Zweeds

Uitgebreide vertaling voor kraft (Zweeds) in het Engels

kraft:

kraft [-en] zelfstandig naamwoord

 1. kraft (styrka)
  the fortitude; the courage; the fibre; the fiber
  • fortitude [the ~] zelfstandig naamwoord
  • courage [the ~] zelfstandig naamwoord
  • fibre [the ~] zelfstandig naamwoord, Brits
  • fiber [the ~] zelfstandig naamwoord, Amerikaans
 2. kraft (förmåga; makt; färdighet; ork)
  the capacity; the ability; the power
  • capacity [the ~] zelfstandig naamwoord
  • ability [the ~] zelfstandig naamwoord
  • power [the ~] zelfstandig naamwoord
 3. kraft (energi; fart; initiativ; kläm)
  the impetus; the momentum; the drive
  • impetus [the ~] zelfstandig naamwoord
  • momentum [the ~] zelfstandig naamwoord
  • drive [the ~] zelfstandig naamwoord
 4. kraft (spänstighet; styrka)
  the strength; the vigour; the intensity; the power; the vigor
  • strength [the ~] zelfstandig naamwoord
  • vigour [the ~] zelfstandig naamwoord, Brits
  • intensity [the ~] zelfstandig naamwoord
  • power [the ~] zelfstandig naamwoord
  • vigor [the ~] zelfstandig naamwoord, Amerikaans
 5. kraft (muskelstyrka)
  the muscularity; the forcefulness
 6. kraft (effektfullhet; eftertryck; gripande allvar; verkningsfullhet)
  the grandeur; the grandiosity; the impressiveness; the majesty; the haughtiness; the pride
 7. kraft
  the power
  – Strength exerted; might. 1
  • power [the ~] zelfstandig naamwoord

Vertaal Matrix voor kraft:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
ability färdighet; förmåga; kraft; makt; ork begåvelse; duglighet; färdighet; förmåga; häst styrka; konstskap; kunskap; möjlighet; möjligheten; möjligheter; passad; sakkunnighet; sakkunskap; skicklighet; talang
capacity färdighet; förmåga; kraft; makt; ork begåvelse; duglighet; förmåga; häst styrka; innehåll; kapacitet; kompetens; möjlighet; potential; sakkunnighet; sakkunskap; skicklighet; styrka; talang; volym
courage kraft; styrka förvägenhet; gallanteri; mod; spänstighet; styrka; tapperhet; vigör; våghalsighet
drive energi; fart; initiativ; kläm; kraft begär; bilresa; diskenhet; drift; drivkraft; energi; enhet; exkursion; fart; ingång; kampanj; köra; lyft; motor; människojakt; puff uppåt; resa; ridtur; starkt behov; tripp; tur; uppsving; utflykt; åktur
fiber kraft; styrka fiber; filament
fibre kraft; styrka fiber; filament
forcefulness kraft; muskelstyrka
fortitude kraft; styrka
grandeur effektfullhet; eftertryck; gripande allvar; kraft; verkningsfullhet
grandiosity effektfullhet; eftertryck; gripande allvar; kraft; verkningsfullhet
haughtiness effektfullhet; eftertryck; gripande allvar; kraft; verkningsfullhet arrogans; dryghet; förmätenhet; hödragenhet; högmod; högmodighet; själv tillfredställelse; stolthet; storstinnt; överlägsenhet; övermod; övermodighet
impetus energi; fart; initiativ; kläm; kraft drivkraft; energi; fart; lyft; puff uppåt; uppsving
impressiveness effektfullhet; eftertryck; gripande allvar; kraft; verkningsfullhet
intensity kraft; spänstighet; styrka glöd; grad; häftighet; intensitet; iver; våldsamhet
majesty effektfullhet; eftertryck; gripande allvar; kraft; verkningsfullhet
momentum energi; fart; initiativ; kläm; kraft drivkraft; energi; fart; iver; lyft; puff uppåt; uppsving
muscularity kraft; muskelstyrka
power färdighet; förmåga; kraft; makt; ork; spänstighet; styrka auktorisation; auktoritet; bemyndigande; elektrisk ström; elkraft; energi; fullmakt; ha befogenhet; herravälde; makt; makthavare; myndighet; ström; styrka; övervälde
pride effektfullhet; eftertryck; gripande allvar; kraft; verkningsfullhet djärvhet; dryghet; hödragenhet; högmod; högsinthet; morskhet; oförskräckthet; stolthet; ära; ärokänsla; överlägsenhet
strength kraft; spänstighet; styrka bestämdhet; drivkraft; energi; fart; stark sida; styrka; vigör; våldsamhet
vigor kraft; spänstighet; styrka förvägenhet; gallanteri; iver; mod; spänstighet; styrka; tapperhet; vigör; våghalsighet
vigour kraft; spänstighet; styrka förvägenhet; gallanteri; iver; mod; spänstighet; styrka; tapperhet; vigör; våghalsighet
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
drive driva; driva på; egga upp; hetsa; jaga på; köra; köra hästar; piska på; påla; sitta vid ratten; skynda på; sporra; styra
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
ability kunnande
capacity prestationsförmåga; rymd
courage mannamod
drive drive; framstöt; ratta; tränga
impressiveness pondus
majesty majestät
power våld
strength hållfasthet; styrkegrad

Synoniemen voor "kraft":


Wiktionary: kraft

kraft
noun
 1. physical quantity that denotes ability to accelerate a body
 2. anything that is able to make a big change in person or thing
 3. physical force or strength
verb
 1. to give strength or ability to; to make firm and strong

Cross Translation:
FromToVia
kraft force kracht — een uitwendige oorzaak die ongehinderd door andere krachten de bewegingstoestand van een lichaam verandert
kraft force KraftPhysik, Mechanik: Größe, die je größer desto mehr den Bewegungszustand eines Körpers verändert oder ihn deformiert, und von deren Zustandekommen die Mechanik absehen kann
kraft potency; power Kraft — das menschliche Vermögen (körperliche, schöpferische Kraft)
kraft power; potency Kraft — etwas den Dingen Innewohnendes (heilende Kraft)
kraft force; strength; might; power; vigour forcefaculté naturelle d’agir vigoureusement, en particulier en parlant de l’homme et des animaux.
kraft power; force; puissance puissancepouvoir d’imposer son autorité.
kraft substance; matter; stuff substance — philosophie|fr Ce qui subsister par soi-même, indépendamment de tout accident.

Verwante vertalingen van kraft