Zweeds

Uitgebreide vertaling voor ordna (Zweeds) in het Engels

ordna:

ordna werkwoord (ordnar, ordnade, ordnat)

 1. ordna (göra i ordning; reglera; se till)
  to arrange; to regulate; to settle; to order; to fix
  • arrange werkwoord (arranges, arranged, arranging)
  • regulate werkwoord (regulates, regulated, regulating)
  • settle werkwoord (settles, settled, settling)
  • order werkwoord (orders, ordered, ordering)
  • fix werkwoord (fixes, fixed, fixing)
 2. ordna (beställa)
  to ordain; to order; to charge
  • ordain werkwoord (ordains, ordained, ordaining)
  • order werkwoord (orders, ordered, ordering)
  • charge werkwoord (charges, charged, charging)
 3. ordna (indela)
  to arrange; to order; to put in order; to range
  • arrange werkwoord (arranges, arranged, arranging)
  • order werkwoord (orders, ordered, ordering)
  • put in order werkwoord (puts in order, put in order, putting in order)
  • range werkwoord (ranges, ranged, ranging)
 4. ordna (arkivera; spara; förvara)
  archivate; to store; to file; to organize; to organise
  • archivate werkwoord
  • store werkwoord (stores, stored, storing)
  • file werkwoord (files, filed, filing)
  • organize werkwoord, Amerikaans (organizes, organized, organizing)
  • organise werkwoord, Brits
  to document
  – record in detail 1
  • document werkwoord (documents, documented, documenting)
   • The parents documented every step of their child's development1
 5. ordna (klassifiera; sortera; gruppera)
  to classify; to rank; to order; to group; to class
  • classify werkwoord (classifies, classified, classifying)
  • rank werkwoord (ranks, ranked, ranking)
  • order werkwoord (orders, ordered, ordering)
  • group werkwoord (groups, grouped, grouping)
  • class werkwoord (classs, classed, classing)
 6. ordna (arrangera; anordna; organisera)
  to arrange
  • arrange werkwoord (arranges, arranged, arranging)
 7. ordna (fixa)
  arrange something; to fix
 8. ordna (uppställa i led)
  to rank
  • rank werkwoord (ranks, ranked, ranking)
 9. ordna (anordna; installera; arrangera; ställa till med)
  to set up; to arrange; to install; to instal
  • set up werkwoord (sets up, set up, setting up)
  • arrange werkwoord (arranges, arranged, arranging)
  • install werkwoord, Amerikaans (installs, installed, installing)
  • instal werkwoord, Brits
 10. ordna
  get settled; to put in order; to put right
 11. ordna (jämna; släta ut)
  to straighten out
  • straighten out werkwoord (straightens out, straightened out, straightening out)
 12. ordna (reglera; styra; inrätta)
  to regulate
  • regulate werkwoord (regulates, regulated, regulating)
 13. ordna (rada upp; ställa på rad)
  to range
  • range werkwoord (ranges, ranged, ranging)
 14. ordna (reda ut; sortera; rangera)
  to sort out; to arrange; to assort; to shunt; to sift; to select; to group
  • sort out werkwoord (sorts out, sorted out, sorting out)
  • arrange werkwoord (arranges, arranged, arranging)
  • assort werkwoord (assorts, assorted, assorting)
  • shunt werkwoord (shunts, shunted, shunting)
  • sift werkwoord (sifts, sifted, sifting)
  • select werkwoord (selects, selected, selecting)
  • group werkwoord (groups, grouped, grouping)

Conjugations for ordna:

