Overzicht
Zweeds naar Engels:   Meer gegevens...
 1. göra i ordning:
 2. Wiktionary:


Zweeds

Uitgebreide vertaling voor göra i ordning (Zweeds) in het Engels

göra i ordning:

göra i ordning werkwoord (gör i ordning, gjorde i ordning, gjort i ordning)

 1. göra i ordning (fixa)
  to finish; to fix; to have finished; to have ended
  • finish werkwoord (finishes, finished, finishing)
  • fix werkwoord (fixes, fixed, fixing)
  • have finished werkwoord (has finished, had finished, having finished)
  • have ended werkwoord (has ended, had ended, having ended)
 2. göra i ordning (ordna; reglera; se till)
  to arrange; to regulate; to settle; to order; to fix
  • arrange werkwoord (arranges, arranged, arranging)
  • regulate werkwoord (regulates, regulated, regulating)
  • settle werkwoord (settles, settled, settling)
  • order werkwoord (orders, ordered, ordering)
  • fix werkwoord (fixes, fixed, fixing)
 3. göra i ordning (förbereda; iordningställa)
  to prepare
  • prepare werkwoord (prepares, prepared, preparing)

Conjugations for göra i ordning:

presens
 1. gör i ordning
 2. gör i ordning
 3. gör i ordning
 4. gör i ordning
 5. gör i ordning
 6. gör i ordning
imperfekt
 1. gjorde i ordning
 2. gjorde i ordning
 3. gjorde i ordning
 4. gjorde i ordning
 5. gjorde i ordning
 6. gjorde i ordning
framtid 1
 1. kommer att göra i ordning
 2. kommer att göra i ordning
 3. kommer att göra i ordning
 4. kommer att göra i ordning
 5. kommer att göra i ordning
 6. kommer att göra i ordning
framtid 2
 1. skall göra i ordning
 2. skall göra i ordning
 3. skall göra i ordning
 4. skall göra i ordning
 5. skall göra i ordning
 6. skall göra i ordning
conditional
 1. skulle göra i ordning
 2. skulle göra i ordning
 3. skulle göra i ordning
 4. skulle göra i ordning
 5. skulle göra i ordning
 6. skulle göra i ordning
perfekt particip
 1. har gjort i ordning
 2. har gjort i ordning
 3. har gjort i ordning
 4. har gjort i ordning
 5. har gjort i ordning
 6. har gjort i ordning
imperfekt particip
 1. hade gjort i ordning
 2. hade gjort i ordning
 3. hade gjort i ordning
 4. hade gjort i ordning
 5. hade gjort i ordning
 6. hade gjort i ordning
blandad
 1. gör i ordning!
 2. gör i ordning!
 3. görande i ordning
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Vertaal Matrix voor göra i ordning:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
finish avsluta; faner; fanerskiva; fasad; fernissa; finputsa; göra färdigt; lägga sista handen på; prata till punkt; prata till slut; slut; slutreplik; tala färdigt; ända
fix baklås; pattställning; stockning
order Z-ordning; anvisning; band; befallning; beställning; dekoration; dekorering; föreskrift; instruktion; kommando; orden; ordensband; order; regelbundenhet; regelmässighet; stickreplik; tjänsteuppdrag; undervisning; uppdrag; uppgift; vink; z-ordning
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
arrange göra i ordning; ordna; reglera; se till anordna; arrangera; dekorera hemmet; indela; inrikta huset; installera; komma överens om; koordinera; ordna; organisera; orkestrera; rangera; reda ut; samordna; sortera; ställa till med
finish fixa; göra i ordning använda upp; avsluta; besluta; bestämma; bli färdig med; bättra på; dekorera; dricka; dricka upp; fullborda; fullfölja tävlingen; färdigställa; få det gjort; få det ur världen; föra till ett slut; garnera; göra fullständig; göra klart; komma i mål; komma till en ände; komma till ett slut; komplettera; pryda; rensa ut; sluta; slutföra; städa ur; ta kål på; tala ut; tömma; utsira; äta; äta upp
fix fixa; göra i ordning; ordna; reglera; se till anpassa; avsluta; avstämma; binda; binda fast vid ett rep; fixa; fixera; fästa; få det gjort; få det ur världen; godgöra; göra bra; iståndsätta; justera; klara; klara av; knyta; knäppa; korrigera; laga; ordna; orka; orka med; reparera; ställa tillrätta; sätta fast; veckla av; återställa
have ended fixa; göra i ordning avsluta; färdigställa; få färdig; göra färdig; ha gjort färdigt
have finished fixa; göra i ordning avsluta; färdigställa; få färdig; göra färdig; ha gjort färdigt
order göra i ordning; ordna; reglera; se till befalla; beordra; beställa; bestämma; diktera; diktera ett brev; föra befälet över; föra kommando över; föreskriva; förestava; förordna; ge uppdrag; gruppera; indela; katalogisera; klassifiera; kommandera; kommendera; kungöra; ordna; påbjuda; ringa till; sortera
prepare förbereda; göra i ordning; iordningställa bereda; bibringa; designa; förbereda; göra redo; instruera; introducera; koka; konstruera; laga; lära ut; preparera; skapa; tillreda; tillrusta; träffa förberedelser; träna; undervisa; uppfinna; utprova; utrusta
regulate göra i ordning; ordna; reglera; se till avpassa; inrätta; normera; ordna; reglera; standardisera; styra
settle göra i ordning; ordna; reglera; se till avgöra; betala; betala en räkning; bli sams; bosätta sig; efterbetala; etablera sig själv; förlika; försona; göra upp; jämna; jämna ut; klara upp; kolonisera; komma överens; placera; slå sig ner; stadga sig
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
arrange disponera; föranstalta; inordna; klarera
finish absolvera; avsluta; fullborda; tillända; ytbehandling
fix greja; kirra
order föreläggande; förskriva; förständiga; rekvisition; tillsägelse; tinga
prepare anrätta; tillaga
regulate reglementera
settle bilägga; bosätta

Wiktionary: göra i ordning


Cross Translation:
FromToVia
göra i ordning provide bereitstellen — dafür sorgen, dass jemand etwas benutzen kann; jemanden etwas zur Verfügung bereithalten

Verwante vertalingen van göra i ordning