Zweeds

Uitgebreide vertaling voor växla (Zweeds) in het Duits

växla:

växla werkwoord (växlar, växlade, växlat)

 1. växla (utbyta; byta; utväxla)
  wechseln; umtauschen; umwechseln; vertauschen; verändern; umändern; verwechseln; einwechseln; umwandeln
  • wechseln werkwoord (wechsele, wechselst, wechselt, wechselte, wechseltet, gewechselt)
  • umtauschen werkwoord (tausche um, tauscht um, tauschte um, tauschtet um, umgetauscht)
  • umwechseln werkwoord (wechsele um, wechselst um, wechselt um, wechselte um, wechseltet um, umgewechselt)
  • vertauschen werkwoord (vertausche, vertauschst, vertauscht, vertauschte, vertauschtet, vertauscht)
  • verändern werkwoord (verändere, veränderst, verändert, veränderte, verändertet, verändert)
  • umändern werkwoord
  • verwechseln werkwoord (verwechsele, verwechselst, verwechselt, verwechselte, verwechseltet, verwechselt)
  • einwechseln werkwoord (wechsele ein, wechselst ein, wechselt ein, wechselte ein, wechseltet ein, eingewechselt)
  • umwandeln werkwoord (wandele um, wandelst um, wandelt um, wandelte um, wandeltet um, umgewandelt)
 2. växla (flytta; byta)
  umtauschen; tauschen; einwechseln; eintauschen
  • umtauschen werkwoord (tausche um, tauscht um, tauschte um, tauschtet um, umgetauscht)
  • tauschen werkwoord (tausche, tauschst, tauscht, tauschte, tauschtet, getauscht)
  • einwechseln werkwoord (wechsele ein, wechselst ein, wechselt ein, wechselte ein, wechseltet ein, eingewechselt)
  • eintauschen werkwoord (tausche ein, tauscht ein, tauschte ein, tauschtet ein, eingetauscht)
 3. växla (byta)
  austauschen; auswechseln; wechseln; tauschen; umtauschen; einlösen; einwechseln; abwechseln; vertauschen; konvertieren; eintauschen
  • austauschen werkwoord (tausche aus, tauscht aus, tauschte aus, tauschtet aus, ausgetauscht)
  • auswechseln werkwoord (wechsele aus, wechselst aus, wechselt aus, wechselte aus, wechseltet aus, ausgewechselt)
  • wechseln werkwoord (wechsele, wechselst, wechselt, wechselte, wechseltet, gewechselt)
  • tauschen werkwoord (tausche, tauschst, tauscht, tauschte, tauschtet, getauscht)
  • umtauschen werkwoord (tausche um, tauscht um, tauschte um, tauschtet um, umgetauscht)
  • einlösen werkwoord (löse ein, löst ein, löste ein, löstet ein, eingelöst)
  • einwechseln werkwoord (wechsele ein, wechselst ein, wechselt ein, wechselte ein, wechseltet ein, eingewechselt)
  • abwechseln werkwoord (wechsele ab, wechselst ab, wechselt ab, wechselte ab, wechseltet ab, abgewechselt)
  • vertauschen werkwoord (vertausche, vertauschst, vertauscht, vertauschte, vertauschtet, vertauscht)
  • konvertieren werkwoord (konvertiere, konvertierst, konvertiert, konvertierte, konvertiertet, konvertiert)
  • eintauschen werkwoord (tausche ein, tauscht ein, tauschte ein, tauschtet ein, eingetauscht)
 4. växla (byta)
  wechseln
  • wechseln werkwoord (wechsele, wechselst, wechselt, wechselte, wechseltet, gewechselt)
 5. växla
  einwechseln; eintauschen
  • einwechseln werkwoord (wechsele ein, wechselst ein, wechselt ein, wechselte ein, wechseltet ein, eingewechselt)
  • eintauschen werkwoord (tausche ein, tauscht ein, tauschte ein, tauschtet ein, eingetauscht)
 6. växla (byta; ändra)
  schalten; einen anderen Gang einlegen
 7. växla (ersätta)
  ersetzt; ersetzen; erneuern; auswechseln; vertreten; stellvertreten; tilgen; abtragen; innovieren; einfallen; einspringen; erneutaufstellen; erneutunterbringen
  • ersetzt werkwoord
  • ersetzen werkwoord
  • erneuern werkwoord (erneuere, erneuerst, erneuert, erneuerte, erneuertet, erneuert)
  • auswechseln werkwoord (wechsele aus, wechselst aus, wechselt aus, wechselte aus, wechseltet aus, ausgewechselt)
  • vertreten werkwoord (vertrete, vertrittst, vertritt, vertrat, vertratet, vertreten)
  • stellvertreten werkwoord
  • tilgen werkwoord (tilge, tilgst, tilgt, tilgte, tilgtet, getilgt)
  • abtragen werkwoord (trage ab, trägst ab, trägt ab, trug ab, trugt ab, abgetragen)
  • innovieren werkwoord (innoviere, innovierst, innoviert, innovierte, innoviertet, innoviert)
  • einfallen werkwoord
  • einspringen werkwoord (springe ein, springst ein, springt ein, sprang ein, sprangt ein, eingesprungen)
  • erneutaufstellen werkwoord
  • erneutunterbringen werkwoord

