hade avgränsat
 4. hade avgränsat
 5. hade avgränsat
 6. hade avgränsat
blandad
 1. avgränsa!
 2. avgränsa!
 3. avgränsad
 4. avgränsande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Vertaal Matrix voor avgränsa:

WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
abgrenzen avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; inhägna; markera; stängsla in; utstaka begränsa; bestämma; hålla fängslad; inskränka; skydda; tydligt definiera; täcka
abstecken avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; inhägna; markera; stängsla in; utstaka bestämma; ta ned något uppnålat; tydligt definiera
abzäunen avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; inhägna; markera; stängsla in; utstaka avskärma; begränsa; hålla fängslad; inskränka; skydda; täcka
begrenzen avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka begränsa; hålla fängslad; inskränka; skydda; täcka
einhegen avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; inhägna; markera; stängsla in; utstaka besegla; inkapsla; innesluta; omringa
einzäunen avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka
festlegen avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka anordna; arrangera; beskriva närmare; besluta; bestämma; binda; bokföra; definiera; erlägga i en sparkasseräkning; fastlägga; fastställa; fastsurra; förvissa sig om; installera; knyta; komma till en ände; konstatera; låsa kapital; notera; ordna; piska; protokollföra; prygla; skriva in; skriva ner; ställa till med; surra; tydligt definiera
neppen avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka bedra; driva med; lura; narra; retas; skoja med; svindla
prellen avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka bedra; fuska; göra besviken; lura; narra; svindla; vilseleda
trassieren avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka bestämma; efterforska; finna; tydligt definiera; uppspåra
umzäunen avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; inhägna; markera; stängsla in; utstaka begränsa; hålla fängslad; inskränka; skydda; täcka
übervorteilen avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; markera; utstaka bedra; fuska; göra besviken; lura; narra; svindla; vilseleda

Synoniemen voor "avgränsa":


Wiktionary: avgränsa

avgränsa
verb
 1. (transitiv) die Grenze von etwas bilden
 2. (transitiv) einen Teil von einem anderen Teil abtrennen (auch übertragen)
 3. die Unterschiede von Dingen herausarbeiten

Cross Translation:
FromToVia
avgränsa begrenzen; beschränken; einschränken limiter — Servir de ligne de démarcation à un terrain, à un pays.