Recente zweedse Woorden:

som söm måttlig dömning fasa skava fläskkarré handla matlust fackterm material uppfylla avis firma fiffighet vårdnadshavare check raljera bebis förlag slippers kläda kläder sudent vandring lavaflod om öm oöm Om övertyga övertygande gylf butter 15+ runt riva purjolök gulvit stärka genomblöta personbevis katsenjammer förbyta ofantligt professionell boss avyttring koriander svinborst hyggligt företag Företag välkommen slätt slatt smärtstick kokosnöt stiga knutig sorg sörg slut jolmig snöre snegla snille översta gran moln frigöra frottéhandduk cigarettmunstycke precis preciös sockel detsamma företagsnamn fika vitsord list postnummer Postnummer ort ört varsågod driftkostnad berg kurir sylt obeskrivligt fluga fläder beställare flickor tillstånd snus blåmes ö o bokhyllor quisling sänghimmel balkong skithuvud musik lingon personage stabbe femte färger hinna tömd tom töm inre målarateljé måla mala läsk lask hake staffli Stabex livslängd malaria frakt förakt stormvind frys ladda säga saga komma älva tvättmaskin badkar vägg bråd hindra hänga hänge snaps hjärta Hjärta novell söka Sök freak gnissla tjej vittnen hyresavi sakna saknande men hummer okänd ökänd Okänd äventyra äventyr liter storma stormar köra kort farligt trång träng bark affär större Större behöva krympa stramhet märkning folkbokföring neuron utbildning kvitt repetera faktisk hål storlek leasa ingenting kära kara tertial rundhult moral budskap tält hugg årskursledare kväve jultomte lungt

Recente engelse Woorden:

cue cues stubborn spruce-fir analyse boy document documented finish thresh gasbag report reported set moose snooze snoozing wire handsome bland atomic syncopated hump monthly cicatrice wholesale strange reel servant grumpy sea enchant deployment enchanted serene EIS mask masked ruin book books through profound remote lion lisp send bi-annual nasty tuna precede either decorum friend friends maties company Company palsy palsies slitting GL classifier puncture commit redemption select Lucifer birthday horse-riding naughty eat nubile desk faint cycle Cycle marvellous specimen salad admit see you convenience convenient comment strengthen strengthened secure develop developed enhanced good well better season seasoned party rainbow objective object seam seamen classmate thrive seal sea-gull amaze amazed integrate integrated balance create creation over dispatch revise revision carpet-beater contemplate feature booty write sclerosis activate resin generate scholar dear dearest template apology freaky pitch alumni alumnus ice-cream flicker submit deadline furrier rind schedule Argentina rock professional-looking avenue ability hedgehog snooty scanty caregiver blend blending deny denier glutton scary thorough rifle lad vote satisfy check savour susceptible fall fathom mansion sway bump bumps clutter lessor save upheaval particular student fundamental noble harrower thermometer whimbrel dire disorderliness chairman ascertain sanction introspection sanctioning determine read fault cypher compassionate whimsical bully single duvet glamourous great