Overzicht


Zweeds

Uitgebreide vertaling voor lista (Zweeds) in het Engels

lista:

lista [-en] zelfstandig naamwoord

 1. lista (uppteckning; förteckning; protokoll)
  the report; the list; the record
  • report [the ~] zelfstandig naamwoord
  • list [the ~] zelfstandig naamwoord
  • record [the ~] zelfstandig naamwoord
 2. lista (topplista; hit lista)
  the chart; the top list; the hit parade
  • chart [the ~] zelfstandig naamwoord
  • top list [the ~] zelfstandig naamwoord
  • hit parade [the ~] zelfstandig naamwoord
 3. lista
  the list
  – A collection of links to items (such as files, folders, or even other lists). You can create a list to help you find or organize information on your computer. 1
  • list [the ~] zelfstandig naamwoord
 4. lista
  the list
  – A table of records located in the main area for each entity in the user interface. 1
  • list [the ~] zelfstandig naamwoord
 5. lista
  the list; the SharePoint list
  – A Web site component that stores and displays information that users can add to by using their browsers. 1
 6. lista
  the list
  – An administrator-defined customization that enables users to classify objects such as incidents, change requests, activities, or configuration items. For example, a list might be "Location" or "Organization." 1
  • list [the ~] zelfstandig naamwoord
 7. lista
  the list
  – A module someone can add to their Windows Live Space to contain personal interest items such as music, books, and movies. 1
  • list [the ~] zelfstandig naamwoord

lista werkwoord (listar, listade, listat)

 1. lista (skriva ner; anteckna; notera)
  to register; to book; to record; to note; to write down; to note down; to inscribe; to list; to enter into
  • register werkwoord (registers, registered, registering)
  • book werkwoord (books, booked, booking)
  • record werkwoord (records, recorded, recording)
  • note werkwoord (notes, noted, noting)
  • write down werkwoord (writes down, wrote down, writing down)
  • note down werkwoord (notes down, noted down, noting down)
  • inscribe werkwoord (inscribes, inscribed, inscribing)
  • list werkwoord (lists, listed, listing)
  • enter into werkwoord (enters into, entered into, entering into)
 2. lista (räkna upp)
  to enumerate; to mention; to list; to name
  • enumerate werkwoord (enumerates, enumerated, enumerating)
  • mention werkwoord (mentions, mentioned, mentioning)
  • list werkwoord (lists, listed, listing)
  • name werkwoord (names, named, naming)
 3. lista (tala om)
  to mention; to list
  • mention werkwoord (mentions, mentioned, mentioning)
  • list werkwoord (lists, listed, listing)

Conjugations for lista:

presens
 1. listar
 2. listar
 3. listar
 4. listar
 5. listar
 6. listar
imperfekt
 1. listade
 2. listade
 3. listade
 4. listade
 5. listade
 6. listade
framtid 1
 1. kommer att lista
 2. kommer att lista
 3. kommer att lista
 4. kommer att lista
 5. kommer att lista
 6. kommer att lista
framtid 2
 1. skall lista
 2. skall lista
 3. skall lista
 4. skall lista
 5. skall lista
 6. skall lista
conditional
 1. skulle lista
 2. skulle lista
 3. skulle lista
 4. skulle lista
 5. skulle lista
 6. skulle lista
perfekt particip
 1. har listat
 2. har listat
 3. har listat
 4. har listat
 5. har listat
 6. har listat
imperfekt particip
 1. hade listat
 2. hade listat
 3. hade listat
 4. hade listat
 5. hade listat
 6. hade listat
blandad
 1. lista!
 2. lista!
 3. listad
 4. listande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Vertaal Matrix voor lista:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
SharePoint list lista
book bok; bok att läsa; häfte; kompendium
chart hit lista; lista; topplista diagram
hit parade hit lista; lista; topplista hitlista; listor
list förteckning; lista; protokoll; uppteckning arméregister; bord; häl; klack; medlemsregister; resumé; sammandrag; översikt
name anseende; benämning; namn; predikat; reputation; ryckte; rykte; sort; term; titel; varumärke
note affärsanteckning; affärsnotering; anmärkning; anteckning; certifikat; intonation; kladd; kladdande; klang; kluddande; kort brev; ljud; musikaliskt nottecken; not; notering; papperspengar; tecken; timbre; ton; tonhöjd; tonsäkerhet
record förteckning; lista; protokoll; uppteckning anteckning; grammofonskiva; kommentera; lp; lp skiva; långspelande grammofonskiva; notering; post; rekord; reportage; skiva
register byrå för borgerlig vigsel; förteckning; medlemsregister; register; registreringskontor; valförteckning; vallista
report förteckning; lista; protokoll; uppteckning anklagelse; anmärkning; anteckning; budskap; kommentera; kungörelser; meddelande; meddelanden; notering; nyhet; nyheter; rapport; reportage; skrift; tecken; tidender; tidning; tidskrift; tillkännagivanden; uppsats; väcka åtal mot
top list hit lista; lista; topplista hitlista
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
book anteckna; lista; notera; skriva ner bokföra; enrollera; notera; protokollföra; registrera; skriva ner; värva
enter into anteckna; lista; notera; skriva ner anknyta sig till; ge sig in i; gå in i; gå med i; inlåta sig i; inträda; komma in; registrera sig; skriva in sig
enumerate lista; räkna upp
inscribe anteckna; lista; notera; skriva ner enrollera; ingravera; låta värva sig; påmönstra; registrera; registrera sig; rista in; ta del i; trycka; värva
list anteckna; lista; notera; räkna upp; skriva ner; tala om ange; sammanställa en lista
mention lista; räkna upp; tala om kalla; nämna; tala om
name lista; räkna upp benämna; döpa; kalla; nämna
note anteckna; lista; notera; skriva ner
note down anteckna; lista; notera; skriva ner
record anteckna; lista; notera; skriva ner anteckna; avfatta skriftligt; avhålla sig; avstå; bokföra; hålla tillbaka; införa; notera; protokollföra; skriva ner; uppta; uppteckna
register anteckna; lista; notera; skriva ner anmäla; anmäla sig; anteckna; avfatta skriftligt; enrollera; föra in; indexreglera; inträda; kartlägga; låta värva sig; mänstra på; notera; påmönstra; registrera; registrera sig; skriva in; skriva in sig; skriva ner; ta del i; värva
report berätta; berätta sagor; beskriva; fördöma; förklara; informera; meddela; rapportera; reportera; skildra; återberätta
write down anteckna; lista; notera; skriva ner notera; skriva ner
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
book boka; bokverk; inboka
chart kartera
enter into inlåta
enumerate uppräkna
mention andraga; omnämna; omnämnande; omtala
name designera; namnge; namngiva; nämna; uppkalla
note annotation; nottecken; obs
note down annotera; förteckna
record banda; grammofonplatta; inspela; intala; redovisa; rekordartad; urkund
register diarium; inregistrera; reka; spjäll; stilvärde
report föredragning; förljudande; förspörja; inberätta; inrapportera; referat
write down nedskriva; nedteckna

Synoniemen voor "lista":


Wiktionary: lista

lista
noun
 1. -
 2. register or roll of paper
 3. official statement
 4. an official or public document
 5. a list of names

Cross Translation:
FromToVia
lista chart ChartPlural, Musik: eine Liste von Hits, die nach deren Beliebtheit sortiert ist
lista list Liste — ein schriftliches Verzeichnis, in dem mehrere Punkte in einer bestimmten Reihenfolge aufgeführt sind
lista list ListeInformatik: Bezeichnung für eine Aufzählung

Verwante vertalingen van lista