Recente zweedse Woorden:

allehanda damma foga korsord verkstad skildra glädje snickeri intresseväckande Skål skål skal skäl mysig förträffligt pressmaskin scarf korp gloria missformning smäck smack kors lovsång lövsång ovanlig ovänlig otydlig övervaka vispgrädde knäckebröd skor Storbritannien jäv skör dräng finemang uppgift spänna spännande e-postadress vyssja beroendeframkallande krama måste också lady hejsan leverera knåpa hink refusera motståndare solsken ålder kamrat död voucher kärna hals kind fläcka fläckar överföring låga lager läger under vilja tyvärr lös rätta råtta ratta by besöka besökande möte rensa Rensa medioker IN hallo ja liksom dubblering öglad Stockholm bråka braka morfar sputnik grind bestämma skärpa kräva tillräckligt förbjudet samhälle barack läge län lån LAN allvarlig beröra råda råd rad räd öka ökas älska älskade mannagryn olustigt utlämna utlämnande mottagare psykologi besök vika vikt uttag uttåg bom bildskärm tekrans slut tjänare lök lok hus hus- manchester betala förnamn Förnamn olycklig kakel verifiera mormor teknologi nedan varuhus knodd make styvdotter höh fjäril butterfly söla sola blåhaj ösa os kök kok vardagsrum VARDAGSRUM arbetsrum spå spöa såpa spä fjäll skriva skrivande snarka arrangemang webb frank som söm föraktfull hånfull kränga hav håv lurighet dåre osthyvel vass satsa fågelskrämma kroppspulsåder gäcka graviditet esse skatt vitlök tugga sallad etta underkäke tärna kåk käk såra

Recente engelse Woorden:

darling half-monthly big ridge connector Connector astonish astonished pauper create creative letter be kick change changing rapid beer rapidly triumphator godsend mansion as AS ampere door courage act ACT wet e-mail email disagreement account accounting disagree forecast bad pool worst tear enterprising perception kind firmware gum art arts canon converge scary prop props bracelet orthography devolution establish kern good apparatus language propel numb number subsequent turnover support supported café rodent grand mention seaport service compass step steps reconciliation nap NAP conduct prevail freedom-loving crush crushed legislation expansion expanse authorship montage laptop enrich enrichment chinking car-mechanic diminutive announce announcement of translate try MFD storehouse maintain ruin action bereavement gala compatibility compatible direct case yet predilection value deem yield capitalize urine prose protrusion articulate articulation corvée PDF pinch squeeze pressure birthday curd curds print trace tracing discourage adventure inappropriate snap exercise interfere redemption cease renewal exemption draw preclude drawer government govern applicable hen criticize community incoherent see SEE require requirement match liason legal beneficiary bold expense expenses defrayment stout advocacy like distress code CV rear attest persistence efficacy surname affirm tester dissatisfaction biscuit espouse liability feat misdemeanor back sheave body bodies flush scarf étui terminal decrease swift negligent late later centare conference