Zweeds

Uitgebreide vertaling voor fatta (Zweeds) in het Engels

fatta:

fatta werkwoord (fattar, fattade, fattat)

 1. fatta (inse; göra klart för sig)
  to realize; to contain; to grasp; to get to know; to hold; to realise
  • realize werkwoord, Amerikaans (realizes, realized, realizing)
  • contain werkwoord (contains, contained, containing)
  • grasp werkwoord (grasps, grasped, grasping)
  • get to know werkwoord (gets to know, got to know, getting to know)
  • hold werkwoord (holds, held, holding)
  • realise werkwoord, Brits
 2. fatta (begripa; förstå; inse; greppa)
  to understand; to comprehend; to grasp; to get
  • understand werkwoord (understands, understood, understanding)
  • comprehend werkwoord (comprehends, comprehended, comprehending)
  • grasp werkwoord (grasps, grasped, grasping)
  • get werkwoord (gets, got, getting)
 3. fatta (fånga; gripa)
  to catch; to capture; to seize
  • catch werkwoord (catches, catched, catching)
  • capture werkwoord (captures, captured, capturing)
  • seize werkwoord (seizes, seized, seizing)
 4. fatta (gripa; angripa; ta fasta på)
  to obtain; to seize; to get hold of; to seize upon; get one's hands on; to lay one's hands on; to receive for one's portion
  • obtain werkwoord (obtains, obtained, obtaining)
  • seize werkwoord (seizes, seized, seizing)
  • get hold of werkwoord (gets hold of, got hold of, getting hold of)
  • seize upon werkwoord (seizes upon, seized upon, seizing upon)
  • get one's hands on werkwoord
  • lay one's hands on werkwoord (lays one's hands on, laid one's hands on, laying one's hand on)
  • receive for one's portion werkwoord (receives for one's portion, received for one's portion, receiving for one's portion)
 5. fatta (skaffa sig; ; finna)
  to receive; to get; to catch; to contract
  • receive werkwoord (receives, received, receiving)
  • get werkwoord (gets, got, getting)
  • catch werkwoord (catches, catched, catching)
  • contract werkwoord (contracts, contracted, contracting)

Conjugations for fatta:

