Zweeds

Uitgebreide vertaling voor förfallen (Zweeds) in het Engels

förfallen:

förfallen bijvoeglijk naamwoord

 1. förfallen (vittrande; förfallet)
  crumbling
 2. förfallen
  overdue
  – An account status indicating that payments are late or not yet received. 1

Vertaal Matrix voor förfallen:

Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
overdue förfallen
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
crumbling förfallen; förfallet; vittrande

Synoniemen voor "förfallen":


Wiktionary: förfallen

förfallen
adjective
 1. having fallen into a state of disrepair

förfalla:

förfalla werkwoord (förfaller, förföll, förfallit)

 1. förfalla (löpa ut; gå ut; upphöra)
  to expire
  • expire werkwoord (expires, expired, expiring)
 2. förfalla (sönderfalla; falla samman)
  to decay; to disintegrate; fall into decay; to crumble; to fall apart; to fall to bits; go to ruin; to fall to pieces
 3. förfalla (ruttna)
  to decay; to spoil; to rot; go bad
  • decay werkwoord (decaies, decayed, decaying)
  • spoil werkwoord (spoils, spoiled, spoiling)
  • rot werkwoord (rots, rotted, rotting)
  • go bad werkwoord
 4. förfalla
  to deteriorate; to decay
  • deteriorate werkwoord (deteriorates, deteriorated, deteriorating)
  • decay werkwoord (decaies, decayed, decaying)
 5. förfalla (smula sönder; falla sönder)
  to crumble
  • crumble werkwoord (crumbles, crumbled, crumbling)
 6. förfalla (avta; minska; sjunka; gå ner)
  to decrease; to decline; to shrink; to remove; to dwindle; wain; to take away; to go thieving; be shortcoming
  • decrease werkwoord (decreases, decreased, decreasing)
  • decline werkwoord (declines, declined, declining)
  • shrink werkwoord (shrinks, shrank, shrinking)
  • remove werkwoord (removes, removed, removing)
  • dwindle werkwoord (dwindles, dwindled, dwindling)
  • wain werkwoord
  • take away werkwoord (takes away, took away, taking away)
  • go thieving werkwoord (goes thieving, went thieving, going thieving)
  • be shortcoming werkwoord
 7. förfalla (förmultna; vittra sönder)
  to moulder
  • moulder werkwoord (moulders, mouldered, mouldering)
 8. förfalla (försämras; ruttna)
  to rot; to decay; to deteriorate
  • rot werkwoord (rots, rotted, rotting)
  • decay werkwoord (decaies, decayed, decaying)
  • deteriorate werkwoord (deteriorates, deteriorated, deteriorating)

Conjugations for förfalla:

