Zweeds

Uitgebreide vertaling voor följd (Zweeds) in het Engels

följd:

följd [-en] zelfstandig naamwoord

 1. följd (resultat; utgång)
  the result
  • result [the ~] zelfstandig naamwoord
 2. följd (kedja; rad; sekvens)
  the series; the sequence; the concatenation; the chain; the string; the succession
 3. följd (rad; serie)
  the successions; the series
 4. följd (konsekvens; slutsats)
  the consequences; the effects; the results; the outcomes
 5. följd (inverkan; effekt)
  the impact
  • impact [the ~] zelfstandig naamwoord
 6. följd (rad; serie; ordning)
  the sequence; the succession
 7. följd (serie; räcka)
  the series; the sequence; the string; the chain; the succession
  • series [the ~] zelfstandig naamwoord
  • sequence [the ~] zelfstandig naamwoord
  • string [the ~] zelfstandig naamwoord
  • chain [the ~] zelfstandig naamwoord
  • succession [the ~] zelfstandig naamwoord
 8. följd (sekvens)
  the sequence
  • sequence [the ~] zelfstandig naamwoord
 9. följd (konsekvens; effekt)
  the effect; the consequence

Vertaal Matrix voor följd:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
chain följd; kedja; rad; räcka; sekvens; serie affärs kedja; affärskedja; cyclus; förföljning; halsband; halskedja; kabel; kedja; kätting; mera affärer; rep; räcka; sekvens; serie; sträng; tross; tåg
concatenation följd; kedja; rad; sekvens
consequence effekt; följd; konsekvens avkastning; effekt; konsekvens; resultat
consequences följd; konsekvens; slutsats resultater
effect effekt; följd; konsekvens effekt; inflytande; inverkan; medförande; resultat
effects följd; konsekvens; slutsats
impact effekt; följd; inverkan
outcomes följd; konsekvens; slutsats följder; resultat; utfall
result följd; resultat; utgång avkastning; avslutning; effekt; höjdpunkt; klimax; konsekvens; resultat; slut; slutresultat; slutsats; spets; summa; svar; topp
results följd; konsekvens; slutsats effekter; resultat; resultater; resultatuppsättning
sequence följd; kedja; ordning; rad; räcka; sekvens; serie cyclus; förföljning; kedja; ordningsföljd; rad; räcka; sekvens; serie; sträng
series följd; kedja; rad; räcka; sekvens; serie kedja; rad; räcka; sekvens; serie; serier; sträng
string följd; kedja; rad; räcka; sekvens; serie garn; inpacknings tråd; kedja; knippa; remsa; sekvens; serie; sladd; snöre; strimma; sträng; tråd
succession följd; kedja; ordning; rad; räcka; sekvens; serie följande; ordningsföljd; rad; serie
successions följd; rad; serie
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
chain kedja; kedja fast
effect få till stånd; föranleda; förverkliga; realisera; åstadkomma
result strömma; vara resultatet
string stränga; svänga runt
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
chain fastkedja
consequence betydenhet; påföljd
effect påverkande; påverkning; verkan; verkställighet; åvägabringa
effects tillhörigheter
impact kollision; stöt
result facit; resultera; verkan
sequence svit
string ramsa
succession succession; svit; tronföljd

Synoniemen voor "följd":


Wiktionary: följd

följd
noun
 1. arrangement, disposition
 2. a number of things that follow on one after the other
 3. series of items or events

Cross Translation:
FromToVia
följd result; outcome Ergebnis — das, was bei einem Vorgang herauskommt
följd order FolgeReihe von aufeinanderfolgenden Dingen oder Ereignissen
följd consequence FolgeErgebnis oder Wirkung einer Handlung oder eines Geschehens
följd consequence Gefolge — eine Folge, Konsequenz eines anderen Ereignisses

följa:

följa werkwoord (följer, följde, följt)