presens
 1. ordnar
 2. ordnar
 3. ordnar
 4. ordnar
 5. ordnar
 6. ordnar
imperfekt
 1. ordnade
 2. ordnade
 3. ordnade
 4. ordnade
 5. ordnade
 6. ordnade
framtid 1
 1. kommer att ordna
 2. kommer att ordna
 3. kommer att ordna
 4. kommer att ordna
 5. kommer att ordna
 6. kommer att ordna
framtid 2
 1. skall ordna
 2. skall ordna
 3. skall ordna
 4. skall ordna
 5. skall ordna
 6. skall ordna
conditional
 1. skulle ordna
 2. skulle ordna
 3. skulle ordna
 4. skulle ordna
 5. skulle ordna
 6. skulle ordna
perfekt particip
 1. har ordnat
 2. har ordnat
 3. har ordnat
 4. har ordnat
 5. har ordnat
 6. har ordnat
imperfekt particip
 1. hade ordnat
 2. hade ordnat
 3. hade ordnat
 4. hade ordnat
 5. hade ordnat
 6. hade ordnat
blandad
 1. ordna!
 2. ordna!
 3. ordnad
 4. ordnande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Vertaal Matrix voor ordna:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
charge anklagelse; avgift; elektrisk laddning; tillägg; väcka åtal mot; åtalspunkt
class föreläsning; genre; grupp; kategori; klass; lektion; objektklass; skolklass; skolår; social klass; socialgrupp; sort; stil; timme; typ
document bevismaterial; dokument; dokumentera; manuskript; meddelande; officiell dokument; skrift; skrivet stycke; text; äkthetsbevis
file arkiv; dossié; fil; file; förteckning; led; länga; mapp; pärm; rad; register; räcka
fix baklås; pattställning; stockning
group distributionslista; folkmassa; folksamling; förening; grupp; gäng; hop; kategori; klass; kontaktgrupp; lag; möte; sammankomst; sällskap
order Z-ordning; anvisning; band; befallning; beställning; dekoration; dekorering; föreskrift; instruktion; kommando; orden; ordensband; order; regelbundenhet; regelmässighet; stickreplik; tjänsteuppdrag; undervisning; uppdrag; uppgift; vink; z-ordning
range blickfält; blickfång; intervall; område; radie; räckvidd; skotthåll; skottvidd; synfält; synvidd; övningsplats
rank anseende; gradera; hierarki; led; länga; rad; rangordning; reputation; rykte; räcka
store depå; förvaringsrum; lager; lagerlokal; lagerrum; magasin; skafferi; upplag; vapenförråd; vapenmagasin; visthusbod
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
archivate arkivera; förvara; ordna; spara
arrange anordna; arrangera; göra i ordning; indela; installera; ordna; organisera; rangera; reda ut; reglera; se till; sortera; ställa till med arrangera; dekorera hemmet; inrikta huset; komma överens om; koordinera; organisera; orkestrera; samordna
arrange something fixa; ordna
assort ordna; rangera; reda ut; sortera
charge beställa; ordna anklaga; befalla; beordra; beräkna; beskylla; fakturera; kalkylera; klandra; kommendera; kompromettera; kungöra; misstänka; påbjuda; rikta misstankar mot; ta betalt; åtala; överagera
class gruppera; klassifiera; ordna; sortera indela i klasser; klassificera
classify gruppera; klassifiera; ordna; sortera gruppera; indela i klasser; klassificera; sortera; systematisera
document arkivera; förvara; ordna; spara dokumentera
file arkivera; förvara; ordna; spara fila
fix fixa; göra i ordning; ordna; reglera; se till anpassa; avsluta; avstämma; binda; binda fast vid ett rep; fixa; fixera; fästa; få det gjort; få det ur världen; godgöra; göra bra; göra i ordning; iståndsätta; justera; klara; klara av; knyta; knäppa; korrigera; laga; orka; orka med; reparera; ställa tillrätta; sätta fast; veckla av; återställa
get settled ordna
group gruppera; klassifiera; ordna; rangera; reda ut; sortera gruppera
instal anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med installera; insätta i ämbetet; montera; sätta ihop; tillsätta
install anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med installera; insätta i ämbetet; montera; sätta ihop; tillsätta
ordain beställa; ordna bestämma; förordna; påbjuda
order beställa; gruppera; göra i ordning; indela; klassifiera; ordna; reglera; se till; sortera befalla; beordra; beställa; bestämma; diktera; diktera ett brev; föra befälet över; föra kommando över; föreskriva; förestava; förordna; ge uppdrag; katalogisera; kommandera; kommendera; kungöra; påbjuda; ringa till
organise arkivera; förvara; ordna; spara dekorera hemmet; inrikta huset; katalogisera; koordinera; organisera; samordna
organize arkivera; förvara; ordna; spara dekorera hemmet; inrikta huset; katalogisera; koordinera; organisera; samordna
put in order indela; ordna
put right ordna rätta till; rättgöra
range indela; ordna; rada upp; ställa på rad variera
rank gruppera; klassifiera; ordna; sortera; uppställa i led rangordna
regulate göra i ordning; inrätta; ordna; reglera; se till; styra avpassa; normera; reglera; standardisera
select ordna; rangera; reda ut; sortera dra lott; föredra; lotta; låta lotten avgöra; markera; plocka ut; ta; ta ut; välja
set up anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med begynna; bygga; börja; inrätta; montera; planera; starta; sätta ihop; upprätta
settle göra i ordning; ordna; reglera; se till avgöra; betala; betala en räkning; bli sams; bosätta sig; efterbetala; etablera sig själv; förlika; försona; göra upp; jämna; jämna ut; klara upp; kolonisera; komma överens; placera; slå sig ner; stadga sig
shunt ordna; rangera; reda ut; sortera byta; utbyta; utväxla; växla
sift ordna; rangera; reda ut; sortera filtrera; perkolera
sort out ordna; rangera; reda ut; sortera föredra; plocka ut; ta; ta ut; välja
store arkivera; förvara; ordna; spara bevara; förvara; hamstra; lagra; lägga undan; lägga upp; lägga åt sidan; låsa in; samla på lager
straighten out jämna; ordna; släta ut
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
rank förskräcklig; förskräckligt; härsket; oerhörd; oerhört; otäck; otäckt
select exklusiv; exklusivt; kärleksfull; kärleksfullt; utsökt
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
arrange disponera; föranstalta; inordna; klarera
charge förvar; påbörda; tillvitelse; uppladdning
class klassa; samhällsklass
classify klassa
document aktstycke; urkund
file aktsamling; dokumentsamling; dossier; dossié; rote; samlingspärm
fix greja; kirra
instal inmontera
install inmontera
ordain instifta
order föreläggande; förskriva; förständiga; rekvisition; tillsägelse; tinga
organise föranstalta; upplägga
organize föranstalta; upplägga
put right greja
range inordna; omfattning; tonomfång
rank rangordna
regulate reglementera
select kora; selektera; utvälja
set up inmontera
settle bilägga; bosätta
sift sovra; sålla
sort out utsöndra
store magasinera; shop
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
class omedelbar; omedelbart; rak; rakt
set up grundat; upprättad; upprättat

Synoniemen voor "ordna":


Wiktionary: ordna

ordna
verb
 1. to put in order
 2. to set up, organise
 3. to set in (any) order
 4. to set in (a good) order
 5. arrange in order

Cross Translation:
FromToVia
ordna manage managen — die Organisation von etwas durchführen
ordna regulate; arrange ordnen — etwas in eine bestimmte Reihenfolge oder Verteilung bringen
ordna accommodate; adapt; adjust accommoderdonner, procurer de la commodité.
ordna order; tidy ordonner — Disposer suivant un certain ordre.

Verwante vertalingen van ordna