Overzicht


Zweeds

Uitgebreide vertaling voor känna (Zweeds) in het Engels

känna:

känna werkwoord (känner, kännde, kännt)

 1. känna (veta)
  to know; to be informed
  • know werkwoord (knows, knew, knowing)
  • be informed werkwoord (is informed, being informed)
 2. känna (vara bekant med)
  to be acquainted with
 3. känna
  to feel
  • feel werkwoord (feels, felt, feeling)
 4. känna
  cause emotions; to touch; to move
 5. känna (erfara; uppleva)
  to experience; to encounter; to feel
  • experience werkwoord (experiences, experienced, experiencing)
  • encounter werkwoord (encounters, encountered, encountering)
  • feel werkwoord (feels, felt, feeling)
 6. känna (märka; ana; förstå; uppfatta)
  to see; to feel; to perceive; to notice; to sense; to observe
  • see werkwoord (sees, saw, seeing)
  • feel werkwoord (feels, felt, feeling)
  • perceive werkwoord (perceives, perceived, perceiving)
  • notice werkwoord (notices, noticed, noticing)
  • sense werkwoord (senses, sensed, sensing)
  • observe werkwoord (observes, observed, observing)
 7. känna (vidröra)
  to feel
  – grope or feel in search of something 1
  • feel werkwoord (feels, felt, feeling)
   • He felt for his wallet1
  to grope
  – feel about uncertainly or blindly 1
  • grope werkwoord (gropes, groped, groping)
   • She groped for her glasses in the darkness of the bedroom1
  to touch
  – make physical contact with, come in contact with 1
  • touch werkwoord (touches, touched, touching)
   • She never touched her husband1

Conjugations for känna:

presens
 1. känner
 2. känner
 3. känner
 4. känner
 5. känner
 6. känner
imperfekt
 1. kännde
 2. kännde
 3. kännde
 4. kännde
 5. kännde
 6. kännde
framtid 1
 1. kommer att känna
 2. kommer att känna
 3. kommer att känna
 4. kommer att känna
 5. kommer att känna
 6. kommer att känna
framtid 2
 1. skall känna
 2. skall känna
 3. skall känna
 4. skall känna
 5. skall känna
 6. skall känna
conditional
 1. skulle känna
 2. skulle känna
 3. skulle känna
 4. skulle känna
 5. skulle känna
 6. skulle känna
perfekt particip
 1. har kännt
 2. har kännt
 3. har kännt
 4. har kännt
 5. har kännt
 6. har kännt
imperfekt particip
 1. hade kännt
 2. hade kännt
 3. hade kännt
 4. hade kännt
 5. hade kännt
 6. hade kännt
blandad
 1. känn!
 2. känn!
 3. kännd
 4. kännande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Vertaal Matrix voor känna:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
encounter möte; sammankomst
experience erfarenhet; kunskap; praktik; rutin; rön; upplevelse; upptäcka
move drag; manöver; skenfäktning; speldrag
notice avsked; hyresuppsägning; kungörelse; något som är uppmärksammat; tillkännagivande; uppklarning; upplysning; uppsägning; uppsägningsnotis
observe observation
sense andemening; avsikt; betydelse; eftertanke; förstånd; innebörd; innehåll; intelligens; mening; mental förmåga; mental kapacitet; reflektion; tendens; ånger
touch aning; anstrykning; beröring; berörning; klatsch; kontakt; kontakta; känsla; lätt slag; lätt stöt; rörning; ton
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
be acquainted with känna; vara bekant med
be informed känna; veta
cause emotions känna
encounter erfara; känna; uppleva
experience erfara; känna; uppleva erfara; uppleva
feel ana; erfara; förstå; känna; märka; uppfatta; uppleva; vidröra hysa sympati för; sympatisera
grope känna; vidröra
know känna; veta
move känna ambulera; beröra; flytta; flytta bort; förflytta; ge sig iväg; ; gå till; lyfta bort; lyfta över; omlokalisera; råka; röra; sätta igång; träffa; tvångsförflytta; åka vidare
notice ana; förstå; känna; märka; uppfatta bekräfta; bli medveten om; hitta; hålla isär; lägga märke till; märka; notera; observera; se; skåda; uppmärksamma
observe ana; förstå; känna; märka; uppfatta betrakta; bevaka; bevittna; hålla ett öga på; iaktta; kolla; komma fram; lägga märke till; märka; närvara; observera; se; synas; titta på; uppmärksamma; åse; åskåda; övervara
perceive ana; förstå; känna; märka; uppfatta bevittna; bli medveten om; hitta; hålla isär; notera; närvara; observera; se; skåda; uppmärksamma; övervara
see ana; förstå; känna; märka; uppfatta betrakta; bli medveten om; hitta; hålla isär; inspektera; notera; observera; se; skåda; titta på; undersöka; uppmärksamma; visitera; åskåda
sense ana; förstå; känna; märka; uppfatta ana i förväg; bli medveten om; få reda på; förvänta sig; hitta; hålla isär; känna på sig; lukta; vänta sig
touch känna; vidröra angå; bekymra; beröra; gälla; mäta sig med; nå upp till; råka; röra; snudda vid; träffa; vidröra
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
encounter sammandrabbning; träffning
experience kunnighet
feel kännas
move avflytta; förflytta; försätta; jämka; rucka; åtgärd
notice avi; beakta; förmärka; märkas; notis; uppsägningstid; varsebli; varsna
observe anmärka; beakta; efterleva; varsebli; varsna
perceive varse
see bese; biskopsstift; biskopsämbete
sense bemärkelse; vett
touch beröra; nudd; tusch; vigga
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
sense sensoriskt; sensuell; sensuellt; sinnes; sinnligt

Synoniemen voor "känna":


Wiktionary: känna

känna
verb
 1. be acquainted or familiar with
 2. -
 3. transitive: to experience an emotion or other mental state about

Cross Translation:
FromToVia
känna sense; experience empfinden — mit den menschlichen Sinnen (etwas) spüren oder wahrnehmen
känna feel; sense fühlen — sich selbst in einem bestimmten Zustand wahrnehmen
känna sense; feel fühlen — per Tastsinn bzw. allgemein über die Haut wahrnehmen oder erkunden
känna have hegen — (transitiv): in sich tragen; bewusst bewahren
känna know kennen — mit jemand bekannt sein
känna know connaîtrefaire ou avoir fait l’expérience permettant une représentation mentale de quelque chose ou quelqu’un, avoir l’idée, la notion d’une personne ou d’une chose.
känna feel; experience; sense ressentir — Sentir, éprouver.
känna test éprouver — Ressentir, connaître par expérience, tant au sens physique qu’au sens moral.

Verwante vertalingen van känna