 1. följa (efterfölja; imitera)
  to follow; to imitate
  • follow werkwoord (follows, followed, following)
  • imitate werkwoord (imitates, imitated, imitating)
 2. följa (följa efter)
  to follow
  • follow werkwoord (follows, followed, following)
 3. följa (ledsaga; ackompanjera; eskortera)
  to accompany; to conduct; come along with; to chaperon; to escort; to walk along
  • accompany werkwoord (accompanies, accompanied, accompanying)
  • conduct werkwoord (conducts, conducted, conducting)
  • come along with werkwoord
  • chaperon werkwoord (chaperons, chaperoned, chaperoning)
  • escort werkwoord (escorts, escorted, escorting)
  • walk along werkwoord (walks along, walked along, walking along)
 4. följa (rätta sig efter; lyda)
  to comply with; to live up to
  • comply with werkwoord (comply with, complied with, complying with)
  • live up to werkwoord (lives up to, lived up to, living up to)
 5. följa (jaga efter)
  to chase
  • chase werkwoord (chases, chased, chasing)
 6. följa (spåra)
  to track
  – To follow the flow of information; to monitor progress. 1
  • track werkwoord (tracks, tracked, tracking)

Conjugations for följa:

presens
 1. följer
 2. följer
 3. följer
 4. följer
 5. följer
 6. följer
imperfekt
 1. följde
 2. följde
 3. följde
 4. följde
 5. följde
 6. följde
framtid 1
 1. kommer att följa
 2. kommer att följa
 3. kommer att följa
 4. kommer att följa
 5. kommer att följa
 6. kommer att följa
framtid 2
 1. skall följa
 2. skall följa
 3. skall följa
 4. skall följa
 5. skall följa
 6. skall följa
conditional
 1. skulle följa
 2. skulle följa
 3. skulle följa
 4. skulle följa
 5. skulle följa
 6. skulle följa
perfekt particip
 1. har följt
 2. har följt
 3. har följt
 4. har följt
 5. har följt
 6. har följt
imperfekt particip
 1. hade följt
 2. hade följt
 3. hade följt
 4. hade följt
 5. hade följt
 6. hade följt
blandad
 1. följ!
 2. följ!
 3. följd
 4. följande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Vertaal Matrix voor följa:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
chase förföljande; förföljelse; jakt
conduct beteende; uppförande; vandel
escort eskort; eskortera; få sällskap utav; följe; kavaljer; konvoj
track bana; byväg; färd; hjulspår; järnväg; landsortsväg; spår; stig; sträcka; väg
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
accompany ackompanjera; eskortera; följa; ledsaga bära bort; följa med; föra bort; ta bort
chaperon ackompanjera; eskortera; följa; ledsaga
chase följa; jaga efter förfölja; jaga; springa efter; sträva efter
come along with ackompanjera; eskortera; följa; ledsaga
comply with följa; lyda; rätta sig efter foga sig; rätta sig efter
conduct ackompanjera; eskortera; följa; ledsaga dirigera
escort ackompanjera; eskortera; följa; ledsaga
follow efterfölja; följa; följa efter; imitera följa på; gå ihop; komma efter; sammankomma; springa efter
imitate efterfölja; följa; imitera efterapa; efterhärma; falsifiera; förfalska; härma; imitera; kopiera; ta efter
live up to följa; lyda; rätta sig efter
track följa; spåra springa efter
walk along ackompanjera; eskortera; följa; ledsaga följa med
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
accompany beledsaga
chase ciselera; skallgång
comply with efterkomma; villfara
escort eskort
imitate efterbilda; efterlikna
track farled

Synoniemen voor "följa":

 • sluta upp bakom; komma; tfölja

Wiktionary: följa

följa
verb
 1. to be a logical consequence of
 2. to live one’s life according to
 3. to carry out in accordance to
 4. to go or come after in a sequence
 5. to go or come after in physical space
 6. to happen, succeed, or act by turns

Cross Translation:
FromToVia
följa obey befolgen — (transitiv) (einen Befehl) ausführen
följa accompany begleiten — jemandem Geleit geben; mit jemandem mitgehen
följa accompany; escort accompagneraller de compagnie avec quelqu’un.
följa ensue ensuivre — Suivre ; venir à la suite de
följa walk; march; ambulate; step; follow; run; work marcher — Se déplacer par un mouvement alternatif des jambes ou des pattes, en ayant toujours un appui au sol.
följa follow; come after suivre — Venir après
följa follow suivre — S’intéresser, porter de l’attention

Verwante vertalingen van följd