Zweeds

Uitgebreide vertaling voor komma in (Zweeds) in het Duits

komma in:

komma in werkwoord (kommer in, komm in, kommit in)

 1. komma in (gå in; kliva in)
  eintreten; einkommen; eingehen; hereinkommen; einsteigen; hineingehen; hinzukommen; eindringen; einlaufen; inKrafttreten; einlassen; einfahren; steuern; hineinlaufen; hereinlaufen; hereinkriegen
  • eintreten werkwoord (trete ein, trittst ein, tritt ein, trat ein, tratet ein, eingetritten)
  • einkommen werkwoord (komme ein, kommst ein, kommt ein, kam ein, kamet ein, eingekommen)
  • eingehen werkwoord (gehe ein, gehst ein, geht ein, ging ein, ginget ein, eingegangen)
  • hereinkommen werkwoord (komme herein, kommst herein, kommt herein, kam herein, kamt herein, hereingekommen)
  • einsteigen werkwoord (steige ein, steigst ein, steigt ein, stieg ein, stiegt ein, eingestiegen)
  • hineingehen werkwoord (gehe hinein, gehst hinein, geht hinein, ging hinein, gingt hinein, hineingegangen)
  • hinzukommen werkwoord (komme hinzu, kommst hinzu, kommt hinzu, kam hinzu, kamt hinzu, hinzugekommen)
  • eindringen werkwoord (dringe ein, dringst ein, dringt ein, dringte ein, dringtet ein, eingedringt)
  • einlaufen werkwoord (laufe ein, läufst ein, läuft ein, lief ein, lieft ein, eingelaufen)
  • inKrafttreten werkwoord
  • einlassen werkwoord (lasse ein, läßt ein, ließ ein, ließt ein, eingelassen)
  • einfahren werkwoord (fahre ein, fährst ein, fährt ein, fuhr ein, fuhrt ein, eingefahren)
  • steuern werkwoord (steuere, steuerst, steuert, steuerte, steuertet, gesteuert)
  • hineinlaufen werkwoord (laufe hinein, läufst hinein, läuft hinein, lief hinein, lieft hinein, hineingelaufen)
  • hereinlaufen werkwoord (laufe herein, läufst herein, läuft herein, lief herein, lieft herein, hereingelaufen)
  • hereinkriegen werkwoord (kriege herein, kriegst herein, kriegt herein, kriegte herein, kriegtet herein, hereingekriegt)
 2. komma in (gå in i; gå med i; anknyta sig till)
  anknöpfen
  • anknöpfen werkwoord (knöpfe an, knöpfst an, knöpft an, knöpfte an, knöpftet an, angknöpft)
 3. komma in (falla in)
  zutreten; antreten
  • zutreten werkwoord (trete zu, trittst, tritt zu, trat zu, tratet zu, zugetreten)
  • antreten werkwoord (trete an, trittst an, tritt an, trate an, tratet an, angetreten)

Conjugations for komma in:

presens
 1. kommer in
 2. kommer in
 3. kommer in
 4. kommer in
 5. kommer in
 6. kommer in
imperfekt
 1. komm in
 2. komm in
 3. komm in
 4. komm in
 5. komm in
 6. komm in
framtid 1
 1. kommer att komma in
 2. kommer att komma in
 3. kommer att komma in
 4. kommer att komma in
 5. kommer att komma in
 6. kommer att komma in
framtid 2
 1. skall komma in
 2. skall komma in
 3. skall komma in
 4. skall komma in
 5. skall komma in
 6. skall komma in
conditional
 1. skulle komma in
 2. skulle komma in
 3. skulle komma in
 4. skulle komma in
 5. skulle komma in
 6. skulle komma in
perfekt particip
 1. har kommit in
 2. har kommit in
 3. har kommit in
 4. har kommit in
 5. har kommit in
 6. har kommit in
imperfekt particip
 1. hade kommit in
 2. hade kommit in
 3. hade kommit in
 4. hade kommit in
 5. hade kommit in
 6. hade kommit in
blandad
 1. komm in!
 2. komm in!
 3. kommande in
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Vertaal Matrix voor komma in:

WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
anknöpfen anknyta sig till; gå in i; gå med i; komma in binda; binda ihop; binda samman; fixera; fästa; knyta; knyta ihop; knyta samman; knäppa; sätta fast
antreten falla in; komma in börja; ge sig i väg; kliva fast; stampa fast; stampa till; starta; sticka ifrån
eindringen gå in; kliva in; komma in borra igenom; bryta sig igenom; bryta sig in; fördjupa sig i; genomborra; genomtränga; gå igenom; infiltrera; penetrera
einfahren gå in; kliva in; komma in köra fram; köra in; köra upp; segla in; åka in
eingehen gå in; kliva in; komma in ; dö av skräck; dö ut; dö utav räddsla; tillåta; vara livrädd; vara vettskrämd
einkommen gå in; kliva in; komma in
einlassen gå in; kliva in; komma in föra in; låta komma in; låta strömma in; mobilisera; släppa in; tillåta; visa in
einlaufen gå in; kliva in; komma in ankomma; anlända
einsteigen gå in; kliva in; komma in bli medlem; embarkera; gå ombord; kliva ombord; komm in; stiga ombord
eintreten gå in; kliva in; komma in bli medlem; framträda; fullgöra; härröra; lysa upp; lägga på; slå på; sparka in; sparka upp; stiga upp; sätta på; uppkomma; uppstå; utföra
hereinkommen gå in; kliva in; komma in
hereinkriegen gå in; kliva in; komma in svälja ner
hereinlaufen gå in; kliva in; komma in
hineingehen gå in; kliva in; komma in
hineinlaufen gå in; kliva in; komma in inströmma; samlas vid; strömma in; trängas in
hinzukommen gå in; kliva in; komma in blanda till
inKrafttreten gå in; kliva in; komma in
steuern gå in; kliva in; komma in befalla; driva; fixa; flyga ett plan; föra befälet över; föra kommando över; ge uppdrag; inflytande; kommandera; köra; navigera; ordna; organisera; segla; sitta vid ratten; styra; styra kosan mot; styra mot
zutreten falla in; komma in

Wiktionary: komma in

komma in
verb
 1. eingehen von Ware
 2. (von innen gesehen) ins Innere gelangen

Verwante vertalingen van komma in