Conjugations for växla:

presens
 1. växlar
 2. växlar
 3. växlar
 4. växlar
 5. växlar
 6. växlar
imperfekt
 1. växlade
 2. växlade
 3. växlade
 4. växlade
 5. växlade
 6. växlade
framtid 1
 1. kommer att växla
 2. kommer att växla
 3. kommer att växla
 4. kommer att växla
 5. kommer att växla
 6. kommer att växla
framtid 2
 1. skall växla
 2. skall växla
 3. skall växla
 4. skall växla
 5. skall växla
 6. skall växla
conditional
 1. skulle växla
 2. skulle växla
 3. skulle växla
 4. skulle växla
 5. skulle växla
 6. skulle växla
perfekt particip
 1. har växlat
 2. har växlat
 3. har växlat
 4. har växlat
 5. har växlat
 6. har växlat
imperfekt particip
 1. hade växlat
 2. hade växlat
 3. hade växlat
 4. hade växlat
 5. hade växlat
 6. hade växlat
blandad
 1. växla!
 2. växla!
 3. växlad
 4. växlande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

växla [-ett] zelfstandig naamwoord

 1. växla (byta)
  Tauschen
  • Tauschen [das ~] zelfstandig naamwoord

Vertaal Matrix voor växla:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
Tauschen byta; växla
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
abtragen ersätta; växla avbetala; betala; betala av; bära bort; föra bort; förstöra; klyva; nötas ut; riva; sava; slita; splittra; sprätta; ta bort; tappa sav ur; utnötas; utslitas; överföra
abwechseln byta; växla byta ut; förändra; variera; ändra
austauschen byta; växla
auswechseln byta; ersätta; växla förnya; förändra; göra om; nyskapa; växla om
einen anderen Gang einlegen byta; växla; ändra
einfallen ersätta; växla ersätta; falla in; inträda; komma förbi; komma ihåg; marschera in; störta in; titta in; tåga in; vandra in; vara ersättning för
einlösen byta; växla göra till kontanter; inse; samla in pengar
einspringen ersätta; växla assistera; ersätta; ge bistånd; hjälpa; hoppa in i; hoppa ned i; stiga in i; stödja; vara ersättning för; vara medmänsklig mot
eintauschen byta; flytta; växla byta ut; förändra; ändra
einwechseln byta; flytta; utbyta; utväxla; växla
erneuern ersätta; växla bli bättre; eka; förbättra; förfriska; förnya; godgöra; göra ny igen; iståndsätta; laga; nyskapa; pånytt föda; reformera; renovera; reparera; rusta upp; säga efter; uppfriska; upprepa; upprusta; väckas till nytt liv; återställa; återuppliva
erneutaufstellen ersätta; växla
erneutunterbringen ersätta; växla
ersetzen ersätta; växla ersätta; kompensera för; uppväga
ersetzt ersätta; växla
innovieren ersätta; växla förnya; godgöra; iståndsätta; laga; nyskapa; renovera; reparera; upprusta; återställa
konvertieren byta; växla konvertera; omvandla
schalten byta; växla; ändra föra in; ha överhanden; infoga; insätta; konvertera; ombyta; omsätta; passa i; passa in; passa in i; råda; skjuta in; stoppa in; ta ned; ta ner; vara rådande
stellvertreten ersätta; växla
tauschen byta; flytta; växla byta; byta ut; förändra; ändra
tilgen ersätta; växla annullera; avbeställa; diskvalificera; friköpa; göra upp; haka av; haka lös; klara upp; plocka av; säga upp; återkalla; återköpa; återlösa
umtauschen byta; flytta; utbyta; utväxla; växla
umwandeln byta; utbyta; utväxla; växla föda upp; odla; svänga; transmogrifi; vända
umwechseln byta; utbyta; utväxla; växla
umändern byta; utbyta; utväxla; växla datera; förändra; modifiera; ändra
vertauschen byta; utbyta; utväxla; växla
vertreten ersätta; växla ersätta; koppla av; representera; sätta tillbaka; ta det lugnt; vara ersättning för; återställa
verwechseln byta; utbyta; utväxla; växla blanda ihop; förväxla
verändern byta; utbyta; utväxla; växla byta ut; förändra; modifiera; ändra
wechseln byta; utbyta; utväxla; växla byta ut; förfriska; förändra; konvertera; omvandla; uppfriska; variera; ändra
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
vertreten använt; buren; buret; medtaget; sliten; slitet; trött; tärd; tärt; utsliten; utslitet

Synoniemen voor "växla":


Wiktionary: växla

växla
verb
 1. einen Schalter betätigen
 2. Geld wechseln, umtauschen

Cross Translation:
FromToVia
växla alternieren alternate — to perform by turns
växla alternieren alternate — to happen, succeed, or act by turns
växla alternieren alternate — to vary by turns
växla schalten switch — To change (something) to the specified state using a switch
växla ändern; tauschen; umändern; umtauschen; wechseln; umwechseln; anders machen; abändern; umgestalten; umwandeln transformermétamorphoser, donner à une personne ou à une chose une autre forme que celle qui lui est propre ou qu’elle avait précédemment.

Verwante vertalingen van växla