Zweeds

Uitgebreide vertaling voor notera (Zweeds) in het Engels

notera:

notera werkwoord (noterar, noterade, noterat)

 1. notera (skåda; se; uppmärksamma; bli medveten om)
  to see; to notice; to perceive; to become aware of; to behold; to see in
  • see werkwoord (sees, saw, seeing)
  • notice werkwoord (notices, noticed, noticing)
  • perceive werkwoord (perceives, perceived, perceiving)
  • become aware of werkwoord (becomes aware of, becoming aware of)
  • behold werkwoord (beholds, beholding)
  • see in werkwoord (sees in, saw in, seeing in)
 2. notera (märka; lägga märke till)
  to notice
  • notice werkwoord (notices, noticed, noticing)
 3. notera (vara uppmärksam på)
 4. notera (lägga märke till; uppmärksamma)
 5. notera (skriva ner; lista; anteckna)
  to register; to book; to record; to note; to write down; to note down; to inscribe; to list; to enter into
  • register werkwoord (registers, registered, registering)
  • book werkwoord (books, booked, booking)
  • record werkwoord (records, recorded, recording)
  • note werkwoord (notes, noted, noting)
  • write down werkwoord (writes down, wrote down, writing down)
  • note down werkwoord (notes down, noted down, noting down)
  • inscribe werkwoord (inscribes, inscribed, inscribing)
  • list werkwoord (lists, listed, listing)
  • enter into werkwoord (enters into, entered into, entering into)
 6. notera (skriva ner)
  to write down; to register; to declare; to take down
  • write down werkwoord (writes down, wrote down, writing down)
  • register werkwoord (registers, registered, registering)
  • declare werkwoord (declares, declared, declaring)
  • take down werkwoord (takes down, took down, taking down)
 7. notera (skriva ner)
  to write down
  • write down werkwoord (writes down, wrote down, writing down)
 8. notera (protokollföra; bokföra; skriva ner)
  to record; to book; to set down; to put on record
  • record werkwoord (records, recorded, recording)
  • book werkwoord (books, booked, booking)
  • set down werkwoord (sets down, set down, setting down)
  • put on record werkwoord (puts on record, put on record, putting on record)

Conjugations for notera:

presens
 1. noterar
 2. noterar
 3. noterar
 4. noterar
 5. noterar
 6. noterar
imperfekt
 1. noterade
 2. noterade
 3. noterade
 4. noterade
 5. noterade
 6. noterade
framtid 1
 1. kommer att notera
 2. kommer att notera
 3. kommer att notera
 4. kommer att notera
 5. kommer att notera
 6. kommer att notera
framtid 2
 1. skall notera
 2. skall notera
 3. skall notera
 4. skall notera
 5. skall notera
 6. skall notera
conditional
 1. skulle notera
 2. skulle notera
 3. skulle notera
 4. skulle notera
 5. skulle notera
 6. skulle notera
perfekt particip
 1. har noterat
 2. har noterat
 3. har noterat
 4. har noterat
 5. har noterat
 6. har noterat
imperfekt particip
 1. hade noterat
 2. hade noterat
 3. hade noterat
 4. hade noterat
 5. hade noterat
 6. hade noterat
blandad
 1. notera!
 2. notera!
 3. noterad
 4. noterande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Vertaal Matrix voor notera:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
book bok; bok att läsa; häfte; kompendium
list arméregister; bord; förteckning; häl; klack; lista; medlemsregister; protokoll; resumé; sammandrag; uppteckning; översikt
note affärsanteckning; affärsnotering; anmärkning; anteckning; certifikat; intonation; kladd; kladdande; klang; kluddande; kort brev; ljud; musikaliskt nottecken; not; notering; papperspengar; tecken; timbre; ton; tonhöjd; tonsäkerhet
notice avsked; hyresuppsägning; kungörelse; något som är uppmärksammat; tillkännagivande; uppklarning; upplysning; uppsägning; uppsägningsnotis
record anteckning; förteckning; grammofonskiva; kommentera; lista; lp; lp skiva; långspelande grammofonskiva; notering; post; protokoll; rekord; reportage; skiva; uppteckning
register byrå för borgerlig vigsel; förteckning; medlemsregister; register; registreringskontor; valförteckning; vallista
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
become aware of bli medveten om; notera; se; skåda; uppmärksamma bli medveten om; hitta; hålla isär
behold bli medveten om; notera; se; skåda; uppmärksamma
book anteckna; bokföra; lista; notera; protokollföra; skriva ner enrollera; registrera; värva
declare notera; skriva ner avge; betyga; deklarera; förklara; förkunna; proklamera; tillkännagiva; upge
enter into anteckna; lista; notera; skriva ner anknyta sig till; ge sig in i; gå in i; gå med i; inlåta sig i; inträda; komma in; registrera sig; skriva in sig
inscribe anteckna; lista; notera; skriva ner enrollera; ingravera; låta värva sig; påmönstra; registrera; registrera sig; rista in; ta del i; trycka; värva
list anteckna; lista; notera; skriva ner ange; lista; räkna upp; sammanställa en lista; tala om
note anteckna; lista; notera; skriva ner
note down anteckna; lista; notera; skriva ner
notice bli medveten om; lägga märke till; märka; notera; se; skåda; uppmärksamma ana; bekräfta; bli medveten om; förstå; hitta; hålla isär; känna; lägga märke till; märka; observera; uppfatta; uppmärksamma
pay attention to notera; vara uppmärksam på akta sig; passa på; vara alert; vara försiktig; vara noga; vara uppmerksam
pay heed to lägga märke till; notera; uppmärksamma
perceive bli medveten om; notera; se; skåda; uppmärksamma ana; bevittna; bli medveten om; förstå; hitta; hålla isär; känna; märka; närvara; observera; uppfatta; övervara
put on record bokföra; notera; protokollföra; skriva ner
record anteckna; bokföra; lista; notera; protokollföra; skriva ner anteckna; avfatta skriftligt; avhålla sig; avstå; hålla tillbaka; införa; skriva ner; uppta; uppteckna
register anteckna; lista; notera; skriva ner anmäla; anmäla sig; anteckna; avfatta skriftligt; enrollera; föra in; indexreglera; inträda; kartlägga; låta värva sig; mänstra på; påmönstra; registrera; registrera sig; skriva in; skriva in sig; skriva ner; ta del i; värva
see bli medveten om; notera; se; skåda; uppmärksamma ana; betrakta; bli medveten om; förstå; hitta; hålla isär; inspektera; känna; märka; observera; se; titta på; undersöka; uppfatta; visitera; åskåda
see in bli medveten om; notera; se; skåda; uppmärksamma
set down bokföra; notera; protokollföra; skriva ner lägga ner; sätta ner
take down notera; skriva ner förstöra; göra sönder; låta springa över klivan; nedlägga; protokollföra; skjuta ned; skriva ner; skriva protokoll; sticka ned; ta ned; ta ner
take notice of lägga märke till; notera; uppmärksamma; vara uppmärksam på
write down anteckna; lista; notera; skriva ner
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
book boka; bokverk; inboka
declare förtulla
enter into inlåta
note annotation; nottecken; obs
note down annotera; förteckna
notice avi; beakta; förmärka; märkas; notis; uppsägningstid; varsebli; varsna
pay attention to beakta
perceive varse
record banda; grammofonplatta; inspela; intala; redovisa; rekordartad; urkund
register diarium; inregistrera; reka; spjäll; stilvärde
see bese; biskopsstift; biskopsämbete
take down annotera; kväsa
write down nedskriva; nedteckna
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
set down dokumenterat; uppskriven; uppskrivet

Synoniemen voor "notera":


Wiktionary: notera

notera
Cross Translation:
FromToVia
notera gloss glossieren — (transitiv) Linguistik: ein schwieriges Wort, eine schwierige Textstelle durch eine Zusatzbemerkung (eine Glosse) erläutern
notera make a note; note down notieren — etwas auf (auf Papier oder Ähnlichem oder elektronisch) aufzeichnen oder aufschreiben
notera quote notieren — aktuellen Aktienkurs haben
notera make a note; note; write down notermarquer d’un trait dans un livre, dans un écrit.