Zweeds

Uitgebreide vertaling voor använda sig utav (Zweeds) in het Engels

använda sig utav:

använda sig utav werkwoord (använder sig utav, använde sig utav, använt sig utav)

 1. använda sig utav
  apply; to utilize; to make use of; to employ; to use; to utilise
  • apply werkwoord
  • utilize werkwoord, Amerikaans (utilizes, utilized, utilizing)
  • make use of werkwoord (makes use of, made use of, making use of)
  • employ werkwoord (emploies, employed, employing)
  • use werkwoord (uses, used, using)
  • utilise werkwoord, Brits
 2. använda sig utav (profitera; göra det bästa utav)
  to proliferate; to profiteer; to make the most of; to practice usury; loan-shark; to practise usury
  • proliferate werkwoord (proliferates, proliferated, proliferating)
  • profiteer werkwoord (profiteers, profiteered, profiteering)
  • make the most of werkwoord (makes the most of, made the most of, making the most of)
  • practice usury werkwoord (practices usury, practiced usury, practicing usury)
  • loan-shark werkwoord
  • practise usury werkwoord (practises usury, practised usury, practising usury)

Conjugations for använda sig utav:

presens
 1. använder mig utav
 2. använder dig utav
 3. använder sig utav
 4. använder oss utav
 5. använder er utav
 6. använder sig utav
imperfekt
 1. använde mig utav
 2. använde dig utav
 3. använde sig utav
 4. använde oss utav
 5. använde er utav
 6. använde sig utav
framtid 1
 1. kommer att använda mig utav
 2. kommer att använda dig utav
 3. kommer att använda sig utav
 4. kommer att använda oss utav
 5. kommer att använda er utav
 6. kommer att använda sig utav
framtid 2
 1. skall använda mig utav
 2. skall använda dig utav
 3. skall använda sig utav
 4. skall använda oss utav
 5. skall använda er utav
 6. skall använda sig utav
conditional
 1. skulle använda mig utav
 2. skulle använda dig utav
 3. skulle använda sig utav
 4. skulle använda oss utav
 5. skulle använda er utav
 6. skulle använda sig utav
perfekt particip
 1. har använt mig utav
 2. har använt dig utav
 3. har använt sig utav
 4. har använt oss utav
 5. har använt er utav
 6. har använt sig utav
imperfekt particip
 1. hade använt mig utav
 2. hade använt dig utav
 3. hade använt sig utav
 4. hade använt oss utav
 5. hade använt er utav
 6. hade använt sig utav
blandad
 1. använd dig utav!
 2. använd er utav!
 3. använd sig utav
 4. användande sig utav
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Vertaal Matrix voor använda sig utav:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
use användbarhet; användning; bruk; förbrukning; gagn; humör; konsumtion; mening; nytta; nyttighet; sinne; tillämpning; utövande; vilja
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
apply använda sig utav administrera; anbringa; anmäla sig; ansöka; använda; använda sig av; applicera; bruka; dela ut; nyttja; skriva in sig; sköta; tilldela; tillgodogöra sig
employ använda sig utav anställa; använda; använda sig av; bruka; engagera; hyra; nyttja; rekrytera; sätta i arbete; ta i tjänst; tillgodogöra sig
loan-shark använda sig utav; göra det bästa utav; profitera
make the most of använda sig utav; göra det bästa utav; profitera
make use of använda sig utav använda; använda sig av; bruka; nyttja; tillgodogöra sig
practice usury använda sig utav; göra det bästa utav; profitera
practise usury använda sig utav; göra det bästa utav; profitera
profiteer använda sig utav; göra det bästa utav; profitera
proliferate använda sig utav; göra det bästa utav; profitera
use använda sig utav använda; använda sig av; använda upp; applicera; bruka; förbruka; konsumera; nyttja; spendera; tillgodogöra sig
utilise använda sig utav använda; använda sig av; bruka; konsumera; nyttja; tillgodogöra sig
utilize använda sig utav använda; använda sig av; bruka; konsumera; nyttja; tillgodogöra sig
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
apply hänvända
employ begagna
make use of begagna
practise usury procenta
profiteer profithaj; profitör
use begagna; begagnande; nyttiggöra; trafikera
utilise nyttiggöra; tillgodogöra
utilize nyttiggöra; tillgodogöra

Verwante vertalingen van använda sig utav