presens
 1. fattar
 2. fattar
 3. fattar
 4. fattar
 5. fattar
 6. fattar
imperfekt
 1. fattade
 2. fattade
 3. fattade
 4. fattade
 5. fattade
 6. fattade
framtid 1
 1. kommer att fatta
 2. kommer att fatta
 3. kommer att fatta
 4. kommer att fatta
 5. kommer att fatta
 6. kommer att fatta
framtid 2
 1. skall fatta
 2. skall fatta
 3. skall fatta
 4. skall fatta
 5. skall fatta
 6. skall fatta
conditional
 1. skulle fatta
 2. skulle fatta
 3. skulle fatta
 4. skulle fatta
 5. skulle fatta
 6. skulle fatta
perfekt particip
 1. har fattat
 2. har fattat
 3. har fattat
 4. har fattat
 5. har fattat
 6. har fattat
imperfekt particip
 1. hade fattat
 2. hade fattat
 3. hade fattat
 4. hade fattat
 5. hade fattat
 6. hade fattat
blandad
 1. fatta!
 2. fatta!
 3. fattad
 4. fattande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Vertaal Matrix voor fatta:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
capture anhållande; arrest; arrestering; bedövande; gripande; tillfångatagande; övermannande; överväldigande
catch bult; byte; fångst; knäpp lock; lås; låskolv; regel; uppfångande; uppsnappande; åskvigg
contract avtal; jobb; kontrakt; ärende; överenskommelse
grasp begriplig; förstående
hold fasttagande; fat; grepp; handtag; hink; lastrum; skepps lastrum
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
capture fatta; fånga; gripa fånga; fånga in; förövra; gripa; lägga till; spela in; ta fast; tillfångata
catch fatta; finna; ; fånga; gripa; skaffa sig charmera; dupera; ertappa; fatta tag i; fånga; förtrolla; greppa; gripa; gripa tag i; jaga; knycka bort; ta; ta fast; ta ifrån; ta tag i
comprehend begripa; fatta; förstå; greppa; inse
contain fatta; göra klart för sig; inse försegla; inkludera; innefatta; inräkna; räkna in
contract fatta; finna; ; skaffa sig dra ihop sig; dra samman; kontrahera; kontraktera
get begripa; fatta; finna; ; förstå; greppa; inse; skaffa sig dra; fara åt helvete; ; försvinna; inbringa; stick; ta
get hold of angripa; fatta; gripa; ta fasta på få tag i; få tag på; lägga vantarna på
get one's hands on angripa; fatta; gripa; ta fasta på
get to know fatta; göra klart för sig; inse bli bekant med; lära känna; möta
grasp begripa; fatta; förstå; greppa; göra klart för sig; inse fånga; greppa; gripa om; hålla fast; hålla i; knycka bort; ta; ta ifrån
hold fatta; göra klart för sig; inse arrestera; behålla; fånga; fångsla; gripa; gälla; hålla; hålla fast; hålla stånd; hålla vid; inte släppa; parkera; samtalsparkering; stå fast; stå kvar; sätta i fängelse
lay one's hands on angripa; fatta; gripa; ta fasta på belägga; få tag i; få tag på; lyckas få tag på; lägga beslag på; lägga vantarna på; ta i besittning
obtain angripa; fatta; gripa; ta fasta på bekomma; erhålla; förvärva; inbringa; inhandla; köpa; lyckats få; uppnå
realise fatta; göra klart för sig; inse förverkliga; inse; realisera; åstadkomma
realize fatta; göra klart för sig; inse förverkliga; inse; realisera; åstadkomma
receive fatta; finna; ; skaffa sig acceptera; emotta; erhålla; fånga på vägen; lära; motta; mottaga
receive for one's portion angripa; fatta; gripa; ta fasta på
seize angripa; fatta; fånga; gripa; ta fasta på arrestera; belägga; beslagta; ertappa; fånga; förvärva; förövra; greppa; gripa; gripa om; hålla fast; hålla i; knycka bort; konfiskera; kärva; lyckas få tag på; lägga beslag på; servera sig själv; ta; ta fast; ta i besittning; ta ifrån; överväldigad av
seize upon angripa; fatta; gripa; ta fasta på förvärva
understand begripa; fatta; förstå; greppa; inse förstå; se igenom; skaffa sig upplysningar om; tolka
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
capture erövring; fängsel; infångande; uppbringa
catch aber; fiskfångst; infånga; taga; tillfånga; uppfånga
comprehend inbegripa
contain innehålla
contract affärsavtal; avslut; entreprenad
get haja
get hold of underfund
get to know bekanta
hold fäste; inneha
obtain tillvinna; utverka
realise genomföra
realize genomföra
receive anamma; bemöta; undfå
seize beslagtaga; mät; uppbringa
seize upon fasta
understand utläsa

Synoniemen voor "fatta":


Wiktionary: fatta

fatta
verb
 1. to understand
 2. to grip
 3. hear completely
 4. colloquial: understand
 5. to perceive and understand (jump)
 6. to intercept an object in the air etc. (jump)
 7. to grab with the hands
 8. to realise something

Cross Translation:
FromToVia
fatta take nemen — iets vastpakken met de handen
fatta comprehend; understand begreifen — etwas oder jemanden mit dem Verstand erfassen
fatta realise; conceive; realize; compass; comprehend; detect erfassen — (transitiv) das wesentliche einer Sache verstehen
fatta grasp fassen — etwas greifen und festhalten
fatta get; twig kapierentransitiv: (umgangssprachlich): verstehen
fatta grab packen — jemanden oder etwas mit den Händen oder Ähnlichem, mit einem Werkzeug ergreifen, anfassen
fatta get schaltenumgangssprachlich, insbesondere im Perfekt: etwas verstehen, eine Situation begreifen, auf etwas reagieren
fatta understand comprendre — Saisir le sens
fatta take prendre — Saisir, mettre en sa main

Verwante vertalingen van fatta