presens
 1. förfaller
 2. förfaller
 3. förfaller
 4. förfaller
 5. förfaller
 6. förfaller
imperfekt
 1. förföll
 2. förföll
 3. förföll
 4. förföll
 5. förföll
 6. förföll
framtid 1
 1. kommer att förfalla
 2. kommer att förfalla
 3. kommer att förfalla
 4. kommer att förfalla
 5. kommer att förfalla
 6. kommer att förfalla
framtid 2
 1. skall förfalla
 2. skall förfalla
 3. skall förfalla
 4. skall förfalla
 5. skall förfalla
 6. skall förfalla
conditional
 1. skulle förfalla
 2. skulle förfalla
 3. skulle förfalla
 4. skulle förfalla
 5. skulle förfalla
 6. skulle förfalla
perfekt particip
 1. har förfallit
 2. har förfallit
 3. har förfallit
 4. har förfallit
 5. har förfallit
 6. har förfallit
imperfekt particip
 1. hade förfallit
 2. hade förfallit
 3. hade förfallit
 4. hade förfallit
 5. hade förfallit
 6. hade förfallit
blandad
 1. förfall!
 2. förfall!
 3. förfallen
 4. förfallande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Vertaal Matrix voor förfalla:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
decay försämring; korruption
decline avtagande; dekadans; fall; förfall; försjunkning av marken; hopfallande; instörtning; nedgång; sammanbrott; återfall
decrease avtagande; avtagning; förfall; kostnadsreduktion; lagerminskning; minska; minskande; minskning; nedgång; nedsättning; reduktion; utgiftsminskning
remove damma av
rot strunt; struntprat; tomt prat
shrink psykiater
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
be shortcoming avta; förfalla; gå ner; minska; sjunka
crumble falla samman; falla sönder; förfalla; smula sönder; sönderfalla bryta samman; desintegrera; gryta ihop; kollapsa; skrumpna; smulas sönder; upplösas
decay falla samman; förfalla; försämras; ruttna; sönderfalla ruttna
decline avta; förfalla; gå ner; minska; sjunka avböja; avslå; avsäga; avta; blekna; böja; böja grammatiskt; deklinera; förgå; förkasta; förneka; försmå; förvägra; gå utför; konjugera; krympa; minska; neka; refusera; uppsäga; vara i avtagande
decrease avta; förfalla; gå ner; minska; sjunka bli mindre; gå utför; göra mindre; korta in; krympa; minska; sjunka; skrumpna; sänka
deteriorate förfalla; försämras; ruttna bli sämre; bli värre; försämras; ruttna
disintegrate falla samman; förfalla; sönderfalla bryta samman; desintegrera; gryta ihop; kollapsa; smulas sönder; upplösas
dwindle avta; förfalla; gå ner; minska; sjunka bli mindre; försämras; göra mindre; korta in; krympa; skrumpna
expire förfalla; gå ut; löpa ut; upphöra avlida; ; förgå; gå bort; gå förbi; hända; passera; ske
fall apart falla samman; förfalla; sönderfalla bryta samman; desintegrera; gryta ihop; kollapsa; smulas sönder; upplösas
fall into decay falla samman; förfalla; sönderfalla
fall to bits falla samman; förfalla; sönderfalla bryta samman; desintegrera; gryta ihop; kollapsa; smulas sönder; upplösas
fall to pieces falla samman; förfalla; sönderfalla bli bristfällig; bryta; bryta samman; desintegrera; falla sönder; gryta ihop; kollapsa; smulas sönder; upplösas
go bad förfalla; ruttna
go thieving avta; förfalla; gå ner; minska; sjunka stjäla
go to ruin falla samman; förfalla; sönderfalla
moulder förfalla; förmultna; vittra sönder
remove avta; förfalla; gå ner; minska; sjunka avgöra; avleda; avlägsna; avsätta; beskylla; bläma; damma av; demontera; flytta; flytta bort; frånta; jämna; leda bort; låta avrinna; montera ner; plocka isär; rengöra; rensa ut; ta bort; ta isär; tömma; uttappa; utvisa
rot förfalla; försämras; ruttna brytas ner; flamsa; prata smörja; ruttna; svamla; tramsa
shrink avta; förfalla; gå ner; minska; sjunka bli mindre; gå utför; göra mindre; krympa; krympa tillbaka; minska; sjunka; skrinna; skrumpna; sänka
spoil förfalla; ruttna fördärva; förstöra; röra till; skada; skämma bort; spoliera; vara ovårdad; vara sjabbig; vara sjaskig
take away avta; förfalla; gå ner; minska; sjunka bära bort; få ihop; föra bort; samla; samla in; stjäla; ta bort
wain avta; förfalla; gå ner; minska; sjunka
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
decay förgängelse; förmultning; förruttna; lägervall; multnad; murkna
decline avtyna; baisse; betacka; dala; undanbedja
decrease avtaga
expire tilländalöpa; utlöpa
go bad förfaras
moulder multna
remove bortföra; bortoperera; bortta; fjärma; undanröja
rot förruttna; multna; multnad; vrövel
shrink hjärnskrynklare
spoil skämma
take away bortta; förta

Synoniemen voor "förfalla":

 • allvarlig försämras; chansera

Wiktionary: förfalla

förfalla
verb
 1. rot
 2. deteriorate
 3. to expire, to come to an end
 4. to decay

Cross Translation:
FromToVia
förfalla become degenerate herunterkommenin irgendeiner Form (wirtschaftlich, gesellschaftlich, et cetera) abgesunken sein

Verwante vertalingen van förfallen