Zweeds

Uitgebreide vertaling voor samla ihop (Zweeds) in het Duits

samla ihop:

samla ihop werkwoord (samlar ihop, samlade ihop, samlat ihop)

 1. samla ihop (plocka upp; samla in; snappa upp)
  aufnehmen; aufheben; versammeln; auflesen; zusammentragen; ansammeln; aufsammeln
  • aufnehmen werkwoord (nehme auf, nimmst auf, nimmt auf, nam auf, namt auf, aufgenommen)
  • aufheben werkwoord (hebe auf, hiebst auf, hieb auf, hob auf, hobt auf, aufgehoben)
  • versammeln werkwoord (versammele, versammelst, versammelt, versammelte, versammeltet, versammelt)
  • auflesen werkwoord (lese auf, liest auf, lies auf, las auf, last auf, aufgelesen)
  • zusammentragen werkwoord (trage zusammen, trägst zusammen, trägt zusammen, trug zusammen, trugt zusammen, zusammengetragen)
  • ansammeln werkwoord (sammele an, sammelst an, sammelt an, sammelte an, sammeltet an, angesammelt)
  • aufsammeln werkwoord
 2. samla ihop (sammanfösa; fösa ihop)
  zusammenfegen; zusammenkehren
  • zusammenfegen werkwoord (fege zusammen, fegst zusammen, fegt zusammen, fegte zusammen, fegtet zusammen, zusammengefegt)
  • zusammenkehren werkwoord (kehre zusammen, kehrst zusammen, kehrt zusammen, kehrte zusammen, kehrtet zusammen, zusammengekehrt)
 3. samla ihop (samla på hög; anhopa)
  anhäufen; sammeln; zusammendrängen; aufhäufen; stapeln; ansammeln
  • anhäufen werkwoord (häufe an, häufst an, häuft an, häufte an, häuftet an, angehäuft)
  • sammeln werkwoord (sammele, sammelst, sammelt, sammelte, sammeltet, gesammelt)
  • zusammendrängen werkwoord (dränge zusammen, drängst zusammen, drängt zusammen, drängte zusammen, drängtet zusammen, zusammengedrängt)
  • aufhäufen werkwoord (häufe auf, häufst auf, häuft auf, häufte auf, häuftet auf, aufgehäuft)
  • stapeln werkwoord (stapele, stapelst, stapelt, stapelte, stapeltet, gestapelt)
  • ansammeln werkwoord (sammele an, sammelst an, sammelt an, sammelte an, sammeltet an, angesammelt)
 4. samla ihop (samla; förena)
  konzentrieren; zusammenbringen; bei einander bringen
  • konzentrieren werkwoord (konzentriere, konzentrierst, konzentriert, konzentrierte, konzentriertet, konzentriert)
  • zusammenbringen werkwoord (bringe zusammen, bringst zusammen, bringt zusammen, barchte zusammen, brachtet zusammen, zusammengebracht)
 5. samla ihop (församla; samla; sammankalla; ansamla; dra samman)
 6. samla ihop (samla; packa)
  versammeln; sammeln; ansammeln
  • versammeln werkwoord (versammele, versammelst, versammelt, versammelte, versammeltet, versammelt)
  • sammeln werkwoord (sammele, sammelst, sammelt, sammelte, sammeltet, gesammelt)
  • ansammeln werkwoord (sammele an, sammelst an, sammelt an, sammelte an, sammeltet an, angesammelt)

Conjugations for samla ihop:

presens
 1. samlar ihop
 2. samlar ihop
 3. samlar ihop
 4. samlar ihop
 5. samlar ihop
 6. samlar ihop
imperfekt
 1. samlade ihop
 2. samlade ihop
 3. samlade ihop
 4. samlade ihop
 5. samlade ihop
 6. samlade ihop
framtid 1
 1. kommer att samla ihop
 2. kommer att samla ihop
 3. kommer att samla ihop
 4. kommer att samla ihop
 5. kommer att samla ihop
 6. kommer att samla ihop
framtid 2
 1. skall samla ihop
 2. skall samla ihop
 3. skall samla ihop
 4. skall samla ihop
 5. skall samla ihop
 6. skall samla ihop
conditional
 1. skulle samla ihop
 2. skulle samla ihop
 3. skulle samla ihop
 4. skulle samla ihop
 5. skulle samla ihop
 6. skulle samla ihop
perfekt particip
 1. har samlat ihop
 2. har samlat ihop
 3. har samlat ihop
 4. har samlat ihop
 5. har samlat ihop
 6. har samlat ihop
imperfekt particip
 1. hade samlat ihop
 2. hade samlat ihop
 3. hade samlat ihop
 4. hade samlat ihop
 5. hade samlat ihop
 6. hade samlat ihop
blandad
 1. samla ihop!
 2. samla ihop!
 3. samlad ihop
 4. samlande ihop
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

samla ihop zelfstandig naamwoord

 1. samla ihop
  Zusammenkommen

Vertaal Matrix voor samla ihop:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
Zusammenkommen samla ihop
aufheben rabalder; tumult; uppståndelse; väsen
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
anhäufen anhopa; samla ihop; samla på hög hopa; höja; resa; samla; stapla; upphöja
ansammeln anhopa; packa; plocka upp; samla; samla ihop; samla in; samla på hög; snappa upp banka; göra en insättning; samla; sätta in pengar på banken
aufheben plocka upp; samla ihop; samla in; snappa upp annulera; annullera; arkivera; avbeställa; avbetala; avboka; avskaffa; betala av; bevaka från; bevara; förvara; hissa upp; höja; inlägga; inrätta; inställa; lyfta upp; lägga ner; ordna; placera; rena; rengöra; rensa; rensa bort; sluta med; smälta; spara; starta; ställa in; upplösa; upprätta
aufhäufen anhopa; samla ihop; samla på hög föröka sig; stapla; tillväxa; tillväxa i antal; ökas
auflesen plocka upp; samla ihop; samla in; snappa upp församla; hopsamla; insamla; plocka ihop; samla
aufnehmen plocka upp; samla ihop; samla in; snappa upp absorbera; avse; begynna; börja; ha avsiktet; införliva; konsumera; starta; suga i sig; suga upp; ta in; tänka; uppsuga; upptaga; ämna
aufsammeln plocka upp; samla ihop; samla in; snappa upp
bei einander bringen förena; samla; samla ihop
konzentrieren förena; samla; samla ihop
sammeln anhopa; packa; samla; samla ihop; samla på hög banka; göra en insättning; göra en kollektion; lägga ihop; lägga till; reda upp; reda ut; samla; samla ihop pengar; samlas; sätta in pengar på banken; träffas samman
sich ansammeln ansamla; dra samman; församla; samla; samla ihop; sammankalla
sich zusammenrotten ansamla; dra samman; församla; samla; samla ihop; sammankalla
stapeln anhopa; samla ihop; samla på hög stapla; åstadkomma
versammeln packa; plocka upp; samla; samla ihop; samla in; snappa upp banka; göra en insättning; komma samman; lägga ihop; mötas; ordna; rada upp; samla; samlas; ställa på rad; sätta in pengar på banken
zusammenbringen förena; samla; samla ihop addera; kombinera; mixa; samlas; sätta ihop; träffas samman
zusammendrängen anhopa; samla ihop; samla på hög flockas
zusammenfegen fösa ihop; samla ihop; sammanfösa
zusammenkehren fösa ihop; samla ihop; sammanfösa
zusammentragen plocka upp; samla ihop; samla in; snappa upp bära ihop; föra tillsamman; lägga ihop; samla

Wiktionary: samla ihop

samla ihop
verb
 1. (transitiv) durch Werben Sachleistungen oder (Sponsoren-) Gelder erlangen
 2. transitiv: Gegenstände zusammentragen und gehäuft lagern
 3. etwas in großen Mengen sammeln
 4. zu einer Masse vereinigen, anhäufen

Cross Translation:
FromToVia
samla ihop zusammentreiben; zusammentrommeln round up — to collect or gather (something) together

Verwante vertalingen van samla ihop